Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Evangelická teologie

- magisterský a navazující magisterský program

prezenční forma

ExternĂ­ odkaz  studijní plán navazujícího magisterského studia 2016/17

.........................................................................................

ExternĂ­ odkaz  studijní plán navazujícího magisterského studia 2015/16


kombinovaná forma

ExternĂ­ odkaz  Rozvrh a termíny konzultací 2017/18
ExternĂ­ odkaz  studijní plán navazujícího magisterského studia 2016/17

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací 2016/17 - zimní semestr

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací 2016/17 - letní semestr


............................................................

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací 2015/16

ExternĂ­ odkaz  studijní plán navazujícího magisterského studia 2015/16


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Charakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský obor Evangelická teologie (6141T007) je koncipován jako navazující na bakalářský obor Evangelická teologie. Poskytuje hlubší vhled do všech klasických disciplín oboru. Studenti pracují s biblickými i souvisejícími mimobiblickými texty v původních jazycích, osvojují si pravidla hermeneutiky, pracují intenzivně s dříve získanými znalostmi a dovednostmi na výkladu a praktických aplikacích textů. Osvojují si interpretaci křesťanské tradice v její šíři, s důrazem na znalost českých dějin v kontextu evropském i světovém. Cílem je teologické poznatky reflektovat v ekumenické perspektivě, s ohledem na problematiku etickou a sociální, jakož i s ohledem na současnou podobu a praxi křesťanstva, především v českém a evropském prostředí. Součástí je studium fenoménu světových náboženství a kultury, mezináboženský rozhovor a kritická reflexe současných filosofických a náboženských myšlenkových proudů. Studium rozvíjí i schopnost samostatné vědecké práce prostřednictvím metod obvyklých v humanitních vědách, případně dalších spolupracujících oborech.


Profil absolventa

Absolventi jsou vybaveni znalostí křesťanské teologie v jejím historickém, systematickém i praktickém rozměru. Ovládají práci s biblickými texty v původních jazycích i hermeneutiku křesťanských textů, se zvláštním důrazem na tradici české i evropské reformace, v rozhovoru s jinými křesťanskými tradicemi, s filosofií a společenskými vědami. Jsou obeznámeni s fenomenologií náboženství, s tradičními světovými náboženstvími i novými náboženskými hnutími. Uplatnění nacházejí v církevní službě jako duchovní, v práci katechetické, vzdělávací a pastorační (vězeňství, armáda, zdravotnictví), ale i v sociální a kulturní oblasti a veřejné správě, zaměřené na práci s lidmi a vyžadující humanitní vzdělání.


Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

3.červen 2017 22:26

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz