Prosemináře 

Prosemináře vypsané v akademickém roce 2016/2017


Zimní semestr:


 Proseminář systematické teologie - RET40123 (Proslogion) vyučuje  Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.Cíl prosemináře:


"Zvládnout četbu středně obtížných moderních theologických textů v překladu do mateřského jazyka. Dohledávat v theologických příručkách a slovnících (nikoli vygooglováním z Wikipedie) mně neznámé termíny, výpovědi, teorie, doktríny, myšlenkové směry a systémy, knihy, autory. Klást textu své otázky, dát si textem korigovat své názory. Učit se argumentativně obhajovat tvrzení, která považuji za správná, a vyvracet tvrzení, která považuji za nesprávná. Naučit se samostatně theologicky přemýšlet a vyjadřovat se slovem i písmem."


V minulosti např.:


RET 40115 Pannenberg Krédo  
Poslední změna: 18. březen 2017 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám