Textová verze | Mapa stránek
 

Obsah dokumentu

  Aktuálně řešené projekty UK ETF
      EU Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practices
      EU Horizon 2020 research and innovation programme
      GA ČR - Grantová agentura České republiky
      GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy
      PROGRES
      SVV - Specifický vysokoškolský výzkum na Univerzitě Karlově
      UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Aktuálně řešené projekty UK ETF

EU Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practices

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

2016-1-CZ01-KA204-023975

ExternĂ­ odkaz Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018EU Horizon 2020 research and innovation programme

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

ITN-HHFDWC-676258

ExternĂ­ odkaz The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019GA ČR - Grantová agentura České republiky

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2017 - 2019

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

P401/12/G168

ExternĂ­ odkaz Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018PROGRES

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021SVV - Specifický vysokoškolský výzkum na Univerzitě Karlově

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

260355

Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

204002

ExternĂ­ odkaz Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.červen 2017 12:51

 


Poslední aktualizace 7.06 2018 12:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz