Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Státní závěrečné zkoušky


ExternĂ­ odkaz  Formuláře přihlášek k SZZ jsou zde.


ExternĂ­ odkaz  Harmonogramem AR jsou dány termíny SZZ i termíny přihlášení a odevzdání kvalifikačních prací.


- student se přihlašuje k SZZ v termínu daném harmonogramem. V tu chvíli musí mít odevzdanou kvalifikační práci. V případě, že bude žádat o prodloužení termínu odevzdání kvalifikační práce, musí se přesto přihlásit v termínu k SZZ a pozdější termín odevzdání doložit žádostí, kterou potvrdí vedoucí práce a posoudí proděkan pro studium.

části státních zkoušek a podmínky pro účast jsou dány studijními plány jednotlivých oborů

- na každou část státní zkoušky má student jeden řádný a dva opravné termíny ExternĂ­ odkaz (SZŘ UK, čl. 7.9)

- pokud se chce student přihlásit k SZZ nebo odevzdat písemnou práci, má být v tu chvíli zapsán ke studiu

- přihláška k SZZ je závazná; důvodem neúčastí může být pouze řádná omluva, tj. omluva ze závažného důvodu, podaná písemně

- pořadí i čas se může měnit v závislosti na případných odhláškách od SZZ, sledujte prosím aktualizace rozpisu státnic


1. Evangelická teologie + Diakonika


ExternĂ­ odkaz  Rozpis SZZ Diakonika a Evangelická teologie 18. - 22. září 2017

(rozpis zkoušení pro KKPP-D bude doplněn v dohledné době)


Příští termíny:

18. - 22. září 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 15. 6. 2017)

leden/únor 2018

červen 2018

2. Pastorační a sociální práce


- studenti oboru PSP se přihlašují elektronicky přes SIS UK, modul "Termíny zkoušek - přihlašování"; kdo nemá přístup do SIS UK, přihlašuje se písemnou přihláškou.

- kontrola plnění podmínek pro připuštění ke státnicím se provádí nejpozději do čtvrtka v týdnu před státnicemi; u Psychologie a Pedagogiky provádí kontrolu studijní oddělení z výpisu předmětů v SISu, u ostatních částí státních zkoušek je třeba, aby se student při splnění všech povinných předmětů a dosažení 180 kreditů (resp. 170 před odevzdáním bakalářské práce) dostavil s indexem osobně na studijní oddělení


26. – 30. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 12. 5. 2017)


ExternĂ­ odkaz  Harmonogram bakalářských zkoušek Pastorační a sociální práce


Studenty i vyučující prosíme o kontrolu. Chyby hlaste prosím na adresu ExternĂ­ odkaz  studijní referentky. Studenty prosíme, aby v případě, že se dozvědí, že se nebudou některé zkoušky účastnit, aby tuto skutečnost neodkladně rovněž nahlásili.

Pořadí, resp. přesný termín (hodina) se může ještě nepatrně změnit. Poslední aktualizace bude provedena v pátek 23.6.Příští termíny:


11. – 15. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)


3. Teologie křesťanských tradic


Příští termíny:

19. - 23. 9. 2016 (odevzdání bc. práce a přihláška do 10. 6. 2016)

13. – 17. 2. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 12. 2016)

19. – 23. 6. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 28. 4. 2017)

25. – 29. 9. 2017 (přihláška a odevzdání dipl. práce do 16. 6. 2017)Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

30.červen 2017 21:52

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz