Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Název projektu: VIA LUCIS

Druh projektu: Zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Číslo a název prioritní osy: Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.


Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/16.0342


Datum zahájení a ukončení realizace projektu: 1. 10. 2014 – 31. 12. 2015


Informace o průběhu projektu:

 • 4. 11. 2014 - předání staveniště firmě SP spol. s r.o.

 • 4. 11. 2014 – zahájení stavebních prací.

 • 19. 12. 2014 - dokončení rekonstrukce střechy

 • 9. 1. 2015 - uvedení velkoplošných skenerů do provozu

 • 19. 1. 2015 - dokončena instalace rozšíření knihovních regálů v knihovně

 • 19. 1. 2015 - dokončena instalace posuvných knihovních regálů v 3. PP

 • aktuálně probíhá zkušební provoz centra digitalizace

 • 16. 2. 2015 - dokončena dodávka RFID a uvedení systému do provozu

 • 20. 2. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 2.NP

 • 27. 2. 2015 - dokončena sanace obvodových stěn v knihovně

 • 3. 3. 2015 - dokončena I. etapa stavebních prací - rekonstrukce 6.NP

 • 4. 3. 2015 - dokončena výměna podlahových krytin v 1.NP - studovna

 • březen, duben - přesun pracovníků do zrekonstruovaného 6.NP

 • 5. 5. 2015 - dokončena dodávka interiérového vybavení

 • 7. 5. 2015 - dokončena výměna podlahové krytiny v knihovně

 • 18. 5. 2015 - dokončen nákup datových úložišť

 • 9. 7. 2015 - dokončena rekonstrukce 4.NP

 • srpen 2015 - nákup části vybavení do knihovny a učeben

 • srpen 2015 - podepsána smlouva s dodavatelem Konverzního modulu

 • 7. 8. 2015 - kompletní dokončení a předání stavby

 • září 2015 - podepsána smlouva s dodavateli badatelského prostředí a informačních kiosků

 • 2. 10. 2015 -bylo uskutečněno slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor

 • říjen 2015 - podepsána smlouva dodavateli telefonního systému, IT vybavení a čističek vzduchu; proběhla dodávka a montáž informačních kiosků.

 • listopad 2015 - proběhla dodávka telefonního systému, IT vybavení, nábytku a interiérového vybavení a čističek vzduchu. Dále byla provedena instalace a oživení kabelové sítě v knihovně ETF UK.

 • prosinec 2015 - Proběhla dodávka stálé informační tabulky. Byly dodány a dokončeny veškeré dodávky zahrnuté v projektu VIA LUCIS.


Financování:

 • 17 333 803,16 Kč (celková výše dotace)

 • 14 733 732,68 Kč (85% dotace z prostředků EU)

 • 2 600 070,48 Kč (15% dotace ze státního rozpočtu)

 • 26 128 433,00 Kč (celkové náklady na projekt)

Projektový záměr:

 • Rekonstrukce knihovny,

 • vybavení knihovny moderní digitalizační a registrační technikou,

 • vybavení ÚVT potřebným HW i SW pro konverzi tisků a jejich archivaci,

 • rekonstrukce pracoven a uceben,

 • vybavení učeben moderní IC technikou,

 • další navazující úpravy pro zlepšení hygienických i pracovních podmínek, které posunou technické zabezpečení digitalizace knižního fondu na Univerzitě Karlově a v návaznosti i výzkum a výuku na ETF UK na úroveň skutečně světového standardu.

Cíle projektu:

 • Vybudování Centra digitalizace – technologické základny pro digitalizaci knihovních tisků využitelné všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy i s externími zájemci,

 • zlepšení infrastruktury pro výzkum a výuku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlova v Praze,

 • zkvalitnění výuky spojené s výzkumem na EVT UK prostrednictvím využití této infrastruktury,

 • posílení pozitivních dopadů realizace OP VaVpl v regionech Konvergence šírením dosažených poznatků prostřednictvím absolventů Univerzity a vytvářením pozitivní sociální atmosféry pro realizaci inovativních transferů technologií,

 • umožnění následné realizace komerčních aktivit využívajících vybudované

  infrastruktury.

Hlavním obecným záměrem projektu je šírení světla poznání v dané oblasti do regionu Konvergence, proto byl pro projekt zvolen poetický název VIA LUCIS, symbolizující rovnež dlouhou tradici českého protestantismu v šíření vzdělanosti.


Fotografie z průběhu realizace projektu: Dokument ke stáhnutĂ­ informační panel; Dokument ke stáhnutĂ­ nová střecha; Dokument ke stáhnutĂ­ regály v knihovně; Dokument ke stáhnutĂ­ skener

z rekonstruovaného 6NP: Dokument ke stáhnutĂ­ chodba; Dokument ke stáhnutĂ­ místnost; Dokument ke stáhnutĂ­ umyvadlo; Dokument ke stáhnutĂ­ sprcha; Dokument ke stáhnutĂ­ WC; pohledy do nových kanceláří: Dokument ke stáhnutĂ­ první, Dokument ke stáhnutĂ­ druhý, Dokument ke stáhnutĂ­ třetí, Dokument ke stáhnutĂ­ čtvrtý

pohledy do rekonstruovaného 4NP: Dokument ke stáhnutĂ­ první, Dokument ke stáhnutĂ­ druhý, Dokument ke stáhnutĂ­ třetí, Dokument ke stáhnutĂ­ čtvrtý

fotografie ze slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor 2. 10. 2015: Dokument ke stáhnutĂ­ první, Dokument ke stáhnutĂ­ druhá, Dokument ke stáhnutĂ­ třetí.

fotografie pořízené techniky: Dokument ke stáhnutĂ­  čističky Dokument ke stáhnutĂ­  vzduchu, Dokument ke stáhnutĂ­  elektrifikace stolků, Dokument ke stáhnutĂ­  informační kiosky, Dokument ke stáhnutĂ­  interaktivní Dokument ke stáhnutĂ­  tabule, Dokument ke stáhnutĂ­  telefony.

fotografie Dokument ke stáhnutĂ­  trvalé informační tabulky


Dokument ke stáhnutĂ­  tisková zpráva o ukončení projektu


Více o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace můžete nalézt na internetových stránkách: ExternĂ­ odkaz www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi.


Článek na iForum - časopisu Univerzity Karlovy: ExternĂ­ odkaz http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15434.html


Tisková zpráva: ExternĂ­ odkaz Ministerstvo školství finančně podpoří rozvojové plány Univerzity Karlovy.

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

14.leden 2016 12:33

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz