Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Teologie křesťanských tradic

ExternĂ­ odkaz  studijní plán

ExternĂ­ odkaz  další informace

Rozvrh zářijového kursu:Charakteristika oboru

Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic (6141R051) poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se ve všech teologických předmětech vyučují a porovnávají přístupy všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné.

Obor je určen studentům vysokých škol a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.


Profil absolventa

Absolventi jsou seznámeni s dějinami křesťanského myšlení v jeho sociologických a psychologických souvislostech, s podobou hlavních křesťanských tradic a jejich duchovního života (spirituality). Ovládají hermeneutiku křesťanských textů včetně biblických (v moderních jazycích), znají křesťanské morální učení a dovedou je aplikovat na aktuální společenské problémy. Jsou připraveni k interdisciplinárnímu dialogu z pozic ekumenicky orientovaného křesťanství. Uplatnění především jako "druhá odbornost", doplňující a rozšiřující vlastní profesi absolventů, v humanitárních organizacích, církevní správě a odborných církevních grémiích.

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

31.říjen 2016 11:37

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz