Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Státní závěrečné zkoušky


ExternĂ­ odkaz  Formuláře přihlášek k SZZ jsou zde.


ExternĂ­ odkaz  Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny ExternĂ­ odkaz (SZŘ UK, čl. 7.9)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná nejlépe písemně

- pořadí i čas se může měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


1. Evangelická teologie + Diakonika


ExternĂ­ odkaz  Rozpis SZZ Diakonika a Evangelická teologie 1. února 2017


Verze z 2. 1. 2017


Příští termíny:

1. - 2. února 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 9. 12. 2016)

12. - 16. června 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2017)

18. - 22. září 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 15. 6. 2017)


2. Pastorační a sociální práce


- studenti oboru PSP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování"; kdo nemá přístup do SIS UK, přihlašuje se písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení


NOVÉ!!!!! Rozpis bakalářských zkoušek PSP 2017 (stav: 20.1.2017)

Dokument ke stáhnutĂ­  Rozpis SZZ Pastorační a sociální práce 30.1.-2.2.2017

Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit. Poslední aktualizace bude provedena v pátek 27.1.

Dokument ke stáhnutĂ­  Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 20. - 24. června 2016

Dokument ke stáhnutĂ­  Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 25. - 28. ledna 2016

Dokument ke stáhnutĂ­  Úspěšnost u SZZ Pastorační a sociální práce 7. - 11. září 2015


Příští termíny:

30. 1. – 3. 2. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 9. 12. 2016)

26. – 30. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 12. 5. 2017)

11. – 15. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)


3. Teologie křesťanských tradic


Příští termíny:

19. - 23. 9. 2016 (odevzdání bc. práce a přihláška do 10. 6. 2016)

13. – 17. 2. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 12. 2016)

19. – 23. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2017)

25. – 29. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.leden 2017 13:49

 


Poslední aktualizace 28.03 2017 23:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz