Textová verze | Mapa stránek
 

Erasmus - Lifelong Learning Programme - Akademická mobilita

Všeobecné podmínky:


Žádosti o výukové pobyty akademických pracovníků jsou nabízeny na základě platných bilaterálních Erasmus-LLP dohod, v nichž je mobilita učitelů zakotvena jako součást konkrétní dohody.


Akademický pracovník/ce musí mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k vysílající instituci.


 Přehled dohod platných pro AR 2008/2009 naleznete Odkaz v rámci webu  zdePostup pro výběrové řízení mobility akademických pracovníků:


Krok 1. Akademický pracovník vyplní body I a II ve formuláři tzv. „Teaching Programme“, který je k dispozici na zahraničním oddělení.

Svou žádost doloží předběžným souhlasem přijímající instituce s jeho přijetím.


Krok 2.  Akademický pracovník odevzdá „Teaching Programme“ na zahraničním oddělení v těchto termínech:

do 30. listopadu – žádosti pro letní semestr

do 30. dubna - žádosti pro zimní semestr


Žádosti dodané po těchto termínech budou akceptovány a posuzovány stejným způsobem, pokud místo na zahraniční instituci,

o něž akademický pracovník žádá, není dosud obsazené žádostí podanou v řádném termínu.


Krok 3. Zahraniční oddělení postoupí žádost ke schválení proděkanovi pro zahraniční styky fakulty.

Proděkan pro zahraniční styky schvaluje veškeré žádosti o akademickou mobilitu vyjma případu, kdy podává žádost sám. 

tomto případě je postoupena žádost proděkana pro zahraniční styky ke schválení děkanovi fakulty.


Krok 4. Akademický pracovník bude vyrozuměn zahraničním oddělením o výsledku  schválení své žádosti.

V případě, že žádost nebude schválena, bude vyrozumění obsahovat důvody.Schváleno kolegiem děkana dne 23.10.2007


Veškeré podrobnosti o podmínkách pro výukové pobyty v rámci Erasmus - LLP i aktuální výše grantů pro jednotlivé země včetně požadovaných formulářů naleznete na stránkách Univerzity Karlovy v Praze ExternĂ­ odkaz  zde
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.únor 2015 16:44

 


Poslední aktualizace 7.06 2018 12:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz