Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Doktorské studium na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

1. Kontakty

Proděkanem pro postgraduální doktorské studium je ExternĂ­ odkaz  prof. ThDr. Martin Prudký.

Referentkou děkanátu pro postgraduální doktorské studium je ExternĂ­ odkaz  Vladimíra Dubinová.

Úřední hodiny: denně 10-12 hod.


2. Doktorské studium

je možné na ETF UK studovat v těchto programech:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie

- studijní obor Historická a systematická teologie

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika.

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství.

Složení oborových rad si můžete přečíst ExternĂ­ odkaz  zde.


3. Hodnocení doktorského studia - postup a harmonogram

Od akademického roku 2015/2016 je veškerá dokumentace hodnocení doktoských studií součástí ExternĂ­ odkaz Informačního systému Studium.

V tomto prostředí je možné nahlížet do Individuálních studijních plánů (ISP), editovat a hodnotit je (podle rolí doktoranda, školitele, člena oborové rady či jejího předsedy / garanta; práva jsou přístupná v závislosti na příslušném harmonogramu).

Základní informace k oblasti doktorského studia v Informačním systému Student jsou ExternĂ­ odkaz na webu UK -- ZDE.


Doporučujeme všem uživatelům, aby dříve než přistoupí k "ostrému" editování či hodnocení Individuálního studijního plánu (ISP) využili testovací prostředí Informačního systému Student, v němž je možné zkoušet veškeré funkce a postupy nanečisto (editovat, komentovat, předávat ISP k dalšímu projednání...). ExternĂ­ odkaz Vstup ZDE. - Toto prostředí užívá slepou kopii dat a uložené úpravy nemají žádný vliv na "ostrou verzi".


ExternĂ­ odkaz Vstup do ostré verze Informačního systému Studium ZDE.


 • Každý DOKTORAND nejpozději do 31. května 2016 uvede a případně okomentuje položky splněných povinností svého ISP. Zejména je nutné okomentovat postup prací na disertační práci, účast na výuce (semináře, kurzy), dokončení publikací, složení dílčích zkoušek, absolvování zahraničních stáží či pobytů, účasti na konferencích. Je nutné se vyjádřit ke všem položkám, jejichž termín je v aktuálním akademickém roce či v minulosti.

  Manuál s informacemi a popisem postupu je Dokument ke stáhnutĂ­ ke stažení ZDE.

  Po dohodě se školitelem může doktorand navrhovat také úpravy a změny ISP.

  Po dokončení editace ISP je nutné "postoupit hodnocení školiteli" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).

  Pokud školitel vrátí doktorandovi hodnocení k doplnění či přepracování, je nutno neprodleně podle pokynů provést žádané úpravy.


 • ŠKOLITELÉ nejpozději do 10. června zkontrolojí správnost údajů o splnění povinností a slovně se k hodnocení vyjádří.

  Vyjádří se také ke všem navrhovaným změnám či úpravám ISP.

  Manuál s informacemi a popisem postupu je Dokument ke stáhnutĂ­ ke stažení ZDE.

  Pokud jsou studentovy údaje a podklady k hodnocení nedostatečné či neúplné, vrátí školitel hodnocení dopktorandovi k opravě či doplnění.

  Po dokončení své editace ISP a jeho hodnocení školitel "postoupí návrh hodnocení oborové radě" (nabídka v roletovém menu vlevo dole).


 • OBOROVÁ RADA nejméně jednou ročně provádí kontrolu a hodnocení studia všech doktorandů příslušného oboru.

  Oborová rada může vrátit návrh hodnocení studentovi či školiteli k doplnění či opravě údajů.

  Oborová rada musí své hodnocení uzavřít a o rozhodnout o plnění ISP u všech doktorandů nejpozději do 25. září.


 • ISP se po schválení oborovou radou tiskne a s podpisy doktoranda, školitele a předsedy OR ukládá do spisu studenta (agenda děkanátu).


4. Přijímací řízení

ETF vyhlašuje pro zahájení studia v akademickém roce 2017/2018 přijímací řízení do těchto doktorských programů a oborů:

1) studijní program Teologie:

- studijní obor Biblická teologie

- studijní obor Historická a systematická teologie

- studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

2) studijní program Filozofie

- studijní obor Filozofie náboženství.


Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 naleznete Odkaz v rámci webu zde

přihlášky pro AR 2017/2018 do 30.4.2017

poplatek za přihlášku Kč 540,--


5. Zápis pro akademický rok 2017/2018

se uskuteční 18. až 22.9.2017. Týká se pouze studentů nastupujících do 1. ročníku.


8. Seznam doktorandů ETF UK

ExternĂ­ odkaz  Zde naleznete seznam studentů doktorského studia na ETF UK.


9. Další informace

Další informace můžete získat na děkanátě u V. Dubinové (221 988 216)Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.březen 2017 13:23

 


Poslední aktualizace 26.05 2017 08:15, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz