Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Harmonogram, rozvrhy
Stud. programy a obory
Evangelická teologie (Bc.)
Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Pastorační a sociální práce (Bc.)
Evangelická teologie (Mgr.)
Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Diakonika (Mgr.)
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku
Formuláře
Státní zkoušky
Závěrečné práce
Studenti s handicapem
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 

Teologie - spiritualita - etika

Magisterské navazující studium, prezenční forma


Teologie - spiritualita - etika: v AR 2017/18 se bude vyučovat pouze 2. ročník. V roce 2017 nebyl obor otevřen pro přijímání nových studentů.


ExternĂ­ odkaz  Studijní plán 2017/18 Upozornění: Vzhledem k tomu, že jsou předměty 2. ročníku vyučovány poprvé, nemají přidělené kódy. Budou doplněny po zavedení předmětů do SISu v období před zápisem.


ExternĂ­ odkaz  Studijní plán 2015/16

ExternĂ­ odkaz  Rozvrh prezenčního studia ZS a LS 2015/16

ExternĂ­ odkaz  další informaceCharakteristika oboru

Dvouletý navazující magisterský obor Teologie – spiritualita - etika (6141T079) je otevřen absolventům bakalářského studia teologických a dalších humanitních oborů. Učí studenty rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Vychází ze studia hermeneutiky a seznamuje s tím, jak bible a křesťanská tradice pracovala s těmito otázkami a jak byla jejich symbolika vykládána v křesťanském (protestantském, katolickém či pravoslavném) prostředí. Cílem je naučit se rozlišovat jednotlivé hlasy, poučeně je interpretovat, pracovat s nimi a uvádět je do rozhovoru. Hlavním těžištěm oboru je studium projevů a podob duchovního života (spiritualita), formování hodnotové orientace a společenské odpovědnosti (etika) a vybraných náboženských jevů a tradic (religionistika). Zvláštní pozornost je věnována možnostem vzájemného porozumění a dialogu v náboženském a kulturním prostředí současné Evropy.


Obor byl dříve akreditován pod názvem Teologie křesťanských tradic - ekumenika (6141T073). Toto studium bylo úzce vymezeno - mj. požadavkem na zvládnutí biblických jazyků hebrejštiny nebo řečtiny. Aby se umožnil vstup zájemců i z jiných oborů než teologie, teorie porozumění a interpretace biblických textů jsou v novém oboru zaměřeny na češtinu a moderní jazyky.


Profil absolventa

Absolventi mají znalosti disciplín, které slouží k porozumění historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Jsou vybaveni znalostmi z oborů biblické, historické a systematické teologie a etiky, znají hermeneutické metody a základní filosofické směry. Mají přehled o rozmanitosti křesťanských tradic, duchovního života a praxe jednotlivých křesťanských proudů a hlavních světových náboženství. Uplatnění naleznou ve veřejné správě, v církvích a náboženských společnostech či v neziskových organizacích, v oblastech týkajících se kultury, vzdělávání, nábožensko-kulturních otázek a mezináboženského dialogu.

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

1.červen 2017 12:08

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz