Formuláře

Formuláře

U formulářů ve formátu PDF je třeba mít pro jejich zobrazení, tisk a případné úpravy na počítači nainstalovaný program Acrobat Reader, který je možno zdarma stáhnout zde, nebo komerční program Adobe Acrobat nebo jiný program pro práci s PDF.

Formulář je možno po stažení vytisknout a vyplnit ručně, nebo je možno některé jeho rubriky vyplnit v počítači, případně uložit v režimu "ulož jako" ("save as").


Vážení studenti, žádosti vyplňujte prosím čitelně a kompletně - včetně vyplnění ročníku studia, data podání žádosti, podpisu atp.

Formuláře obecné

pro studenty:

  • Obecná žádost

  • Žádost o přerušení - ukončení přerušení studia

    Studium bude přerušeno nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí děkana o přerušení studia. Chce-li však mít student studium přerušené co nejdříve, případně od konkrétního dne, nechť písemnou žádost přinese osobně (nejlépe s dostatečným předstihem) na studijní oddělení. V případě, že je děkan přítomen a rozhodne o studentově žádosti, je možno rozhodnutí vydat bezodkladně, student je překontroluje a podepíše v něm, že se vzdává práva na přezkum daného rozhodnutí.

    UPOZORNĚNÍ: dříve se umožňovalo "pokračování" nebo "prodloužení" přerušení. To již není možné. Je třeba požádat o nové přerušení studia podle výše uvedených pravidel.


  • Prohlášení o zanechání studia

  • Žádost o uznání zkoušek a zápočtů

    Studenti, kteří znovu vstupují do studia na UK ETF a žádají uznání předchozího studia (nebo jednotlivých předmětů) na ETF, nemusí vyplňovat formulář a žádat vyučující o uznání předmětů jednotlivě. Mohou předložit pouze volně formulovanou žádost o uznání a jako doklad přiloží výpis předmětů ze SISu, který vydá a správnost potvrdí studijní oddělení.

jiné:

Pastorační a sociální práce


Uznávání předmětů z předchozího studia sociální práce

Opatření děkana

3/2011 k uznávání studijních povinností v rámci studia PSP

1/2017 k organizaci studia PSP v AR 2017/18


Formuláře pro AR 2017/18 ZDE:


Formuláře pro AR 2016/17 ZDE:

Žádosti o uznání zkoušek a zápočtů ze studia na VOŠ (formuláře pro AR 2016/17):Poslední změna: 4. září 2017 19:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta


p. schr. 529, Černá 9,

115 55 Praha 1

Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


Černá 646/9,

110 00 Praha 1-Nové Město


Přístup k mailuJak k nám