Textová verze | Mapa stránek
 

Obsah dokumentu

  Přehled projektů UK ETF podle data
      Začínající 2017
      Začínající 2016
      Začínající 2015
      Začínající 2014
      Začínající 2013
      Začínající 2012

Přehled projektů UK ETF podle data


Začínající 2017

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

GAČR

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko


2017 - 2019

GAČR

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

GAUK

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

UK

260355

Specifický vysokoškolský výzkum - Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019

UK

Q01

PROGRES - Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021Začínající 2016

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Spoluřešitel

Doba řešení projektu

EU Erasmus+

2016-1-CZ01-KA204-023975

ExternĂ­ odkaz Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018

EU Horizon 2020

ITN-HHFDWC-676258

ExternĂ­ odkaz The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019

GAČR

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

GAUK

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018

Norské fondy a fondy EHP

NF-CZ07-ICP-4-334-2016

Odkaz v rámci webu The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other

T. Noble

2016

UK

260141

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologická východiska evropské kulturní identity

P. Sláma

2016

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2016 - 2018Začínající 2015

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

UK

260128


Specifický vysokoškolský výzkum - Diskurzy v dialogu: teologická reflexe multikulturalismu

P. Sláma

2015

MŠMT

236075

Institucionální plán

J. Halama

2015Začínající 2014

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

14-22950P

Mýtus jako výrazový prostředek narativní teologie

P. Bargár

2014 - 2016

GAUK

124314


Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý systematicko-teologický koncept

P. Roubík

2014 - 2016

UK

260001

Specifický vysokoškolský výzkum -Teologie jako hermeneutika dějinných projevů křesťanské víry

P. Sláma

2014

MŠMT

236054

Institucionální plán

P. Hošek

2014Začínající 2013

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

13-36407S

Transformace českého protestantského náboženského prostředí (1980-2000)

P. Morée

2013 - 2016

GAUK

1088213

Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii

Z. Širka

2013 - 2014

UK

266201

Specifický vysokoškolský výzkum - Teologie jako hermeneutika křesťanských tradic

J. Mrázek

2013

MŠMT

236022

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2013Začínající 2012

Poskytovatel

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Řešitel / Koordinátor

Doba řešení projektu

GAČR

P401/12/G168

ExternĂ­ odkaz Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018

UK

UNCE 204002

ExternĂ­ odkaz Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017

MHMP

OPPA

CZ.2.17/3.1.00/34153

ExternĂ­ odkaz Inovace studijního programu Teologie ETF UK

P. Hošek

3/2012 - 2/2014

UK

264201

Specifický vysokoškolský výzkum - Evangelická teologická fakulta v Praze od svého založení po dnešek: akademická instituce jako místo kontinuity a inovace

M. Wernisch

2012

UK

P01

PRVOUK - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

M. Prudký

2012 - 2016

MŠMT

212045

Institucionální rozvojový plán

P. Hošek

2012
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červen 2017 12:53

 


Poslední aktualizace 7.06 2018 12:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz