Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Evangelická teologie

- bakalářský program

prezenční forma


ExternĂ­ odkaz  studijní plán prezenčního studia 2016/17


..................................................................

ExternĂ­ odkaz  studijní plán prezenčního studia 2015/16


kombinovaná forma

ExternĂ­ odkaz  studijní plán kombinovaného studia 2016/17

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací kombinovaného studia EvT 2016/17 - zimní semestr

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací kombinovaného studia EvT 2016/17 - letní semestr
............................................................

ExternĂ­ odkaz  rozvrh a termíny konzultací 2015/16

ExternĂ­ odkaz  studijní plán kombinovaného studia 2015/16


Charakteristika oboru

Tříletý bakalářský obor Evangelická teologie (6141R007) je zaměřen na seznámení s evangelickou teologií v celé její šíři prostřednictvím uvedení do všech klasických disciplín daného oboru. Především osvojení znalosti biblických jazyků – hebrejštiny a řečtiny – a pravidel výkladu a porozumění s ohledem na historické, náboženské, literární či kulturní aspekty umožňuje získat dovednosti při práci s biblickými i mimobiblickými texty (předměty Starý a Nový zákon). Obor dále klade důraz na seznámení s tradicí křesťanství v evropském a světovém měřítku (Historická teologie) a uvedení do způsobu teologického myšlení tradice evangelické i obecně křesťanské (Systematická teologie) a myšlení filosofického (Filosofie). Obor seznamuje s dějinnou i současnou podobou křesťanských církví, jejich úsilím o jednotu a zároveň učí rozvíjet dialogické myšlení, respekt k jinakosti i pluralitě v univerzálním horizontu (Ekumenika, Praktická teologie). Velká pozornost je věnována problematice fenomenologie náboženství a seznámení s klasickými světovými náboženskými útvary i současnou náboženskou scénou (Religionistika). Dále klade obor důraz na osvojení znalostí i orientaci v oblasti sociální a etické stránky křesťanství (Teologická etika).


Profil absolventa

Přednostním cílem jednooborového bakalářského studia je průprava k navazujícímu magisterskému studiu v odpovídajícím oboru. Vzhledem k nabytým znalostem a dovednostem, obecně užívaným v oblasti humanitních věd, mohou absolventi nalézt uplatnění ve studiu i jiných oborů, vyžadujících podobné předpoklady. Absolvent se nicméně může uplatnit také přímo v praxi, zejména v povoláních, kde je základní odborná znalost náboženské a teologické problematiky vítanou kvalifikací, např. v oblasti vzdělávací, kulturní a humanitární.


Volitelné předměty

Jako volitelné předměty je možno zapisovat předměty, které jednotlivé katedry nabízejí, většinou distanční formou. Vřele doporučujeme cizojazyčné předměty. Dále je možno volit jakékoliv předměty na fakultě či UK, které nejsou pro daný studijní obor povinné či povinně volitelné.


Intenzivní kurz řečtiny

Uchazeče o studium resp. studenty 1. ročníku upozorňujeme, že v měsíci září probíhá čtyřtýdenní intenzivní kurz řečtiny. Ve stejnou dobu probíhá intenzivní kurz hebrejštiny pro studenty 2. ročníku. První dva týdny letního semestru, obvykle začátkem února, probíhá intenzivní kurz latiny pro 1. ročník. Přesná data jsou zveřejněna ExternĂ­ odkaz  v harmonogramu akademického roku.


Intenzivní kurz řečtiny bývá pro studenty komb. studia organizován tak, že se účastní povinně dvoutýdenní prezenční výuky (první dva týdny v září) a další dva týdny kurzu budou realizovány o sobotách. Nemohou-li se studenti kombinovaného studia účastnit intenzivních kurzů, nechť si včas dohodnou s vyučujícími náhradní možnosti.Bližší info podá ExternĂ­ odkaz PhDr. Milena Přecechtělová.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.září 2016 18:16

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz