Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Aktuality ke grantům
Granty a projekty UK ETF
Centrum biblických studií
Publikační činnost fakulty
Dohoda o vydání publikace
Podpora pobytů zahraničních badatelů (post-doc) na UK ETF
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Nemocniční kaplan

Dokument ke stáhnutĂ­ skripta J. Kalvínská: Spirituální péče


Nemocniční kaplan není jen duchovním v úzkém slova smyslu. Již nyní mohou jednotlivé státem uznané církve vysílat do nemocnic své duchovní, aby sloužili jednotlivým veřícím např. zpověďmi či svátostmi. Naproti tomu nemocnicní kaplan pečuje o pacienty konkrétního/ch oddělení, příp. o jejich příbuzné. Stará se nejen o duchovní potřeby pacientů, ale může pomoci i nevěřícím v jejich obavách, praktických problémech vyplývajících z jejich pobytu v nemocnici apod. Nemocniční kaplan v sobě zahrnuje nejen základní dovednosti duchovního, ale i psychologa a sociálního pracovníka "v terénu", aniž by ovšem zasahoval do kompetencí farářů, psychologů nebo psychiatrů. Nemocniční kaplan umí řešit bežné problémy pacientů v nemocnicích, které nespadají do medicínské oblasti, a v případě nutnosti umí rozeznat krizový stav a zařídit kontakt s odborníkem.


Cílem projektu je v pilotním projektu vyškolit cca 20 osob s předchozím bakalářským nebo magisterským vzděláním v oborech teologie, psychologie nebo sociální práce, které budou působit v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či jiných zdravotnických zařízeních jako "nemocniční kaplani". Projekt je připraven kolektivem pracovníků Evangelické teologické fakulty a 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jak při vlastním projektu, tak při následném uplatnění absolventů kurzu se počítá se spoluprací pražských fakultních nemocnic.
Harmonogram projektu


10/2006 - 08/2007 příprava metodiky a výukových materiálů pro kurzy

04/2007 - 06/2007 podávání přihlášek a přijímací řízení

09/2007 - 06/2008 pilotní kurz, zakončen certifikátem

07/2008 - 08/2008 vyhodnocení pilotního kurzu, uzavření projektu


Obsah pilotního kurzu


Desetiměsíční kurz je rozvržen do těchto modulů:


 • „Nemoc“, její definice a základní přístupy k terapii

 • Lékařská etika

 • „Public health“

 • Psychopatologie

 • Paliativní medicína

 • Pacient v krizi

 • Chronický pacient

 • Nemocné dítě

 • Duchovní péče o nemocné: východiska a cíle

 • Duchovní zdroje služby útěchy

 • Nemoc a smrt, zdraví a uzdravování v křesťanské tradici a v jiných nábož. systémech

 • Role církevního společenství při doprovázení nemocných

 • Druhy a stupně spirituality

 • Vina a smíření


Výuka bude probíhat jeden víkend v měsíci, předpokládá se intenzivní samostudium odborné literatury. Součástí kurzu bude také povinná praxe v letním semestru. Výuka v pilotním kurzu nebude zpoplatněna.


Tento pilotní projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

12.květen 2015 13:37

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz