Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Přijímací řízení na ak. rok 2017/18

Stránka především pro bakalářské a navazující magisterské obory. Pro obory doktorské viz ExternĂ­ odkaz  ZDE.


POZOR! POZOR! POZOR!


ETF vypisuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/18 do bakalářských oborů Evangelická teologie, Teologie křesťanských tradic a Pastorační a sociální práce a do navazujících magisterských oborů Evangelická teologie a Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika. Přihlášky je možno podávat do 31.7.2017. ExternĂ­ odkaz  Bližší informace o jednotlivých oborech a přijímacím řízení zde.Den otevřených dveří: 16. ledna 2017 od 14 hodin.


Základní podmínky:

ExternĂ­ odkaz  zde


Forma přihlášky:

a) papírová (listinná) - administrativní poplatek 640,- Kč

.......................................- přihlášku je možné si stáhnout ExternĂ­ odkaz zde

b) elektronická s avizem - administrativní poplatek 590,- Kč

.......................................- založení přihlášky ExternĂ­ odkaz  zde

.......................................- aby byla přihláška platná, je nutné ji po vyplnění vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení


Přílohy k přihlášce:

a) stručný životopis

b) doklad o zaplacení poplatku

c) úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání - u zájemců o bakalářské studium je požadovaným dokladem maturitní vysvědčení

.....................................................................................- u zájemců o magisterské studium je požadovaným dokladem VŠ diplom (bakalářský či magisterský)

d) motivační dopis - pouze u uchazečů oboru TKT

e) studenti se zdravotním omezením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení - bližší informace ExternĂ­ odkaz zde.


Náležitosti přihlášky se doručují spolu s přihláškou na studijní oddělení. Vše v listinné podobě. Přílohy a), b), c) požadujeme u všech uchazečů. Známky se do přihlášky nevyplňují, lékařská prohlídka není vyžadována.


Lhůta pro podání přihlášek:

a) do 28. února 2017 pro bakalářské a magisterské studijní programy

b) do 30. dubna 2017 pro doktorské studijní programy


Platební údaje:

Banka: Komerční banka a.s.

Účet: 85439011/0100

IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: a) u elektronické přihlášky s avizem - vygenerované číslo přihlášky

..................................b) v případě papírové přihlášky - rodné číslo (bez lomítka)

Specifický symbol: 11


Upozornění pro uchazeče ze zahraničí: bankovní poplatky vždy hradí uchazeč, tj. uchazeč uhradí takovou částku, aby fakulta obdržela celý určený poplatek.


Vzorový test všeobecných znalostí:

Dokument ke stáhnutĂ­  zde


Další informace:

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení a studia na ETF UK rádi zodpoví ExternĂ­ odkaz referenti jednotlivých oborů.

Všechny zájemce o studium na ETF UK srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční 16. 1. 2017 od 14:00 do 18:00.

Informace pro studenty se zdravotním postižením /speciálními potřebami jsou ExternĂ­ odkaz  zde.Popis přijímacích zkoušek, termíny a podmínky přijetí hledejte u jednotlivých oborů ExternĂ­ odkaz  ZDE


Další informace:


a) bakalářské studijní obory

Pastorační a sociální práceAbsolventům vyšších odborných škol Jabok, ETS, EA Praha, EA Brno, Dorkas Olomouc, VOŠS Ostrava, VOŠ Most mohou být za podmínek, stanovených na každý akademický rok zvláštním opatřením děkana, uznány vybrané předměty. Viz ExternĂ­ odkaz Opatření děkana 3/2011 a pozdější. V případě uznání předmětů je pak možné bakalářské studium absolvovat ve zkrácené době, tj. v rozpětí jednoho až dvou roků.Evangelická teologie
Uchazeče bakalářského oboru Evangelická teologie, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, upozorňujeme, že v červnu 2017 (bude upřesněno) se bude konat zkouška z českého jazyka. Uchazeči, kteří nemají maturitu z češtiny nebo slovenštiny, ale mají certifikát o vykonané zkoušce z češtiny na stupni CCE-C1, nemusí již skládat další zkoušku z českého jazyka, pouze předloží certifikát.


Upozorňujeme, že studium v 1. ročníku začíná intenzivním kurzem řečtiny, ve 2. ročníku intenzivním kurzem hebrejštiny. Jedná se o čtyřtýdenní kurz vždy v září. Studenti kombinovaného studia mohou absolvovat dva týdny prezenčně, další dva týdny jsou rozložené do zvláštních sobotních konzultací.


Teologie křesťanských tradic

ExternĂ­ odkaz prezenční studium


K materiálům zasílaných na studijní oddělení (přihláška, ověřená kopie maturitního vysvědčení, doklad o zaplacení, životopis) uchazeč připojí i motivační dopis, tedy vysvětlení, proč se uchází právě o tento obor.b) navazující magisterské obory

Evangelická teologie


Absolventi bakalářského oboru Evangelická teologie se přijímají bez přijímacího řízení, pouze na základě podaní přihlášky ke studiu.


Uchazeče, kteří budou skládat přijímací zkoušky, upozorňujeme na požadavky, které svým rozsahem odpovídají zhruba znalostem a dovednostem požadovaným k bakalářským zkouškám oboru Evangelická teologie na ETF. Proto viz www stránky kateder historické, systematické a biblické teologie, religionistiky a filosofie UK ETF – požadavky k bakalářské zkoušce. Uchazeč si předem připraví exegeticky zpracované minimálně 4 oddíly SZ textu (cca á 20 veršů) a 4 oddíly z Nového zákona, každý o rozsahu nejméně 10 veršů (podrobnosti viz požadavky k bakalářské zkoušce příslušných kateder).


Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika

Teologie - spiritualita - etika

V AR 2017/18 se neotevírá.


c) doktorské studijní obory

Informace o doktorském studiu ExternĂ­ odkaz zde

Informace o přijímacích zkouškách do doktorského studia ExternĂ­ odkaz zde
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

18.květen 2017 17:19

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz