Textová verze | Mapa stránek
Lidé na katedře
Vyučované předměty
Literatura ke zkouškám
Historie katedry
Bibliografie
Studie a texty
ARBI
Odkazy
 

Literatura ke zkouškám z dějin křesťanství a křesťanského dogmatu

ExternĂ­ odkaz Pro přihlášení na zkoušky použijte aplikaci SIS.


Jedinou dovolenou cestou, jak se četbě některého z předepsaných titulů vyhnout, je nahradit ji studiem srovnatelně kvalitní anebo raději ještě lepší učebnice v některém ze světových jazyků.


Dokument ke stáhnutĂ­ Níže uvedený seznam literatury ke stažení - zdeK 1. odborné zkoušce:


I. Povinně:


A. Církevní dějiny:


 • a. R. Říčan - A. Molnár, Dvanáct století církevních dějin, KF, Praha 1973 (i nověji)

 • b. F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996


 • c. R. Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948


 • d. A. Molnár, Na rozhraní věků (Cesty reformace), Praha 1985 (oddíly Luther - Zwingli - Calvin)


B. Dějiny dogmatu:


 • e. B. Lohse, Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003


 • f. A. Molnár, Uvedení do patristiky, Praha 1962


 • g. V. Šmelhaus, Řecká patrologie, Praha 1972


 • h. H. Chadwick, Augustinus, in: Hare-Barnes-Ch.: Zakladatelé myšlení, Praha 1994


 • i. J. Pieper, Scholastika, Praha 1993 + Tomáš Akvinský, Praha 1997


 • j. R. Říčan (ed.), Čtyři vyznání, Praha 1951


II. Povinnou volbou:


(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):


 • k. Minimálně 5 vhodných monografií


 • l. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:


  • alespoň jedno patrologické


  • alespoň jedno středověké


  • alespoň dvě z evropské reformace


Ke 2. odborné zkoušce:


I. Povinně:


 • a. M. Kaňák, Od počátku křesťanství k reformaci, in: Český ekumenismus, Praha 1976


 • b. F. Hrejsa, Česká reformace, Praha 1914 (a znovu 1921)


 • c. M. Wernisch, Husitství, Brno 2003


 • d. R. Říčan - A. Molnár, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957


 • e. H. Opočenský, Protireformace v Čechách, Praha 1914


 • f. P. Filipi, Léta 1848-1938, in: Český ekumenismus, Praha 1976.


II. Povinnou volbou:


(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):


 • g. Jedny důkladnější dějiny české literatury (s dostatečným důrazem na starší období) (alternativa pro studenty ze Slovenska: J. Kvačala, Dejiny reformácie na Slovensku, Lipt. Sv. Mikuláš 1935)


 • h. Minimálně 5 vhodných monografií


 • i. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:


  • alespoň jedno husitské provenience


  • alespoň jedno bratrské provenience


  • alespoň jedno z doby toleranční či pozdějšíPřipomínáme též, že mezi podmínky připuštění k 1. odborné zkoušce patří též zdárné podstoupení kontrolní zkoušky z dějin dogmatu na konci 2. ročníku.


Tento předpis platí od počátku letního zkouškového období v r. 2005.


Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:28

 


Poslední aktualizace 30.05 2017 16:22, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz