Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Formuláře

U formulářů ve formátu PDFje třeba mít pro jejich zobrazení, tisk a případné úpravy na počítači nainstalovaný program Acrobat Reader, který je možno zdarma stáhnout ExternĂ­ odkaz zde, nebo komerční program Adobe Acrobat nebo jiný program pro práci s PDF.

Formulář je možno po stažení vytisknout a vyplnit ručně, nebo je možno některé jeho rubriky vyplnit v počítači, případně uložit v režimu "ulož jako" ("save as").


Vážení studenti, žádosti vyplňujte prosím čitelně a kompletně - včetně vyplnění ročníku studia, data podání žádosti, podpisu atp.

Formuláře obecné

pro studenty:

  • Dokument ke stáhnutĂ­  Obecná žádost

  • ExternĂ­ odkaz  Žádost o přerušení - ukončení přerušení studia

    Studium bude přerušeno nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí děkana o přerušení studia. Chce-li však mít student studium přerušené co nejdříve, případně od konkrétního dne, nechť písemnou žádost přinese osobně (nejlépe s dostatečným předstihem) na studijní oddělení. V případě, že je děkan přítomen a rozhodne o studentově žádosti, je možno rozhodnutí vydat bezodkladně, student je překontroluje a podepíše v něm, že se vzdává práva na přezkum daného rozhodnutí.

    UPOZORNĚNÍ: dříve se umožňovalo "pokračování" nebo "prodloužení" přerušení. To již není možné. Je třeba požádat o nové přerušení studia podle výše uvedených pravidel.


  • Dokument ke stáhnutĂ­  Prohlášení o zanechání studia

  • ExternĂ­ odkaz  Žádost o uznání zkoušek a zápočtů

    Studenti, kteří znovu vstupují do studia na UK ETF a žádají uznání předchozího studia (nebo jednotlivých předmětů) na ETF, nemusí vyplňovat formulář a žádat vyučující o uznání předmětů jednotlivě. Mohou předložit pouze volně formulovanou žádost o uznání a jako doklad přiloží výpis předmětů ze SISu, který vydá a správnost potvrdí studijní oddělení.

jiné:Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

19.říjen 2016 16:52

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz