Textová verze | Mapa stránek
 

Výběrové řízení na studium do zahraničí

Podmínky výběrového řízení pro studenty všech studijních oborů Evangelické teologické fakulty najdete Odkaz v rámci webu zde.

Jedná se o tyto obory: Evangelická teologie; Teologie křesťanských tradic; Ekumenika; Pastorační a sociální práce; Diakonika, doktorské programy


O nabízená stipendia se mohou ucházet studenti řádně zapsaní v bakalářských a magisterských programech či v doktorském programu


UPOZORŇUJEME, že v rámci programu ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět OPAKOVANĚ na studijní pobyty do zahraničí, a to v každé úrovni studia: bakalářské, magisterské i doktorské, na dobu max. 2 semestrů. Pokud plánujete výjezd do zahraničí, přijďte se s námi o svých plánech poradit!


Termíny výběrových řízení na studium v zahraničí v akademickém roce 2017/2018


I.kolo je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení v I. kole se můžete podívat Dokument ke stáhnutĂ­  ZDE


II.kole je již uzavřeno.

Na výsledky výběrového řízení ve II. kole se můžete podívatDokument ke stáhnutĂ­ ZDEPRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ


Přes program ERASMUS+ mohou studenti vyjíždět OPAKOVANĚ na praktické stáže do zahraničí, a to v každé úrovni studia: bakalářské, magisterské i doktorské

Délka pobytu MUSÍ být minimálně 2 měsíce -  maximálně 12 měsíců


Podrobné informace o praktických stážích v AR 2016/2017 čtěte ExternĂ­ odkaz  ZDE


Zájemci učiní následující kroky:


1. krok: VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU KE STÁŽI V ZAHRANIČÍDokument ke stáhnutĂ­ FORMULÁŘ ZDE


2. krok: ODEŠLOU přihlášku i s MOTIVAČNÍM DOPISEM na zahraniční odd. Mail 


3. krok: KONTAKTUJÍ, nejlépe osobně, zahraniční oddělení ETF, kde budou seznámeni s dalším postupem


Pro podání přihlášek na praktické stáže NENÍ STANOVEN ŽÁDNÝ TERMÍN, přihlášky se mohou podávat průběžně během celého akademického roku.POSTUP VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na stipendia do zahraničí - OBECNĚ


Pro vstup do výběrového řízení je nezbytné učinit tyto kroky:


1. krok: Prohlédněte si Odkaz v rámci webu MOŽNOSTI, tj. zahraniční školy, které nabízíme na našich stránkách


2. krok: VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU KE STUDIU V ZAHRANIČÍ, jejíž formulář si stáhnete viz níže


3. krok: další požadované podklady jsou:

- CV (strukturovaný, v jazyce, v němž budete v zahraničí studovat)

- studijní záměr (v češtině, případně v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)

- studenti doktorských programů doloží doporučení od vedoucího své disertační práce (v jazyce, němž budete v zahraničí studovat)


3. krok: Přihlášku se všemi dalšími požadovanými dokumenty odevzdejte na zahraničním oddělení

v termínech uvedených pro jednotlivá kola výbětových řízení (viz výše) Přihlášku i přílohy nám lze také zaslat e-mailem v PDF formátu.


Postup čtěte Odkaz v rámci webu zde.

Formulář přihlášky si stáhněte ZDE Dokument ke stáhnutĂ­ prihlaska_CJ verze Dokument ke stáhnutĂ­  application_EN version

Informace o nabízených stipendiích naleznete Odkaz v rámci webu zde.


Pozn:

TERMÍNY pro podání přihlášek jsou vyhlašovány pro I. kolo výběrového řízení vždy v zimním semestru a pro II. a eventuálně III. kolo výběrového řízení v letním semestru aktuálního akademického rokuAKTUALITY

Jeruzalém 2017 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI (V. ročník)

Ve dnech 6. - 20. května 2017 se skupina studentů a vyučujících UK ETF opět zúčastní archeologického výzkumu, tentokrát v Jeruzalémě. Jedná se o účast na vykopávkách, které vede prof. Yuval Gadot ExternĂ­ odkaz  z Archeologického institutu Tel Aviv University.


Expedice se uskuteční v rámci Institučního rozvojového projektu, jehož garanty jsou Mail  a Mail  . V rámci tohoto projektu budou účastníkům uhrazeny náklady přepravy do Izraele, pojištění, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě a osobní výdaje.


Expedice je určena především studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů nebo magisterským a bakalářským studentům programu Evangelická teologie.


Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium uvedených oborů, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (a způsobilost k fyzické práci), základní orientace v problematice biblické archeologie (viz doporučená literatura), odpovídající zaměření studia (disertační nebo diplomový projekt apod.)

a smysl pro teamovou spolupráci.


Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry ExternĂ­ odkaz  Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )


FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Zájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději do NEDĚLE 15. ledna 2017 do 24:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové, Mail  ).


Účastníci budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 16. února 2017 od 10:00 v pracovně č. 403

na Evangelické teologické fakultě (4. patro)


Účastníci si na letní semestr 2016/2017 zapisují předmět ExternĂ­ odkaz  RET1054 - Archeologický výzkum - Jeruzalém 2017


Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2017/2018 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z Tel Aviv University.


Tel Azeka 2016 - ARCHEOLOGICKÁ EXPEDICE V IZRAELI (IV. ročník)

Ve dnech 16. – 30. července 2016 se skupina studentů a vyučujících UK ETF (za vyučující Dr. Filip Čapek a doc. Petr Sláma) zúčastní v rámci konsorcia The Lautenschläger Azekah Excavation Project pokračujícího archeologického výzkumu v Izraeli vedeného univerzitami Tel Aviv a Heidelberg v lokalitě Tel Azeka. (podrobnosti k projektu najdete na ExternĂ­ odkaz http://archaeology.tau.ac.il/azekah/)


Expedice do Azeky se uskuteční v rámci Rozvojového projektu fakulty 2016, jehož garanty jsou Věra Fritzová a Filip Čapek. Díky tomu budou účastníkům uhrazeny cesta do Izraele, výlohy za vedení archeologického výzkumu i za ubytování a stravu na místě vykopávek. Účastníci si sami hradí náklady spojené s víkendovým pobytem v Jeruzalémě, zdravotní pojištění a zbylé osobní výdaje.


Expedice je určena studentům doktorských programů ETF v oblasti biblistiky, případně doktorandům dalších oborů a studentům magisterského příp. bakalářského programu Evangelická teologie.


Podmínky účasti: absolvované magisterské, resp. bakalářské studium, aktivní znalost angličtiny, velmi dobrý zdravotní stav (!), základní orientace v problematice biblické archeologie a odpovídající zaměření studia

Doporučenou literaturu najdete na stránkách katedry ExternĂ­ odkaz  Starého zákona (texty jsou dostupné odkazem )


FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde

INFORMAČNÍ LETÁK ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Zájemci o účast v expedici, zašlete své PŘIHLÁŠKY elektronicky nejpozději ve STŘEDU 9. března 2016 do 15:00 na adresu zahraničního oddělení UK ETF (k rukám Mgr. Věry Fritzové, Mail  ).

Účastníci expedice budou vybráni na základě ústního pohovoru vedeného v angličtině, který proběhne ve ČTVRTEK 10. března 2016 od 9:30 v pracovně č. 403

na Evangelické teologické fakultě (4. patro)


Na expedici bude v zimním semestru akademického roku 2016/2017 navazovat seminář věnovaný problematice biblické archeologie, v rámci kterého proběhne i návštěva jednoho či více zahraničních učitelů z univerzity Tel Aviv.STUDIA GENOCID A MASOVÉHO NÁSILÍ - NOVÝ KURZ ETF UK

Unikátní kurz určený studentům bakalářských a magisterských oborů UK, jako je historie, politologie, religionistika, psychologie, teologie, kulturní antropologie, sociologie, sociální práce, filozofie, lékařství nebo právo.


První kurz svého druhu na Univerzitě Karlově a v České republice.


Absolvováním kurzu získáte rozsáhlé znalosti o:

• příčinách a motivech genocid

• některých nejvýznamnějších případech genocid a masového násilí

• způsobech, jakými jsou tyto zločiny proti lidskosti reprezentovány v různých typech médií a umění

• způsobech, jak může být tento předmět vyučován na různých vzdělávacích stupních


Kurz je založen na interdisciplinárním přístupu. Bude vyučován v angličtině mezinárodními a domácími odborníky na danou problematiku.


Studia genocid jsou špičkovým oborem, který poskytuje vhled do problematiky příčin, průběhu a následků genocidního násilí. Vznikl v 80. letech minulého století v severní Americe, v současnosti je uváděn do akademického prostředí v evropských zemích.


Přednáška + seminář, 2 hodiny týdně, 6 kreditů


SIS kód kurzu: ExternĂ­ odkaz RET8059


Jednosemestrální kurz „Genocide Studies and Massive Violence“ začíná 7. října 2015. Výuka bude probíhat každou středu od 15:10 do 16:45 na Evangelické teologické fakultě, Černá 9, Praha 1.


Více informací naleznete zde: ExternĂ­ odkaz the course description a ExternĂ­ odkaz course leaflet.Kirchentag 2015

35. setkání německých evangelických církví ExternĂ­ odkaz Kirchentag 2015 se bude konat ve dnech 3.  – 7.6. 2015 ve Stuttgartu

Termín pro odevzdání přihlášek je PÁTEK 20.2.2015 na Ekumenické radě církví v ČR

Formulář přihlášky si stáhněte ExternĂ­ odkaz zde


AIA - Stipendijní nabídky na základě mezinárodních smluv v AR 2015/2016

Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na stránkách akademické informační agenturyExternĂ­ odkaz zde

Na přehled stipendijních nabídek do jednotlivých zemí se podívejte Dokument ke stáhnutĂ­ zde


The Ahrenberg- Coimbra Group Prize

Podrobnosti o podmínkách soutěže čtěte ExternĂ­ odkaz zde nebo se nás přijďte zeptat osobně.

Vyhlášení ceny "The Ahrenberg- Coimbra Group Prize 2013" pro studeny, kteří se účastnili v uplynulém roce 2012 programu Erasmus.

Deadline: Esej v anglickém jazyce  v délce max. 4 strany zašlete na zahraniční odd. do 10.1.2013.


Stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014

Termín pro podání přihlášek (pokud není stanoveno jinak) je čtvrtek 15.11.2012 do 15:00 na zahraničním oddělení ETF.


Podrobnosti o nabízených možnostech a přihlášku najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Akademická mobilita 2015 - Pracovní programy v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce


Termín pro odevzdání návrhů je PONDĚLÍ 10.11.2014 do 15:00 na zahraničním oddělení.


Informace a formuláře najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Cizojazyčné kurzy na ETF v akademickém roce 2014/2015

Cizojazyčné kurzy jsou organizovány nejen pro naše zahraniční studenty, ale jsou určeny VŠEM studentům a studentkám ETF, kteří/které se chtějí zdokonalit v cizím jazyce a také se blíže seznámit s našimi zahraničními studenty.


Podrobnosti o kurzech Dokument ke stáhnutĂ­ v zimním semestru čtěte zde a Dokument ke stáhnutĂ­ v letním semestru čtěte zde


Letní jazykové kurzy němčiny v rámci meziuniverzitních dohod - léto 2015


Termín pro podání přihlášek je STŘEDA 18.2. 2015 do 14:00 na zahraničním oddělení.


Informace a formuláře najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Termíny pro podávání návrhů do Fondu mobility Univerzity Karlovy v roce 2015

Jarní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 23.3.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.

Podzimní termín pro podávání návrhů je PONDĚLÍ 12.10.2015 do 14:00 na zahraničním odd. ETF.


Podrobnosti, priority a přihlášky do Fondu mobility UK pro rok 2015 najdete ExternĂ­ odkaz zde


Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty

XIV. Setkání Spolku přátel Evangelické teologické fakulty proběhlo ve dnech 14.-16 .11. 2014 na téma "Injustice and Reconciliation; Europe's Responsibility"

Program setkání Spolku najdete Dokument ke stáhnutĂ­  zde.

Více informací o Spolku a možnost přihlásit se na další Setkání Spolku V ROCE 2015 najdeteExternĂ­ odkaz zde
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

10.březen 2017 20:41

 


Poslední aktualizace 7.06 2018 12:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz