Textová verze | Mapa stránek
 

Jazykové kurzy

Pravidelné jazykové kurzy přes ETF:


Němčina

1/ Každoroční 4-týdenní letní jazykový kurz v rámci meziuniverzitních dohod (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)

na různých německých univerzitách – jejichž seznam je každoročně aktualizován prostřednictvím RUK, kde také probíhá konečné výběrové řízení

- 1 - max. 2 místa pro studenty/ky ETF

– přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF

-  kurz je plně hrazen (tzn.poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné) hostitelskou stranou

-   účastník kurzu si hradí náklady na cestu a zdravotní pojištění z vlastních prostředků


Zahr. odd. sestavuje pro RUK pořadník zájemců na základě:

- motivace

- výše dosaženého ročníku studia

- studijních výsledků


Zahraniční odd. poskytne zájemcům:


- aktuální seznam univerzit, které kurzy nabízejí pro konkrétní AR

- formulář přihlášky

- dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2.p.


Podrobné informace i přihlášku najdete ExternĂ­ odkaz zde.

Deadline pro odevzdání přihlášky zjistíte dotazem na zahr. oddělení.


2/ 1x za dva roky 4-týdenní jazykový kurz financovaný německou církevní organizací Martin-Luther-Bund (srpen, září) na některé z německých univerzit (odlišná jazyková úroveň je možná, není však pro začátečníky)

-    pouze 1 místo

-    kurz zprostředkuje Synodní rada ČCE

- podmínka je členství v protestantské církvi (ČCE) a doporučení Synodní rady

- přihlásit se může jakýkoliv řádný student/ka ETF, který/á splňuje výše uvedené podmínky

-    kurz je plně hrazen (tzn. poplatky za kurz, ubytování, stravné, kapesné, cestovné) hostitelskou stranou

-    účastník kurzu si hradí náklady na zdravotní pojištění z vlastních prostředků

Zahr. odd. vybírá 1 kandidáta/ku pro Synodní radu na základě osobního pohovoru a motivace žadatele/ky o kurz


Zahr. odd. poskytne zájemcům:

- formulář přihlášky


dále informuje vždy koncem zimního semestru oficiálně o možnosti podat si přihlášku, a to e-mailem, nebo písemným oznámením na nástěnce ve 2. p.

Deadline pro odevzdání přihlášky na Synodní radě ČCE je přibližně vždy začátek března.


Další jazykové kurzy:3/ Jazykové kurzy v rámci programu ERASMUS - obecně

- pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus, tzn., že jednotlivé zahraniční univerzity nabízejí za určitých podmínek (placený – neplacený kurz, limitní – bezlimitní účast ) možnost 3-4 týdenního jazykového kurzu, organizovaného většinou v době před začátkem zimního semestru

Zahr. odd. poskytne zájemcům:

- aktuální informace, pokud je má, jinak si zjišťuje vše zájemce/kyně

- v každém případě si zájemce/kyně zajišťuje administrativní náležitosti týkající se přijetí do kurzu sám/a.4/ Jazykové kurzy méně používaných jazyků EU v rámci programu ERASMUS - EILC ExternĂ­ odkaz Erasmus Intensive Language Courses

- pouze pro studenty ETF, kteří jsou v aktuálním AR již přijati na studjní pobyt v rámci programu Socrates-Erasmus a jedou na studium do země mluvící tzv. "malými jazyky"

- možnost získání finančního příspěvku na kurz od Národní Agentury (NA)

- kritéria pro NA:

a) délka následného ERASMUS studia v zahraničí

b) pokročilejší znalost jazyka

c) nelze posílat studenty, jejichž studijním oborem je jazyk IPLC kurzu

-     jazykové kurzy probíhají v  měsících červenec, srpen, září


Zahr. odd. poskytne zájemcům:

-    aktuální informace, případně formulář přihlášky5/ Jazykové kurzy v rámci mezivládních a kulturních dohod - podrobnou nabídku zveřejňuje včetně případných změn ExternĂ­ odkaz Dům zahraničních služeb MŠMT


Zahr. odd. poskytne zájemcům:

-    aktuální informace, případně formulář přihlášky


Další informace o jiných jazykový kurzech najdete v průběhu akademického roku na nástěnce zahr. odd. ve 2. p. v budově ETF, Černá 9, 115 55 Praha 1
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:18

 


Poslední aktualizace 7.06 2018 12:36, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz