Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Ekumenický institut

Ekumenický institut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje zkoumání teologie, spirituality a misiologie, jak se formovaly v konfrontacích, ale i v dialogu různých křesťanských tradic, a od moderní doby pak v dialogu se sekulární i post-sekulární společností. Zabývá se dějinami těchto vztahů i jejich současnými podobami a možnostmi. Součástí bádání i výuky, na nichž se institut podílí, je srovnávání přístupů různých tradic k teologickým i praktickým otázkám, zkoumání způsobů, jak se proměňoval vztah ke křesťanské tradici jakožto společnému dědictví a společné cestě dopředu, jak se v tomto rámci utvářely a utvářejí vztahy mezi křesťanským Východem a Západem, jak se jednota v různosti a různost v pojetí jednoty odrážela a odráží v ekumenických dokumentech a jejich výkladu, a jak to vše napomáhalo a napomáhá kultivaci křesťanského ducha a křesťanského způsobu života v pluralitním, globalizovaném světě.

Ekumenický institut byl založen v lednu 1956 při katedře systematické teologie (tehdy vedené Josefem Luklem Hromádkou) ke studiu ekumenických otázek a k organizaci mezicírkevních vztahů doma i v zahraničí. Po roce 1989, pod vedením prof. Pavla Filipiho, profesora praktické teologie, byl Ekumenický institut propojen s katedrou praktické teologie. Od roku 2016 vede Ekumenický institut prof. Ivana Noble.


Lidé na Ekumenickém institutu

Odkaz v rámci webu  Prof. Ivana Noble, Ph.D., vedoucí

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 10:00 - 12:30 (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, teologie kultury, dialog s postmoderní společností, křesťanská spiritualita, pravoslavná teologie


Odkaz v rámci webu  Doc. Tim Noble, Ph.D.

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 13:30 - 15:00 (5. patro, č. dv. 513)

specializace: Mission Studies, especially the theology and history of mission, mission and the other, mission as dialogue of cultures.

Latin American Liberation Theology, Contextual Theology, Central European Theology, Theology and Film, Theology and Literature


Odkaz v rámci webu  Kateřina Bauerová, Th.D.

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: podle dohody viz Mail  (5. patro, č. dv. 513)

specializace: ekumenická teologie, pravoslavná teologie, ruská náboženská filozofie, křesťanská spiritualita, vztah teologie a umění (ikonopisectví, poezie, divadlo)


Odkaz v rámci webu  Mgr. Martin Vaňáč

konzultační hodiny v ZS 2016/2017: čtvrtek 11:00 - 12:00 (4. patro, č. dv. 416), Mail 

specializace: dějiny křesťanství, ekumenická teologie, římskokatolická církev a ekumenismus, ekumenismus v České republice, II. vatikánský koncil


Pomocná vědecká síla

MgA. Vladěna Ptáčková, Mail 


Externí spolupracovníci

ExternĂ­ odkaz  Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.


Mgr. Michaela Kušnieriková, S.T.M., Th.D., Mail 


Nevena Dimitrova, Ph.D.


ExternĂ­ odkaz  Mgr. Zdenko Š Širka, Th.D.


Aktuality

Prof. Ivana Noble v pořadu České televize Cesty víry: Opravna duší. "Životní příběh, názory a postoje teoložky, husitské farářky, pedagožky, ale také výtvarnice a spisovatelky Ivany Noble"

ExternĂ­ odkaz  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/416235100051006-opravna-dusi


Projekty


Publikace


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush. Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě {The Many Voices of the 20th Century Orthodox Theology in the West}. Brno: CDK, 2015, p. 295.

ExternĂ­ odkaz  Informace o knize

ExternĂ­ odkaz  Academia.edu


NOBLE, Ivana, NOBLE, Tim, BAUEROVÁ, Kateřina, and PARUSHEV, Parush. Wrestling with the Mind of the Fathers. Yonkers, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2015, p. 283.

ExternĂ­ odkaz  Informace o knize

ExternĂ­ odkaz  Academia.edu


NOBLE, Ivana, BAUEROVÁ, Kateřina, NOBLE, Tim, and PARUSHEV, Parush. Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ.  Brno: CDK, 2012. p. 411.

ExternĂ­ odkaz  Informace o knize

ExternĂ­ odkaz  Academia.edu


English edited translation: Ways of Orthodox Theology in the West,  SVS, Yonkers, NY, 2015.

ExternĂ­ odkaz  Informace o knize

ExternĂ­ odkaz  Academia.edu


Russian edited and expanded translation: Пути православного богословия на Запад в ХХ веке, – Москва: ББИ, 2016.

ExternĂ­ odkaz  Informace o knize

ExternĂ­ odkaz  Academia.edu
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

8.únor 2017 22:37

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz