Lidé na katedře

Prof. ThDr. Martin PRUDKÝ - vedoucí katedry (viz osobní stránka)


Doc. Petr SLÁMA, Ph.D. (viz osobní stránka)

Doc. Filip ČAPEK, Ph.D. (viz osobní stránka)

Doc. Jan DUŠEK, PhD. (viz osobní stránka)


Konzultační hodiny a kontaktní údaje pracovníků jsou uvedeny v aktuálním adresáři ETF (na stránkách jednotlivých osob): Pracovníci Katedry SZ.


další spolupracovníci v rámci grantových projektů:

a) projekt GAČR: Dějiny a interpretace Bible (Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze )

Mgr. Viktor Ber, Th.D.

Lydie Kucová, BA, MTh, PhD.

Mgr. Jan Rückl, Th.D.


b) projekt GAČR: Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

Mgr. Ivana Procházková, Th.D.


c) projekt MŠMT (OP Výzkum, vývoj, vzdělávání): Biblická archeologie

Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.


pomocná vědecká síla:

Mgr. Jáchym ŠENKYŘÍK


doktorandi:

Mgr. Samuel JEZNÝ

ThDr. Petr MIENCIL

Mgr. Zora NOVÁKOVÁ

Mgr. Ondrej ZATROCH

Poslední změna: 19. září 2017 17:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám