• Studium
  • Teologie křesťanských tradic (Bc.)

Teologie křesťanských tradic (Bc.)

Teologie křesťanských tradic

studijní plán

další informace

Rozvrh zářijového kursu:Charakteristika oboru

Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic (6141R051) poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se ve všech teologických předmětech vyučují a porovnávají přístupy všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné.

Obor je určen studentům vysokých škol a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.


Profil absolventa

Absolventi jsou seznámeni s dějinami křesťanského myšlení v jeho sociologických a psychologických souvislostech, s podobou hlavních křesťanských tradic a jejich duchovního života (spirituality). Ovládají hermeneutiku křesťanských textů včetně biblických (v moderních jazycích), znají křesťanské morální učení a dovedou je aplikovat na aktuální společenské problémy. Jsou připraveni k interdisciplinárnímu dialogu z pozic ekumenicky orientovaného křesťanství. Uplatnění především jako "druhá odbornost", doplňující a rozšiřující vlastní profesi absolventů, v humanitárních organizacích, církevní správě a odborných církevních grémiích.
Poslední změna: 7. červen 2017 09:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám