Témata písemných, bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných pracíTémata závěrečných prací jsou zveřejněna v rámci SISu. Také je možno dohodnout téma individuálně s vyučujícími.


Téma je třeba vybrat a zapsat do 30. 11. akademického roku, ve kterém student hodlá ukončit své studium.


Příklady témat:


Písemné práce

 • Konkrétní situace v kázání – příklad povodní v červenci 1997

 • Synody církví Leuenberského společenství v ČR

 • „Sjezd věřících“ v roce 1919


Bakalářské práce

 • Práce Armády spásy v ČR po roce 1990

 • Diskuse o křtu v Českobratrské církvi evangelické po roce 1945

 • Generální sněm českých evangelických církví 17.-18.12. 1918

 • Hnutí Focolare v ČR

 • Česká biskupská konference a její ekumenický profil (možno i jako diplomovou práci)

 • Ekumenická rada církví v ČR: historie a aktivity


Diplomové práce

 • Zvěst o vzkříšení Ježíše Krista v kázání církve

 • Karl Barth jako kazatel

 • Václav Kejř jako kazatel

 • Konkrétní situace v kázání – na příkladu významných svátků či událostí (listopad 1989; 8. květen; 11. září; povodně)

 • Ekumenický význam duchovní písně

 • Charakteristické věroučné důrazy křesťanské písňové tvorby od 60. let 20. století po současnost

 • Katecheze jako uvedení do mše

 • Vyučování v církvi pod drobnohledem moderní pedagogiky

 • České katechetické pomůcky – jejich srovnání a obsahová analýza

 • Vzdělávání presbyterů v ČCE (případně jiných církvích); obsah, zaměření, plán

 • Dosavadní praxe duchovní služby v nemocnicích (názory, interview, hodnocení)

 • Sněm katolické církve v ČR

 • Plukovník duchovenské služby Bohumil Radechovský - reemigrant a vojenský kaplan

 • Teologicko-pedagogická analýza pomůcek pro nedělní školu v ČCEPoslední změna: 16. srpen 2017 13:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám