Textová verze | Mapa stránek
 

Jiří Just - Bibliografie k dějinám Jednoty bratrské- (verze druhá, XI.2002)


Tato bibliografie vznikala nejprve z potřeby shromáždit soupis pramenů a literatury k určitým tematickým okruhům, teprve postupně se rozšiřovala do stávajícího záběru (Její schéma bylo přejato a upraveno z bibliografické studie: Zeman, Jarold Knox, The hussite movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia (1350-1650), Michigan 1977). Tento postup má za následek kvantitativní nevyváženost různých jejích částí. Především odkazy na sekundární literaturu pojednávající o dobovém pozadí (část 9.) byly doplňovány víceméně příležitostně. V naší práci byla - až na sporé výjimky - pominuta osobnost J. A. Komenského. Jeho bibliografie lze dohledat v příslušných studiích a periodicích. Časová hranice byla položena pobělohorským exilem, prameny a studie k dějinám obnovené Jednoty bratrské zde tedy taktéž nelze nalézt. Přes všechny nedostatky a stálou "rozpracovanost" jsem na žádost a povzbuzením několika svých kolegů přistoupil k publikování, ovšem s tím, že bibliografie bude průběžně doplňována a aktualizována, zhruba v půlletých periodách potom nová verze vystavována na této stránce. Časem by tedy mělo dojít k doplnění závažnějších mezer. Budu také velmi vděčen za Vaše poznámky a námitky, stejně tak i za upozornění na nové odkazy, jimiž by mohla být tato bibliografie doplněna. Věřím, že vynaložená práce dobře poslouží každému, kdo se chce na jakékoliv úrovni věnovat dějinám Jednoty bratrské.


Změny oproti předchozí verzi: Rozšířeno a přepracováno několik kapitol (především 8.5. Humanismus a renesance, 8.29. Výchova, vzdělání, školství, zahraniční univerzity), podstatně rozšířena část 9.2. Ekonomie, zemědělství a obchod; dílčí změny (doplnění neúplných údajů, opravy vadných záznamů) provedeny u několika dalších kapitol; celkový nárůst objemu informací cca o 30 %. [listopad 2002; další aktualizace se předpokládá v létě 2003, do té doby budu vděčen za vaše názory, připomínky a doplňky]


Pro rozsáhlost je zde Dokument ke stáhnutĂ­ Bibliografie ke staženíTento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:30

 


Poslední aktualizace 30.05 2017 16:22, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz