Studie a texty Evangelické teologické fakulty


Časopis pro teologické studie

Vychází dvakrát ročně

redaktor Mgr. Jan Kranát, PhD.


ISSN: 1802-6818


Studie a texty Evangelické teologické fakulty jsou odborný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti na Evangelické teologické fakultě a na ostatních odborných teologických pracovištích v ČR. Vedle původních badatelských prací přináší také práce přehledové, informující o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech, jakož i kritické edice a překlady historicky závažných textů. Tématické zaměření na teologii nevylučuje uveřejňovat práce z oborů souvisejících (lingvistika, literární věda, archeologie, filozofie apod.)


redakční rada: prof. PhDr. Jana Nechutová (MU FF); prof. ThDr. Ján Liguš, Th.D. (UK HTF); ing. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF); odb. as. Jan Roskovec, Th.D. (UK ETF); doc. ThDr. Petr Macek (UK ETF);
Poslední změna: 11. červen 2017 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám