Textová verze | Mapa stránek
Struktura a adresář fakulty
Aktuality
O fakultě
Úřední deska
Studium
Přijímací řízení
Věda a výzkum
Aktuality ke grantům
Granty a projekty UK ETF
Centrum biblických studií
Publikační činnost fakulty
Dohoda o vydání publikace
Podpora pobytů zahraničních badatelů (post-doc) na UK ETF
Ekonomické odd.
Zahraniční odd.
Akademický senát
Časopisy
Studentský farář
Odkazy
Poradenské a informační služby
Přístup k emailu
Studijní informační systém
Kalendář
Projekt VIA LUCIS
Vyhledávání
 
Dětský uzel aktuálního dokumentu Jak postupovat po udělení grantu
Dětský uzel aktuálního dokumentu Archiv aktualit

Obsah dokumentu

  EURIAS Fellowship Programme - call for applications
  Vzdělávací nadace Jana Husa - grant a stipendium
  Neuron Impuls 2017
  GA ČR - veřejná soutěž pro rok 2018
  GA ČR - vyhlášení výsledků veřejné soutěže pro rok 2017
  Grantová agentura UK - vyhlášení 14. kola soutěže (rok 2017)

EURIAS Fellowship Programme - call for applications


Nabídka stáží pro vědecké pracovníky, minimálně dva roky po získání Ph.D.


Žádost podává vědecký pracovník sám v online aplikaci, termín uzávěrky je 7. 6. 2017.


Dokument ke stáhnutĂ­ více informacíVzdělávací nadace Jana Husa - grant a stipendium


Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Žádost o udělení grantu musí kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):


1. stručný životopis

2. příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii

3. projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat:

·

 • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?

 • Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?

 • Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka?

Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017


ExternĂ­ odkaz více informacíStipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních,

společenskovědních a příbuzných oborech.


Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017


ExternĂ­ odkaz více informacíNeuron Impuls 2017


Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlásil nové kolo soutěže pro mladé vědce (2 kategorie - do 33 let a do 40 let) na podporu projektů základního výzkumu.


Přihlášky projektů lze podávat v aplikaci do 31. 3. 2017.


ExternĂ­ odkaz více informacíGA ČR - veřejná soutěž pro rok 2018


Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže na podporu grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.Typy grantových projektů:


Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů: ExternĂ­ odkaz www.gris.cz


Dokument ke stáhnutĂ­ Uzivatelská příručka aplikace GRISGA ČR - vyhlášení výsledků veřejné soutěže pro rok 2017


Na stránkách Grantové agentury České republiky byly zveřejněny výsledky veřejné soutěže pro rok 2017.


ExternĂ­ odkaz Seznam podpořených projektůGrantová agentura UK - vyhlášení 14. kola soutěže (rok 2017)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 13. 11. 2016.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 15. 1. 2017.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č.18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016.


Závěrečné zprávy

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena na 31. 3. 2017.Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-2446.html

Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

12.květen 2017 13:51

 


Poslední aktualizace 6.11 2017 20:49, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz