Textová verze | Mapa stránek
 


BIBLIOGRAFIE AMEDEA MOLNÁRA - ČLÁNKY Z LET 1938-2005:


1938:

 • Dopis moderátoru valdenské církve k mnichovské zradě, JB, 117

 • A propos de la Tchécoslovaquie, La voie nouvelle (11. 11.), 2


1939:

 • Valdenským nastává boj, JB 20-21


1940:

 • L´Unita dei Fratelli e i Valdesi, Eco delle Valli Valdesi, č. 6

 • Jednota a Valdenští v dějinách, JB, 6-9


1941:

 • Petr Valdo, Bratrstvo 23, 129-132

 • Johann Fridrich Oberlin, JB, 127-128


1946:

 • Křesťanství a komunismus, KJ 31, č. 44


1947:

 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, KR 14, 230-233 a KJ 32, č. 24 a 39

 • Neznámá obrana Českých bratří, KJ 32, č. 1

 • Církev za mřížemi, KJ 32, č. 3

 • Jan Roh kajícník, KJ 32, č. 6

 • Prof. dr. F. M. Bartoš, KJ 32, č. 9

 • Melanchton, KJ 32, č. 10

 • Komenský bohoslovec, KJ 32, č. 13

 • Ode mne, jehož ruku znáš (Lukáš Pražský), KJ 32, č. 17

 • Zlatoústý, KJ 32, č. 17

 • Rafaele Pettazzoni, KJ 32, č. 19

 • Lístky z dějin církve, KJ 32, č. 21-51

 • Sv. Augustina Rozhovory duše s Bohem, KJ 32, č. 16

 • České poselství valdenskému synodu 1868, KJ 32, č. 18

 • Ruský křesťanský myslitel Nikolaj Berďajev, KJ 32, č. 33

 • Ragazův boj o bibli, KJ 32, č. 41

 • Lutherovy zářijové a říjnové these, KJ 32, č. 43

 • Španělští židé a bratrský bohoslovec, KJ 32, č. 46


1948:

 • Lukáš Pražský před svým vstupem do Jednoty, ThEv 1, 21-32

 • Jak smýšlel B. Lukáš o křtu dětí, ČB 24, č. 2, s. 43-44

 • Lístky z dějin církve, KJ 33, na pokračování č. 1-22

 • Valdenští a rok 1848, KJ 33, č. 15

 • Politické názory Petra Chelčického, KJ 33, č. 21

 • Církev musí mít odvahu, KJ 33, č. 27

 • Evangelické fakulty ve Francii, KJ 33, č. 29

 • Giosue Gianavello, KJ 33, č. 31-34

 • Kristus Král (Cullmann - Vissert´ Hooft), KJ 33, č. 35

 • Synod valdenské církve, KJ 33, č. 43

 • Kam to vede? (reakce na r. 1948), KJ 35, č. 45

 • Farář Jindřich Schiller, KJ 33, č. 49

 • Středověk a reformace (Lístky z dějin církve), KJ 33, č. 49

 • Kdo jsou valdenští, KJ 33, č. 49

 • Nad písněmi B. Lukáše, KJ 33, č. 51

 • Savonarolovo mučednictví, EK, 40-41


1949:

 • K šedesátinám F. M. Bartoše, KR 16, č. 4, 125-126

 • Svět v bratrské teologii, KR 16, 195-205

 • Claudius Turinský, KJ 34, č. 7- 8

 • Rozkol Fotiův, KJ 34, č. 10

 • Čínští komunisté, KJ 34, č. 11

 • Agrippa d´Aubigne, KJ 34, č. 12-17

 • Církev a barbaři, KJ 34, č. 24 - 29

 • Na vídeňském zámku, KJ 34, č. 32 a 33

 • Návrh na úpravu evropského hospodářství z r. 1518, KJ 34, č. 34

 • Otázka oprávněnosti křtu dětí, KJ 34, č. 35

 • Martin Bucer, KJ 34, 43-44

 • A. Vinet mezi církví a státem, ThEv 2, 98-103

 • Návrh na úpravu evropského hospodářství vyšlý z bratrské tiskárny, Slovesná věda 2, 212-214

 • Hledající posluchači pod kazatelnou M. Jana Rokycany, Křesťanský buditel 22, 77-81

 • B. Lukáš v Cařihradě, Křesťanský buditel 23, 131

 • Luc de Prague et les Vaudois d´Italie, BSSV, n. 90, 40-64

 • Esquisse de la Théologie de Comenius, RHPR 28 / 29, 107-131


1950:

 • Husitský bohoslovec a prvokřesťanský komunismus, KR 17, 153-156

 • O přejnější hodnocení Komenského chiliasmu, KR 17, 171-175

 • Virgo assumpta, KR 17, 274-277

 • Nový Řím a nový Jeruzalém, KJ 35, č. 5-7

 • Mladá léta Lukáše Pražského, KJ 35, č. 18

 • Lukášův příchod na Karmel, KJ 35, č. 22

 • Šestý červenec, KJ 35, č. 2

 • Bratrské vyznání víry z r. 1535, KJ 35, č. 43 a 45

 • Listopadové dogma, KJ 35, č. 47

 • Bratří a Bucerův spis o opravdové péči o duše, ThEv 3, s. 168-175 a 311-318

 • Komenského Všenáprava, ThEv 3, s. 241-244

 • Kšaft Mikuláše Roha z r. 1536, ThEv 3, s. 368-369

 • Guillaume Farel o vyučování dětí, Bible a kalich 24, č. 3-4, 12

 • Sborovost mladé církve, Bible a kalich 24, č. 7-8, 1-5

 • Bol Calvin Valdenský?, Kalvinske hlasy č. 15, 4-7


1951:

 • O Leonhardu Ragazovi, KR 18, 63-73

 • Zapomenutý podnět Calvinovy Instituce, KR 18, 176-182

 • Encyklika Semptiternus rex, KR 18, 233

 • O reformační hledisko v patrologii, KR 18, 300-303

 • Martin Bucer (1491 - 1551), EK 33-39

 • Zakladatel Herrnhutu Kristián David, EK 91-93

 • Poznámka o víře Klementa Římského, ThEv 4, 56-57

 • Encyklika Munificentissimus Deus, ThEv 4, 59-61

 • Blahoslavův Výklad na XIII. kapitolu Zjevení, ThEv 4, 218-234

 • Želivského cesta k lidu, Církevní věstník 2, 6-8

 • B. Lukáš Pražský (extenze Komenského fakulty), KJ 36, č. 1

 • Slova Jana Želivského, KJ 36, č. 13

 • Jednota bratrská mírotvorná, KJ 36, č. 29-30

 • Víra a život v mladé církvi, KJ 36, č. 40

 • Křesťanský filosof Justinos, KJ 36, č. 41

 • Tertullianus, KJ 36, č. 42

 • Mladá církev proti gnosi, KJ 36, č.43

 • B. Lukáš Pražský a Martin Luther, KJ 36, č. 44

 • Bratrské vánoce, ČB č. 10, 146-149

 • B. Lukáš, druhý zakladatel Jednoty, JB č. 4, 64-68

 • B. Lukáš, obránce Jednoty, JB č. 5, 86 - 90

 • Mladý Jan Augusta, JB č. 6, 103-106

 • Od reformace k metodismu, Křesťanský buditel 25, č. 2, 23-24

 • Metodismus v reformační tradici, Křesťanský buditel 25, č. 2, 111-113 a 124-125

 • Jan Calvin, Instituce, přel. F. M. Dobiáš, záložka

 • La correspondance entre les Freres Tcheques et Bucer, RHPR 1, 102-156


1952:

 • Komenského mírové úsilí, EK 77 - 84

 • Jan Augusta, bratrský sjednocovatel, JB 29, 12-14

 • Jan Augusta, vězeň křivoklátský, JB 29, 142-144

 • Theolog bez "školy" J. B. Souček, KJ 37, č. 21

 • Leonardo da Vinci, KJ 37, č. 25

 • Ohnisko obecenství Mladá Boleslav 1468 - 1620, KJ 37, č. 34

 • Plameny husitské revoluce v Savojsku, KJ 37, č. 48

 • I v Nikaji byli lidé, KJ 37, č. 50

 • Bucerův Návod, jak užívati Písem ke kázání z r. 1531, KR 19, č. 2 (obálka)

 • Vinet, Pascal, Hus, KR 19, 20-22

 • Theologická summa B. Matěje Červenky, KR 19, 80-88

 • Calvin a humanismus, KR 19, 147-152

 • Příspěvek k rozhovorům o doketismu, KR 19, 204-211

 • Eschatologie v počátcích Tábora, KR 19, 237-242

 • B. Červenka o svobodné vůli, ThPř 19, 52-57

 • Valdenští a reformace, ThPř 19, č. 3, 78-86


1953:

 • Jan Želivský, EK 1953, 80-93

 • Vývoj táborského bohosloví, KR 20, 51-58

 • Vyznění táborského boje duchovního, KR 20, č. 9-10

 • Rabelaisův široký smích, KR 20, 102-103

 • Žalmy v překladu Matěje Červenky Čelákovského, KR 20, 149-151

 • Jean Astruc, KR 20, 165-166

 • Písmo v rukou scholastiků, KR 20, 175-180

 • Pokušení Bernarda z Clairvaux, KR 20, 199-201

 • Samuel Maresius a Komenský, ThPř 20, 25-27

 • Harmonia confessionum a Jednota bratrská, ThPř 20, 139-146

 • Požadavky světové reformace, KJ 38, č. 2

 • Bez kritiky a bez účasti, KJ 38, č. 2

 • Věci podstatné, služebné a případné, KJ 38, č. 15

 • Želivského revoluční kázání, KJ 38, č. 30-31

 • Miguel Servet, KJ 38, č. 43

 • Obránce táborských adamitů Isaac de Beausobre, KJ 38, č. 47

 • Výchozí zásady bratrského bohosloví, JB 30, 116-119


1954:

 • Provázek dvakrát barvený - typologie Jozue 2, KR 21, 24-28

 • Nad kazatelskou výzvou Jana Želivského, KR 21, 37-42

 • Eschatologická nadějnost počínající české reformace, KR 21, 112-115

 • Historik české reformace F. M. Bartoš, KR 21, 115

 • Origenovo výročí, KR 21, 135-137

 • Miltonův sonet o valdenských, KR 21, 145-147

 • Bratr Antonín Frinta, KR 21, 208

 • Rozkol mezi Východem a Západem 1054, KR 21, 208-210

 • Josef Bohatec, KR 21, 210 a KJ 39, č. 24

 • Žalm 15 v překladu Matěje Červenky, KR 21, 211

 • Jubileum Jednoty bratrské, KR 21, 236-237

 • Církevní aktualita díla Aurelia Augustina, KR 21, 258-259

 • Augustinus oslovený jednotou Starého a Nového zákona, KR 21, 267-273

 • Augustinus a postoj Bratří ke světu, KR 21, 281-284

 • Sociální pozadí Augustinova spisu O boží obci, KR 21, 285-286

 • Augustinus proti husitům u Cusana, KR 21, 286-287

 • Konstantinská zrada církve, KJ 39, č. 3

 • Salvianus, KJ 39, č. 4

 • Z Pelagiových výkladů epištol Pavlových, KJ 39, č. 16

 • Neodvolatelné odvolání, KJ 39, č. 25

 • Ježíš a Pavel, KJ 39, č. 28

 • Neblahé následky (rasová otázka v mladé církvi), KJ 39, č. 39

 • Osnovné myšlenky Viklefova bohosloví, ČB, s. 37-39

 • Des Aurelius Augustinus Aktualität, Protestantische Kirchen in der Tschechoslowakei, č. 5, 63-65

 • Les Vaudois et la Réforme. Um ami vaudois de Coménius, BSSV, n. 96, 45-47


1955:

 • Vyznávající Tábor, EK, 105-109

 • Apoštolští otcové, ThPř 22, 12 - 19 a 23, 55-59, 77-80

 • Reformační ekumenismus, KR 22, 94-95

 • Farář Jindřich Schiller, KR 22, 216-218

 • Nad počátky dělnického hnutí ve Francii, KR 22, 278-280

 • Živá otázka křtu, KR 22, 281

 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, ThPř 22, 38-42

 • K otázkám dětinským B. Lukáše, ThPř 22, 115-116

 • Kalich jako program, KJ 40, č. 16

 • Trojí členství v Jednotě bratrské, KJ 40, č. 19

 • Pastýř mezi reformátory (Bucer), KJ 40, č. 28

 • Justus Jonas, KJ 40, č. 29

 • Bratrská píseň na Rýně (Kateřina Zellová), KJ 40, č. 37

 • Der Kelch als Programm, Die Protestantischen Kirchen in der Tschechoslovakei 2, č. 5, 50-51


1956:

 • Píseň v mladé církvi, KR 23, 78-81

 • Poučení z Francie, KR 23, 173-177

 • Epimenidovo svědectví pravé, KR 23, 257-258

 • Poznámka o theologii apoštolských otců, ThPř 23, 55-59 a 77-80

 • V čem byla reformace jednotná, KJ 41, č. 1

 • B. Lukáš o lásce, KJ 41, č. 5

 • Eschatologie proti římskému imperialismu, KJ 41, č. 7

 • Diakonie v mladé církvi, KJ 41, č. 11

 • O Blahoslavově Gramatice, KJ 41, č. 13

 • O francouzských protestantech, KJ 41, č. 20

 • Matěj Červenka, KJ 41, č. 23

 • Chvála bratrského řádu, KJ 41, č. 31

 • Odvaha k reformaci, KJ 41, č. 34

 • Dvojí reformace, KJ 41, č. 37

 • Objev svobody, KJ 41, č. 41

 • Překonané rozpaky, KJ 41, č. 44

 • Dvě kazatelské učebnice bratrských "mládenců", JB, 5-7

 • Überblick über die Kirchen in der Tschechoslowakei, Theol. Jahrbücher, 93 - 98

 • Marcello Squarcialupi et l´Unité des Freres Tcheques, BSSV n. 100, 3-20


1957:

 • Sofoniáš Hasenmüller a Komenského myšlenka mateřské školy, Acta Comeniana 1, 210-211

 • B. Lukáš v Cařihradě, EK, 31-34

 • O bratrské výchově vzhledem ke Komenskému, Pedagogika 4, 441-452

 • Rozhovor dvou reformací, KJ 42, č. 24-25

 • Mistr Jan Hus odpovídá (píseň Havla Dřevínka), KJ 42, č. 25

 • Sbor a společnost, KJ 42, č. 28

 • Radost z valdenského synodu, KJ 42, č. 32

 • Cesty bratrské theologie, KR 24, 18-24

 • Mírové smýšlení v české reformaci, KR 24, 53-59

 • Přátelé italské reformace, KR 24, 230-231

 • Jasný den Naardenu, KR 24, 265-266

 • Příspěvek k dějinám ekumenického působení Jednoty bratrské, ThPř 24, 24-30

 • K františkánským motivům v Jednotě bratrské, ThPř 24, 49-58

 • Německý reformační překlad Husova spisu O církvi, ThPř 24, s. 108-109

 • Německý překlad Husova díla O církvi z 16. století, Čes. literatura 5, 363-364

 • Für ein erneutes Gespräch zweier Reformationem, Glaube und Gewissen, s. 184- 86


1958:

 • Nad Komenského Zavírkou k Historii o těžkých protivenstvích, Acta Comeniana 17, 37-44

 • Členství v mladé církvi, KJ 42, č. 2

 • Cyprianus, KJ 42, č. 35

 • Komenský v Horní Branné, KJ 43, č. 4

 • Jacopo Lombardini a Ernesto Puzzanghera, KJ 43, č. 12

 • Předchůdce Eliáš, KJ 43, (19.7.)

 • Jan Agricola a Husovo dílo, KJ 43, č. 26

 • Proslov nad rakví Pavla Eisnera, KJ 43, č. 28

 • Cíle a cesty, KJ 43, č. 32

 • Tommaso Campanella, KJ 43, č. 33

 • Karlovské křesťanství, KJ 43, č. 34

 • Byzantské křesťanství, KJ 43, č. 37

 • Dům církve a dům světa (Komenský a Jednota), KR 25, 11-15

 • Jean de Léry v bratrském překladu, KR 25, 97-101

 • Táborský boj duchovní, ThPř 25, 1-11

 • Le mouvement préhussite et la fin des temps, CV 1, 27-32

 • Coménius et l´Unité des Freres Tcheques, CV 1, 110-115

 • Hus De matrimonio and its Waldensian version, CV 1, 142-157

 • Thomas Müntzer und Böhmen, CV 1, 242-245

 • Les Vaudois et la Réforme tcheque, BSSV, n. 103, 37-51

 • Un traité de Jean Hus et l´ancienne littérature vaudoise, Eco delle Valli Valdesi, č. 22

 • Die böhmische Brüderunität und die tschechische Sprache, ThZ 135-136


1959:

 • Evangelíci latinských zemí, KR 26, 3-4

 • K zahájení kritické edice spisů M. Jana Husi, KR 26, 107-110

 • Rok 1559 v kalvínské reformaci, KR 26, 144-149

 • Lukáš Pražský a Martin Luther v zápase o Kristovu církev, KR 26, 184-190

 • Tři studie k dějinám bratrského myšlení, KR 26, 272-276

 • Pozor na vyznání (Mk 8, 27-33), KJ 44, č. 10

 • Nově objevený Husův rukopis, KJ44, č. 18

 • Reformované jubileum, KJ 44, č. 19

 • Ženevská akademie, KJ 44, č. 20

 • Hus a Viklef, KJ 44, č. 23

 • Jan Hus o skále církve, KJ 44, č. 25

 • Na cestu Husovým spisům, Literární noviny č. 17, 4

 • Husův kostnický spisek De matrimonio a jeho valdenské zpracování, LF 82, 86-91

 • Pohled do Husovy literární dílny, LF 82, 239-246

 • Želivský, prédicateur de la Révolution, CV 2, 324-334

 • L´Unité des Freres Tcheques (P. Brock, Political and social doctrines of Unity of Czech Brethren), RHPR, 375-384


1960:

 • Mistr Eckhart, KJ 45, č. 33

 • Valdenští v Jižní Americe, KJ 45, č. 40

 • Čeští evangelíci a francouzská revoluce (M. Vaňáček, K ohlasu Velké francouzské revoluce v českých zemích), KR 27, 157

 • O příčinách pronásledování Jednoty králem Jiříkem, ThPř 27, 35-40

 • Etudes et conversion de Luc de Prague, CV 3, 255-262


1961:

 • In memoriam Jan Filipi, KJ 46, č. 1

 • Konáčův humanismus a Bratří, KJ 46, č. 2

 • Jak se otázky nakupily, KJ 46, č. 3

 • Pod Pontským Pilátem, KJ 46, č. 6

 • Židovští křesťané, KJ 46, č. 7

 • Cestou nevyšlapanou (Jr 24), KJ 46, č. 9

 • Výmluvné zámlky (Mara bar Sarapion a Flavius Jóséfos), KJ 46, č. 10

 • Umění na soudu reformace, KJ 46, č. 11

 • Církev donatovců, KJ 46, č.12

 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, KJ 46, č. 20

 • Jan Tauler, KJ 46, č. 22

 • Giovanni Miegge, valdenský theolog, KJ 46, č. 29

 • Jen neviditelná? (Lutherovo pojetí církve), KJ 46, č. 30

 • Několik zahraničních publikací o Husovi, KJ 46, č. 31

 • Benediktin Paul de Vooght o Husově kacířství, KJ 46, č. 32

 • Óda Theodora Beze, KJ 46, č.37

 • Poissy 1561, KJ 46, č. 37

 • Ekumenický duch husitství, KJ 46, č. 39

 • Jsou dogmatické formule závazné?, KJ 46, č. 40

 • Rozhovory všemu navzdory (protestanté a katolíci), KJ 46, č. 43

 • Nový pohled na středověké valdenství, KR 26, 46-50

 • Mikuláš Konáč a Jednota bratrská, ThPř 28, 43-53

 • Nad úvodními kapitolami Biskupcovy táborské konfese spolu s obranou táborské pře (překlad kap. 1 - 3 Confessio Taboritarum), ThPř 28, 65-72

 • Deux homélies de Pierre Valdés?, CV 4, 51-57

 • Les premieres annés de Luc de Prague au sein de l´Unité, CV 4, 83-89

 • Luc de Prague a Constantinople, CV 4, 192-201

 • Vue nouvelle sur le Valdisme médiéval, CV 4, 273-279

 • Luc de Prague devant la crise de l´Unité des annés 1490, CV 4, 316-324

 • Eine neue Gesamtdarstellung der Gechichte der Böhmischen Brüder, CV 4, 332


1962:

 • Hlas z dějiného přelomu Salvianus), EK, 72-76

 • Co víme nového o valdenských, JB 51-52

 • K ohlasu husitství v literatuře románských valdenských, JKF 4, 42

 • Rozhovory s novokřtěnci, KJ 47, č. 2

 • Jak slavili večeři Páně křesťané prvních století, KJ 47, č. 3

 • Ján Kvačala, KJ 47, č. 6

 • Touha po překonání rozkolu za Třicetileté války, KJ 47, č. 7

 • Reformované theoologie církevní jednoty, KJ 47, č. 8

 • Katechumenát v mladé církvi a v Jednotě bratrské, KJ 47, č. 10

 • Královna Dagmar, KJ 47, č. 17

 • Teilhard de Chardin, KJ 47, č. 19

 • Milost, láska, účastneství (2K 13, 12), KJ 47, č. 22

 • Betlémské kázání na paměť nových mučedníků, KJ 47, č. 24

 • Soumrak Jana Nepomuckého, KJ 47, č. 25 a KR 29, 232-233

 • Konciliarismus a husitství, KJ 47, č. 33 a 34

 • Poselství reformace ve vývoji společnosti, KJ 47, č. 35

 • Lelio Socino, KJ 47, č. 35

 • Augustin Marlorat, KJ 47, č. 35

 • Věřím v Ducha svatého, KJ 47, č. 38

 • Italský protestant v odboji, KJ 47, č. 42

 • Bratrský odkaz v theologii J. B. Součka, KR 29, 121 - 123

 • Voyage d´Italie, CV 5, 28-34

 • Luc de Prague édifiant la communauté (1498-1502), CV 5, 189-200

 • L´histoire de la foi, CV 5, 261-272

 • Des premieres hostilités au colloque de Prague de 1504, CV 5, 331-342

 • Tschechoslowakei II. Theologiegeschichtlich, RGG3, 1059-1060

 • Vue nouvelle sur le Valdisme médiéval, BSSV n. 112, 51 -59

 • Joseph L. Hromadka, Le Semeur 60, 479-482


1963:

 • Francoužští evangelíci jindy a nyní, EK, 96-103

 • Cyrilometodějský motiv v husitství, Náboženská revue 34, 157-163

 • Hnutí svobodného ducha a husitství, KR 30, 37-39

 • Moise Amyraut, KR 30, 221-223

 • A. H. Francke a význam hallského pietismu pro české evangelíky (Na okraj třístého výročí Franckových narozenin), ThPř 30, 49-54, KJ 48, č. 14

 • Komenského "Theologia naturalis", ThPř 30, 100 - 108

 • Cesta italského protestantismu 1 - 2, KJ 48, č. 4 a 6

 • Husova řeč o míru, KJ 48, č. 24

 • Svépomoc, charita, láska (ve středověkém městě), KJ 48, č. 30

 • Nad dílem Anny Císařové - Kolářové, KJ 48, č. 30

 • Profesor bratrských dějin na universitě v Utrechtu (Jan M. van der Liide), KJ 48, č. 31

 • Havel Dřevínek a Volfgang Musculus, KJ 48, č. 37

 • Kázání na hoře v prvotní církvi, KJ 47, č. 40

 • Autour du mandat royal, Luc de Prague, entre 1504 et 1509, CV 6, 39-46

 • Pasteur dans la tourmente, Luc de Prague entre 1510 et 1515, CV 6, 276-296

 • L´Evolution de la théologie hussite, RHPR, 133-171

 • Ben ha mil e cent anc compli entierament (En marge de la Nobla Leiczon), BSSV n. 113, 108-109

 • Luther ou le combat pour l´Eglise, Le Semeur 1963 / 1, 4-7

 • The History of the Faith, Student World, Geneva, 31-44


1964:

 • Na každý den, 91-127

 • Tvář italského protestantismu, EK, 41-48

 • Luther neboli zápas o církev, KR 31, 183-186

 • K otázce genese Kralického biblického díla, KR 31, 235-237

 • K Viklefově teologii, ThPř 31, 19-23

 • Husova Enarratio Psalmorum, ThPř 31, 67-72

 • Calvinovo mládí, KJ 48, č. 2

 • České reformační překlady z Calvina, KJ 48, č. 8

 • K narozeninám F. M. Bartoše, KJ 48, č. 13

 • Calvinův pohled na církevní dějiny, KJ 48, č. 20

 • O společenskou odpovědnost církve, KJ 48, č. 32

 • Jakými cestami dnes? (Encyklika Ecclesiam suam), KJ 48, č. 32

 • O společenskou odpovědnost církve, KJ 48, č. 32

 • Mezi loajalitou a odbojem (Calvin), KJ 48, č. 34

 • Zápas o kalich, KJ 49, č. 37

 • Příběh lyonského měšťana Valdese, KJ 49, č. 40-42

 • Zum Gespräch zwischen Luther und den Böhmischen Brüder. Lukas von Prag Schrift "Ueber Verpflichtungen" in ... und fragten nach Jesus. Festschrift Ernst Barnikol, Berlin, 177-185

 • Freiheit und Friede, Junge Kirche, č. 2

 • Mut zur Liebe (k 90. narozeninám prof. Emila Fuchse), Neue Zeit, 13. 5., č. 109

 • A. H. Francke und die Bedeutung des hallischen Pietismus für die tschechische Protestanten, ThLZ 89, 1 - 10

 • Il Battesimo visto dalla prima Riforma, Gioventu evangelica, č. 7

 • Elementi ecclesiologici della prima Riforma, Protestantesimo 19, 65-77

 • Cola di Rienzo, Petrarca e le origini della Riforma hussita, Protestantesimo 19, 214-223

 • Il giubileo del calice, La Luce, 2

 • Zwiegespräch zweier Reformationem. Das christliche Zeugnis in der Tschechoslowakei, Komunität, Heft 29

 • Les réponses de Jean Hus aux Quarante-cinq articles, Recherses de Théologie ancienne et médiévale 85-99

 • L´histoire de la foi, Le Semeur, 44-60

 • Der ökumenische Gedanke im tschechischen Protestantismus, CV 7, 7-15

 • Das Erziehungswesen der Brüder, CV 7, 161-171

 • Recent Literature on Wyclif´s Theology, CV 7, 186-192

 • "Tresor e lume de fe". Ena marge du traité de dogmatique vaudoise, CV 7, 285 - 289


1965:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, KR 32, 16 - 19

 • Hus mezi první a druhou reformací, KR 32, 149-152, 179-183 a 203-205

 • Theologie husitského kalicha, ThPř 1-9

 • Vilém Farel, KJ 49, č. 30

 • Příběh lyonského měšťana Valdese, KJ 50, č. 1 a 4

 • Husův zápas o poznání pravdy, KJ 50, č. 25

 • Pamětní oslavy Husovy v Kostnici, KJ 50, č. 27

 • Lidovost Husovy reformace, KJ 50, č. 27

 • Réflexion sur la notion de vérité dans la pensée de Jean Hus, LF 121-131

 • Comenius´s Theologia naturalis, CV 8, 53-64

 • Panorama historique du Protestantisme tcheque, Christianisme social, 229-247

 • Les Vaudois et l´Unité des Freres Tcheques, BSSV 118, 3-16

 • Caractere prophétique de la premiere Réforme, Cahier de la Réconciliation, n. 6, 3-13

 • La non-violence des Vaudois et des Hussites, Cahier de la Réconciliation, n. 6, 13-19

 • Un théologien hussite de la non - violence, Cahier de la Réconciliation, n.6, 20-31

 • Jan Hus Verso le celebrazioni del 550° anniversario della sua morte, La Luce 58, č. 25

 • Jan Hus, un testimone della verita, La Luce 58, č. 26

 • Rapporti fra Valdesi e Hussiti, movimenti fratelli della prima Riforma, La Luce 58, č. 32

 • La nonviolenza dei Valdesi, La Luce 58, č. 35

 • Sfida al constantisimo, Protestantesimo 1-12

 • Panorama historique du Protestantisme tcheque, Christianisme social 229-247

 • Jean Hus: obéir a la vérité, L´illustré protestant 16-17

 • Joan Huss, Réforme 8-9

 • Hus et son appel a ésus Christ, RHPR 95-104

 • Apocalypse XII dans l´interprétation hussite, RHPR 212-231

 • Symposium Hussianum Pragense, RHPR 272-273

 • Das Friedensbestreben Hussens, Christliche Friedenskonferenz 21-23

 • Das Ringen um die Wahrheit bei Hus, Deutsches Pfarrerblatt 385-386

 • Endzeit und Reformation, Heidelberger Jahrbücher, 73-80

 • "Constantia in Constantia". Johannes Hus auf dem Konstanzer Konzil, Materialdienst des Konfessions kundlichen Instituts Bensheim 41-45

 • Rebell aus Respekt vor Christi Autorität. Zum 550. Todestag des tschechischen Reformators Jan Hus, Neue Zeit č. 156

 • Er öffnete der Welt die Augen. Zum 550. Todestag des böhmischen Reformators Johannes Hus, Nürnberger Zeitung č. 26

 • John Hus - witness to the truth, The Reformed and Presbyterian World, 252-257


1966:

 • Husovo místo v evropské reformaci, ČsČH 14, 1-14

 • Humanismus Jeronýma Pražského, KR 33, 224-226

 • Husovo odvolání ke Kristu, Husův sborník 73-83

 • Mezi dvojím pokušením (datované a zásvětné eschatologie), KJ 51, č. 4

 • Črty k podobizně Jeronýma Pražského, KJ 51, č. 21

 • Svědek evangelické svobody (J. L. Hromádka), KJ 51, č. 22

 • O dialog v církvi, KJ 51, č. 25

 • Hromádka - Lehrer und Freund, Stimme der Gemeinde, 599-600

 • Discreto viro. Lettre inédite d´un apostat vaudois du XIVe siecle, BSSV 119, 20-24

 • Nuovi studi sui Valdesi in Moravia, Protestantesimo 21, 86-91

 • "Probacio preceptorum minorum" de Martin Lupáč (s edicí), CV 9, 55-62

 • L´initiative de Valdés et des Pauvres Lombards, CV 9, 155-164


1967:

 • Na každý den, 95-97

 • Odpovědnost za reformaci, KJ 51, č. 21

 • Zprávy opatrné a zaujaté (Lhotka 1467), KJ 52, č. 19

 • Odpovědnost za reformaci, KJ 52, č. 21

 • Pomýšlet na nápravu lidských věcí (Komeniologická konference - Olomouc 1967), KJ 52, č. 36

 • Nedokončený rozhovor (Luther a Jednota batrská), KJ 52, č. 37

 • Před rozhodnou chvílí, (Na okraj prvního vydání Komenského poradního díla), KR 34, 56-59

 • Mezi revolucí a válkou, ThPř 34, 17-24

 • Jakoubek ze Stříbra O válkách, ThPř 34, 33-36

 • Lhotka u Rychnova roku 1467, ČB 43, 66-68

 • Význam Jednoty bratrské pro církev a společnost, ČB 43, 114-116

 • Lutherovy teze, EK 17-21

 • L´internationale des Taborites et des Vaudois, BSSV 122, 3-13

 • Ricordate il movimento da cui siete nati, La Luce 60, č. 6

 • Rifiuto della successione apostolica nei primi rapporti Valdesi, Nuovi tempi, č. 14

 • La crisi del Valdismo medievale, Nuovi tempi, č. 6


1968:

 • V čem je první reformace znovu aktuální, KJ 53, č. 9

 • Proč návrat k Husovi, KJ 53, č. 26

 • Lid bez meče, KJ 53, č. 32

 • Za císaře Augusta, KJ 53, č. 44

 • Der tschechische Protestantismus und seine Beziehungen zur Schweiz, Kirchenblatt für die evang. Landeskirche Thurgau, č. 11

 • Il movimenti ereticali e i cristiani del nostro tempo, Nuovi tempi, č. 21

 • Il razzismo cristiano antisemita, Il razzismo, Quaderni della qioventu evangelica italiana, 5-7

 • Geschichte des tschechischen Protestantismus, Stimmen aus der Kirche der ČSSR, 28 - 43

 • Solidarity and Clandestinity, Student World 61, 319-323

 • A propos de la doctrine luthérienne des deux regnes, Revue d´histoire et de philosophie religieuses 212-218

 • La Valdensium regula du manuscrit de Prague, BSSV 123, 3 - 6

 • Le intiuzioni evangeliche della prima Riforma, La Luce 61, č. 7, 4

 • Il movimento valdese in Europa prima della Riforma del XV secolo (G. Gonet, Le confessioni di fede valdesi prima della Riforma), Nuovi tempi, č. 2

 • La chiesa dei fratelli boemi in un memorandum al governo di Praga, Nuovi tempi 2, 20

 • La speranza di una non violenza che non tradisce né si arrede, Nuovi tempi, č. 40

 • Un peuple sans épée, Réforme č. 1234 (26. 10.)

 • Un popolo senza spada, Voce evangelica 28, č. 12

 • Per un dialogo di contestazione, Protestantesimo 23, 147-156

 • L´initiative de Valdes et des Pauvres Lombards, CV 11, 85-93

 • Das Ketzertum des späten Mittelalters, CV 11, 162-168


1969:

 • Non - violence et théologie de la révolution chez les hussites du XVe siecle, Lumiere et Vie, 33-46

 • Cristiani ribelli in pieno Medioevo, L´eco delle Valli Valdesi 99, 1 a 6

 • Per primi i Valdesi medievali hanno contestato la fondatezza biblica del papato, Nuovi tempi 3, č. 15

 • Romani 13 nella interpretazione della Prima Riforma (s edicí Chelčického zlomku budapeštského), Protestantesimo 24, 65-78

 • Réflexion sur l´aspect chiliaste de la Consultation coménienne, Acta Comeniana 25, 103-112

 • Zinzendorf: Připraven k boji (překlad), JB č. 3

 • Krize farnosti, Theologická revue 2, s. 152 - 161

 • Ty jsi Kristus (Mk 8, 21 - 33), Bratrstvo, 67-68

 • Rozhovor s Mistrem Janem Husem, Bratrstvo, 89-91

 • Chelčického valdenská interpretace Řím 13, KR 36, 206-212

 • V předvečer revoluce, KJ 54, č. 19

 • Deset doktorů h. c. Komenského fakulty, KJ 54, č. 22

 • Naděje poutníků na hory, KJ 54, č. 22

 • Hus - učitel dialogu, KJ 54, č. 26

 • Dobojovat zápas o skutečné lidství (Chelčický), KJ 54, č. 30


1970:

 • Světovost husitství, Theologická reflexe CČH, 4-8

 • Prorok sedmého věku, EK 35-39

 • Komenského zápas o nový svět, ČB 46, 138-141

 • K problému tolerance u Komenského, Z Kralické tvrze 4, 3-9

 • Komenského jeremiášovský sen, KR 37, 174-177

 • Václav Sobotka šedesátiletý, KJ 55, č. 4

 • Obnovení církve kvůli světu v pojetí Komenského, KJ 55, č. 32

 • Reformace a revoluce (Mikuláš Biskupec), KJ 55, č. 41

 • Crisis of the Parish, CV 13, 46-56

 • Réformation et Révolution: le cas du senior taborite Nicolas Biskupec de Pelhřimov, CV 13, 137-153

 • Nicolas Biskupec de Pelhřimov: De divisione Scripture sacre multiplici (edice), CV 13, 154-170

 • Note de lecture sur Coménius le théologien, Acta Comeniana 26, 305-311

 • Giovanni Amos Comenius e i Valdesi, BSSV 127, 41-43

 • Jean Amos Coménius et les Vaudois, Bulletin de la Societé de l´Histoire du Protestantisme francais 116, 41-56

 • La teologia dei Valdesi medioevali, La Luce 63, č. 17

 • Il ministerio itinerante degli antichi valdesi, Nuovi tempi 4, 32-33

 • Amos Comenius pedagogo e teologo, Nuovi tempi 4, č. 16

 • Fragment de la Confession taborite dans un manuscrit Vaudois de Cambridge, Mediaevalia Bohemica 3, 253-264


1971:

 • Romains 13 dans l´interprétation de la premiere Réforme, Etudes théologiques et religieuses 46, 231-240

 • Jean Huss, les marxistes et la théologie de la révolution, Paix et Liberté No. 45, 4-5

 • Le fonti del pensiero hussita, Protestantesimo 26, 149-154

 • Reformation (I - XI), in: Taschenlexikon - Religion und Theologie, Vandehoeck, Göttingen, Bd. 3, 238-245

 • Waldenser, in: Taschenlexikon - Religion und Theologie, Vandenhoeck, Göttingen, Bd. 4, 244-246

 • Infallibilité et indéfectibilité de l´Eglise, Perspectives réformées du probleme, CV 14, 155-164

 • Biskupcův problém revoluce, KR 38, 9-13

 • Blahoslavovy náběhy k theologii dějin, KR 38, 208-214

 • Probírka knižních komenián k 300. výročí Komenského smrti, LF 94, 271-283

 • Formy křesťanského svědectví, KJ 56, č. 5

 • Stůj v pravdě Kristově, KJ 56, č. 25

 • Tomáš Kempenský (1380 - 1421), KJ 56, č. 26

 • Kritické vydání Díla Komenského zahájeno, KJ 56, č. 26

 • Moravské setkání nad dílem Jana Blahoslava, KJ 56, č. 26

 • Reformace a revoluce, EK 59-64

 • Ohlas Táborské konfese u románských valdenských, Strahovská knihovna 5-6, 201-208


1972:

 • Proslov při pohřbu F. M. Dobiáše, KR 39, 171-172

 • Francouzská evangelické theologie (Jacques de Sénarclens), KJ 57, č. 3

 • Odkaz a podněty, KJ 57, č. 4 a 5

 • Orel nad Augustou (Jan Roh), KJ 57, č. 9 a 10

 • Bartolomějská noc, KJ 57, č. 28

 • Studium reformace (k úmrtí Francoise Wendela), KJ 57, č. 28

 • Besme, vrah Colignyho, KJ 57, č. 29

 • Bartolomějská noc v českých ohlasech, KJ 57, č. 29

 • Skotský reformátor, KJ 57, č. 37

 • František Laichter, KJ 57, č. 38

 • Aspects de la continuité de pensée dans Réforme tcheque 1-3, CV 15, 27-50 a 110-125

 • In memoriam F. M. Bartoš, CV 15, 249-252

 • L´inquisizione contro i primi Valdesi, in: Le chiese e la guerra, ed. A. Santini, Roma, 67-74

 • Zwei Reformationen in der Vergangenheit?, Reformiertes Kirchenblatt 49 (Wien), Folge 10


1973:

 • O funkci církve v české reformaci (inaugurační přednáška děkanova), ročenka KBEF, Praha, s. 29-42

 • O potřebnou sůl, KR 40, 7-9

 • O české konfesi z r. 1575, KR 40, 34-37

 • Slyš, dcerko! (Bernard z Clairvaux pramenem Husovy Dcerky), KJ 58, č. 2

 • Ernst Troeltsch, KJ 57, č. 6

 • Trpělivá výdrž, KJ 58, č. 11

 • Svatokupecké kacířství, KJ 58, č. 16

 • Rozdíl ve vydání Bible kralické 1579 - 94 a 1613, KJ 58, č. 23

 • Za Otakarem Odložilíkem, KJ 58, č. 27

 • Jak se o čistotu církve zápasilo v dějinách, KJ 58, č. 33

 • Jak dělat teologii? (Reformovaný svaz, Amsterdam září 1973), KJ 58, č. 33

 • Nárok dítěte (Mk 10, 13 - 16), KJ 58, č. 37

 • Apoštolské vyznání víry, ČB 49, č. 1, s. 3-4

 • Incidentes de la Saint Barthélemy en Boheme, CV 16, 31-38

 • In memoriam F. M. Dobiáš, CV 16, 89-91

 • Predicare al popolo per rinnovare la chiesa (Valdo e i Poveri di Lione), Nuovi tempi 7, č. 11

 • Riforma e rivoluzione nelle convinzioni teologiche dei taboriti, BSSV 133, 17-28


1974:

 • La révolte des Vaudois préhussite, RHPR 54, 3-13

 • Les Vaudois et les Hussites, BSSV 136, 27-35

 • I Valdesi: setta religiosa o movimento rivoluzionario?, Protestantesimo 29, 3-10

 • Questo e, per me, il cuore del Valdismo, Eco delle Valli Valdesi 111, num. 3, 4

 • 800 Jahre Waldenserprotest, Standpunkt (evangelische Monatschrift) 2, 325-328

 • Die Funktion der Kirche in der böhmischen Reformation, CV 17, 15-24

 • Zur Frage der Trennung zwischen Jan Žižka und Tábor, CV 17, 123-140

 • Die Rassenfrage im Lichte der böhmischen Reformation, CV 17, 266-268

 • Bonaventura a Tomáš, KJ 59, č. 9

 • Husův podnět, KJ 59, č. 24

 • Husův obraz svaté Kateřiny, KJ 59, č. 24

 • Rozšířený obzor, KJ 59, č. 25

 • Od Milíče k Řehořovi, KJ 59, č. 27

 • Táborská obhajoba církevní obnovy, KJ 59, č. 26

 • Stárnoucí reformace, KJ 59, č. 29

 • Vyčkávající Řím, KJ 59, č. 30

 • Reformační vzájemnost, KJ 59, č. 31

 • Valdenské jubileum, KJ 59, č. 31

 • Bratří v nemilosti, KJ 59, č. 33

 • Bratrská snaha o střízlivost, KJ 59, č. 35

 • Nad ekumenismem Komenského, KJ 59, č. 37

 • Komenského výzva k toleranci, KJ 59, č. 38

 • Za Františkem Šimkem (1882-1974), ČB 50, 121-122

 • Na okraj Žižkova rozchodu s Táborem, JSH 43 (číslo k 550. výročí úmrtí Jana Žižky), 27 - 35 (vyšlo 1976)


1975:

 • Michelangelo Buonarotti, KR 42, 52-53

 • Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, KJ 60, č. 16

 • T. Müntzer, KJ 60, č. 19

 • Za profesorem Říčanem, KJ 60, č. 35

 • Historik mezi reformátory (Jindřich Bullinger), KJ 60, č. 37

 • Česká konfese a vyznavačský odkaz naší reformace, ČB 51, č. 7 / 8, s. 100-102


1976:

 • Křesťanova angažovanost v umění, in: J. Gruber, Výtvarné umění a křesťanská víra, Synodní rada ČCE 09, 11-26

 • Reformační vzájemnost viděná z Debrecína, KJ 61, č. 9

 • Komenský a protireformace, KJ 61, č. 10, 11, 12

 • František z Assisi, KJ 61, č. 31 a 32

 • Stíny jedné kroniky (Guillaume de Puylaurens), KJ 61, č. 39

 • Nový doklad o husitském valdenství, KJ 61, č. 40

 • Důvěra v účinnost slova, KJ 62, č. 3

 • Reformační iniciativa lidu ve svědectví husitského kázání, KJ 62, č. 1

 • Husitské kázání a Písmo, KJ 62, č. 2

 • Společenská rozrůzněnost ve světle husitského kázání, KJ 62, č. 4

 • Trampoty s Husovou postilou, KJ 62, č. 6

 • Knížky o večeři Páně kněze Jana Čapka, KJ 62, č. 13

 • Nad petrskou knížkou Oldřicha Velenského, KR 42, 115-120

 • Sto let od smrti Františka Palackého, ČB 52, 70-71

 • Peter Chelčický´s Deutung von Röm. 13, 1 - 7, ThLZ 101, s. 481-489

 • Nachruf für Professor Rudolf Říčan. Říčan Bibliographia selecta, CV 19, 19-27

 • Comenius und die Gegenreformation, CV 19, 97-108

 • Ulrich Velenský´s Traktat gegen das Papstum, CV 19, 171-176

 • Petr Chelčický´s "Instructions on the Sacraments", CV 19, 177-193

 • Das Problem der Revolution bei Nikolaus Biskupec, in: Ökumenische Diakonie, ed. G. Bassarak, Berlin 1975, 58-68

 • La reconnaissance mutuelle des ministeres, in: Bulletin du département de théologie de l´Alliance réformée mondiale 17, 1, 14-18


1977:

 • Na cestu do života (slovo k absolventům KF), Ročenka KEBF v Praze, 47-48

 • Chelčického spis O rotách českých, Theol. revue 1977, 6-9

 • K počátkům stále inkvisice v Čechách, KR 43, 183 - 186

 • Šedesátiny profesora Miloslava Kaňáka, KJ 62, č. 7

 • Kristova přítomnost v církvi i ve světě (rozhovor mezi katolíky a reformovanými), KJ 62, č. 16

 • Vittoria Colonna, KJ 62, č. 21

 • Výhonek na starém kmeni (Herrnhut 1727), KJ 62, č. 22

 • Bruno Corsani, KJ 62, č. 32

 • Za profesorem J. B. Jeschkem, KJ 62, č. 33

 • Knihy Makkabejské, KJ 62, č. 42

 • Kdy byla v Čechách zavedena stálá inkvizice?, KJ 63, č. 2

 • Caractere oecuménique de la Réforme hussite, CV 20, 201-208

 • Prof. ThDr. Josef B. Jeschke, CV 20, 258-260

 • I valdesi e la Riforma cinquecentesca, Protestantesimo 32, 73 - 91

 • Il mutuo riconoscimento dei ministeri, Protestantesimo 32, 208-214


1978:

 • K otázce reformační iniciativy lidu. Svědectví husitského kázání, in: ARBI. Příspěvky k dějinám utrakvismu, Praha 1978, s. 5-44

 • Milíčovo ohňové slovo, EK 1978, s. 20-28

 • Z jiskry požár (Grünewald, Hutten, Dürer, Cranach), KJ 62, č. 28

 • Sebrání lidu na horách, KJ 63, č. 7

 • Mistr Jičín v době snažné práce, KJ 63, č. 8

 • Poutníci a odpovědníci, KJ 63, č. 10

 • Hubená sukně a kostel krásný, KJ 63, č. 13

 • Osvědčení pražské univerzity o Husovi a Jeronýmovi, KJ 63, č. 24

 • Nízký sloh táborského písemnictví, KJ 63, č. 32

 • Zamyšlení po šedesáti letech (Bratislava 3. 11.), KJ 63, č. 38

 • Aktywnošc ludu w ruchu reformatorskem. Swiadectwo kazaň husyckich, in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pózdnego šrednowiecza, Wroclaw - Warszawa 1978, s. 77-119


1979:

 • K pramenům Husovy Dcerky, LF 102, s. 224 - 230

 • Soudce chebský, KR 46, 15-25

 • Vyznání českých Bratří pro cizinu, KJ 64, č. 21

 • Dvě poznámky k poznámkám Kralických, KJ 64, č. 33 a 34

 • Katechismus v prvních letech druhé reformace, KJ 64, č. 36

 • Slova pro Diotimu (Ernesto Puzzanghera), KJ 64, č. 38

 • O táborském písemnictví, Husitský Tábor 2, 17 - 31

 • O Kralické trochu jinak, EK 31-41

 • Šestidílka, Znamení doby 11, č. 6, 1-2

 • Les travaux coméniologiques de F. M. Bartoš (1889 - 1972), Acta Comeniana 28 / 2, 429-433

 • Taboritisches Schriftum, CV 22, 105 - 122

 • A proposito di valdismo e di stregoneria (Eneas Balmas), Protestantesimo 34, 169-173

 • Il "linguaggio plebeo" nella teologia della prima Riforma, Protestantesimo 34, 193-210

 • Hus: un eretico? Un martire?, La Nazione, Firenze 30. 10. 1979


1980:

 • Protivaldenská polemika na úsvitu 16. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy III, 153-174

 • O táborském písemnictví, SaT 3 - Miscelanea, Praha, 23-45

 • Žaloba České koruny na krále Zikmunda, EK 1980, 22-88

 • J. L. Hromádka - vykladač reformačního dědictví, KR 47, 39 - 44

 • Šedesát let evangelické bohoslovecké fakulty, KJ 65, č. 1

 • Pietismus a novověk, KJ 65, č. 2

 • Po stopách Českých bratří v Dobrušce, KJ 65, č. 3 a 4

 • Štěpán, KJ 65, č. 5 a 6

 • Aonio Paleario, KJ 65, č. 7

 • Gallio, KJ 65, č. 13

 • Podobizna evangelického dějepisce Jindřicha Vančury, KJ 65, č. 16

 • Co reformátorem hnulo (Correspondance de Martin Bucer 1), KJ 65, č. 35

 • Mír v husitském myšlení, KJ 65, č. 36 a 37

 • Bratrský konfesionalista mezi námi (PhDr. Miroslav Plecháč), KJ 65, č. 38

 • Bekenntnisse der böhmischen Reformation, Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 96, 310-332 a CV 23, 193-210

 • Recent Literature on the Waldenses, CV 23, 131 - 134


1981:

 • Mír v husitském myšlení, Husitský Tábor 4, 21 - 30

 • Do dvoustého roku, KJ 66, č. 3

 • Husitský pohled k východu, KJ 66, č. 11

 • V Augustaně je hodně, ne všecko, KJ 66, č. 12

 • Za Františkem Timotheem Petrem, KJ 66, č. 15

 • Roger Schutz, KJ 66, č. 17

 • Bratr Prokop z Jindřichova Hradce proti násilí, KJ 66, č. 27

 • Tiberius Pontius Pilatus Prefectus Iudae, KJ 66, č. 30

 • Hejtman Huldrycha Zwingliho, KJ 66, č. 36

 • Komenský a dějepis, KJ 66, č. 38

 • Z Reformovaného svazu, KJ 66, č. 38

 • Pane, otěží se chop! (Zwingli), KJ 66, č. 41

 • Mírový aspekt patristického argumentu v české reformaci, KR 48, 122-127

 • Křesťané proti fašismu, KR 48, 163-168

 • Luther und die Böhmischen Brüder, CV 24, 47 - 67

 • Nüchterne Betrachtung des josephinischen Toleranzpatentes in böhmischer Sicht, Standpunkt 9, 269-271

 • La Réforme hussite et ses héritiers, Conscience et liberté, Berne, No. 21, 59-76


1982:

 • Zwingli na rozhovoru reformátorů v Marburce, KJ 67, č. 6

 • Ospravedlnění a posvěcení, KJ 67, č. 6 a 7

 • Za dr. J. A. Pellarem, KJ 67, č. 7

 • Otázky nad Niemoellere, KJ 67, č. 7

 • Vítězství ať patří Kristu (Zwingli po Marburku), KJ 67, č. 12

 • Za spravedlnost mezi lidmi (Zwingli), KJ 67, č. 16

 • Martin Lupáč, Modus disputandi pro fide, FHB 4, 161-177


1983:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 13-18

 • Píseň v mladé církvi, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 19-22

 • Augustinus proti husitům u Cusana, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 24-25

 • Miltonův sonet o valdenských, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 31-33

 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 61-66

 • Konáčův humanismus a Bratří, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 66-68

 • Dům církve a dům světa - Komenský a Jednota bratrská, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 68-74

 • V čem byla reformace jednotná, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 133-134

 • Luther neboli zápas o církev, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 134-137

 • Epimenidovo svědectví pravé, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 156-158

 • Husova Enarratio Psalmorum, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 158-164

 • Za císaře Augusta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 164-167

 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 170-173

 • Vittoria Colonna, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 173-175

 • Nad rakví spisovatele Pavla Eisnera (14. července 1958), in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 175-176

 • Za Františkem Timotheem Petrem, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 177-178

 • Bůh bezbranný či vzpurný?, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 192-194

 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 194-197


1980:

 • Protivaldenská polemika na úsvitu 16. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy III, 153-174

 • O táborském písemnictví, SaT 3 - Miscelanea, Praha, 23-45

 • Žaloba České koruny na krále Zikmunda, EK 1980, 22-88

 • J. L. Hromádka - vykladač reformačního dědictví, KR 47, 39-44

 • Šedesát let evangelické bohoslovecké fakulty, KJ 65, č. 1

 • Pietismus a novověk, KJ 65, č. 2

 • Po stopách Českých bratří v Dobrušce, KJ 65, č. 3 a 4

 • Štěpán, KJ 65, č. 5 a 6

 • Aonio Paleario, KJ 65, č. 7

 • Gallio, KJ 65, č. 13

 • Podobizna evangelického dějepisce Jindřicha Vančury, KJ 65, č. 16

 • Co reformátorem hnulo (Correspondance de Martin Bucer 1), KJ 65, č. 35

 • Mír v husitském myšlení, KJ 65, č. 36 a 37

 • Bratrský konfesionalista mezi námi (PhDr. Miroslav Plecháč), KJ 65, č. 38

 • Bekenntnisse der böhmischen Reformation, Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 96, 310-332 a CV 23, 193-210

 • Recent Literature on the Waldenses, CV 23, 131-134


1981:

 • Mír v husitském myšlení, Husitský Tábor 4, 21-30

 • Do dvoustého roku, KJ 66, č. 3

 • Husitský pohled k východu, KJ 66, č. 11

 • V Augustaně je hodně, ne všecko, KJ 66, č. 12

 • Za Františkem Timotheem Petrem, KJ 66, č. 15

 • Roger Schutz, KJ 66, č. 17

 • Bratr Prokop z Jindřichova Hradce proti násilí, KJ 66, č. 27

 • Tiberius Pontius Pilatus Prefectus Iudae, KJ 66, č. 30

 • Hejtman Huldrycha Zwingliho, KJ 66, č. 36

 • Komenský a dějepis, KJ 66, č. 38

 • Z Reformovaného svazu, KJ 66, č. 38

 • Pane, otěží se chop! (Zwingli), KJ 66, č. 41

 • Mírový aspekt patristického argumentu v české reformaci, KR 48, 122 - 127

 • Křesťané proti fašismu, KR 48, 163-168

 • Luther und die Böhmischen Brüder, CV 24, 47-67

 • Nüchterne Betrachtung des josephinischen Toleranzpatentes in böhmischer Sicht, Standpunkt 9, 269-271

 • La Réforme hussite et ses héritiers, Conscience et liberté, Berne, No. 21, 59-76


1982:

 • Zwingli na rozhovoru reformátorů v Marburce, KJ 67, č. 6

 • Ospravedlnění a posvěcení, KJ 67, č. 6 a 7

 • Za dr. J. A. Pellarem, KJ 67, č. 7

 • Otázky nad Niemoellere, KJ 67, č. 7

 • Vítězství ať patří Kristu (Zwingli po Marburku), KJ 67, č. 12

 • Za spravedlnost mezi lidmi (Zwingli), KJ 67, č. 16

 • Bible pro každého, KJ 67, č. 17

 • Učinil z nás lidi?, KJ 67, č. 31

 • Za Janem Blahoslavem Čapkem, KJ 67, č. 31

 • Bedřich Molnár, Z farského koutku (paměti), KJ 67, č. 32 - 43

 • Komentář Martina Bucera k epištole Efezským, SaT 5, 65-76

 • Symposium k dvoustému výročí tolerančního patentu, SaT 6, 7-12

 • Martin Lupáč, Modus disputandi pro fide, FHB 4, 161-177

 • Autour des polémiques antivaudoises du début du XVIe siecle, CV 25, 35 - 53 a I Valdesi e l´Europa (Collana della Societa di Studi Valdesi 9), Torre Pellice, 115-136

 • L´Eglise des Freres Tcheques, La vie chrétienne 31, Montréal, 10 - 11

 • Intervista a Molnár. Cristiano il mondo non lo e stato mai, Giornale de Sicilia, Palermo, 1. 1. 1982, 3


1983:

 • O křesťanské svobodě v římském impériu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 13-18

 • Píseň v mladé církvi, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 19-22

 • Augustinus proti husitům u Cusana, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 24-25

 • Miltonův sonet o valdenských, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 31-33

 • Poslední věci v pohledu Jakoubka ze Stříbra, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 61-66

 • Konáčův humanismus a Bratří, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 66-68

 • Dům církve a dům světa - Komenský a Jednota bratrská, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 68-74

 • V čem byla reformace jednotná, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 133-134

 • Luther neboli zápas o církev, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 134-137

 • Epimenidovo svědectví pravé, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 156-158

 • Husova Enarratio Psalmorum, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 158-164

 • Za císaře Augusta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 164-167

 • Sto let od smrti Alexandra Vineta, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 170-173

 • Vittoria Colonna, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 173-175

 • Nad rakví spisovatele Pavla Eisnera (14. července 1958), in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 175-176

 • Za Františkem Timotheem Petrem, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 177-178

 • Bůh bezbranný či vzpurný?, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 192 - 194

 • Sociální tvářnost francouzského protestantismu, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování, Praha, 194-197

 • Martin Luther a Jednota bratrská, KJ 68, č. 9-15 (sedm článků)

 • Sympozium o Stojkovičovi, KJ 68, č. 21

 • Neznámý list mistra Jana, KJ 68, č. 23

 • Martin Luther o Janu Husovi, KJ 68, č. 23

 • Robert Kalivoda, KJ 68, č. 44

 • Paul de Vooght, KJ 68, č. 44

 • Lutherův zápas o svobodu, KR 50, 172-176

 • "Život v dobré proměniti". Nad čtvrtým pražským artikulem, Theologická revue CČH 16, 50-61

 • La pensée hussite dans l´interpretation de Jean Raguse, CV 26, 143-152

 • Jan Hus und die erste Reformation, Weissensser Blätter 5, 20-34

 • La théologie de Luther en pays hussite, RHPR 63, 51 - 65


1984:

 • Prorocká reformace Huldrycha Zwingliho, KJ 69, č. 1

 • Ohlášení Jana Augusty, KJ 69, č. 32

 • Augustova vzpomínka na Matěje Lounského, KJ 69, č. 33

 • O Komenského výměru teologie, KR 51, 222-230

 • Martin Luther a Jednota bratrská, in: Praga mystica, Kalich, Praha, 109-135

 • Neznámý spis Prokopa z Jindřichova Hradce, Husitský Tábor 6 - 7, 423-448

 • Zum Theologieverständnis des Comenius, CV 27, 227-241

 • Histoire des persécutions subies par les Vaudois au Moyen Age, Conscience et liberté 27, 47-55 et 97


1985:

 • Vděčnost a závazek, KJ 70, č. 17

 • Stárnoucí Jan Viklef a logika Písma svatého, KR 52, 56-65

 • Bucerova starost o církev, KR 52, 192

 • 1945 - 1985. The main adress in Brno, CV 28, 1-7

 • Der alterdne Wyclif und die Logik der Heiligen Schrift, CV 28, 161-176

 • La mise en question du bapteme des enfants par les hussites radicaux, CV 28, 177-193

 • Luther und die böhmische Reformation, Martin Luther, Zeitschrift des österreichischen Freundenkreises der Luther-Gesellschaft, Wien, 4 - 19


1986:

 • Stefan Swiezawski (Husova rehabilitace), KJ 71, č. 12

 • Odvaha začínajícího (Slavomil Daněk), KJ 71, č. 13

 • Jan Viklef, KJ 71, č. 14

 • Zur hermeneutischen Problematik des Glaubensdisputs im Hussitentum, CV 29, 1 - 14

 • La norma biblica nel hussitismo, Protestantesimo 41, 65 - 80


1987:

 • Vzpomínka na dr. Alexandra Havránka, KJ 72, č. 18

 • Pokušení gnose, KJ 72, č. 21

 • K úkolům na této zemi, KJ 72, č. 23

 • Anežka Česká a Viléma Česká, KJ 72, č. 26

 • Dovysvětlení, KJ 72, č. 34

 • Pozdní husité a Erasmus, KJ 72, č. 37

 • K Erasmovu pohledu na husitství, KJ 72, č. 38

 • Luther Erasma nepřesvědčil, KJ72, č. 39

 • Erasmus a husitství, Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Státní knihovna ČSR, 4 / 2, 207 - 232

 • Erasmus und das Hussitentum, CV 30, 185-197

 • Über Quellen zur Theologiegeschichte des Hussitentums, CV 30, 253-269

 • A propos de la Confessio Taboritarum, BSSV 161, 74

 • La mise en question du bapteme des enfants par les hussites radicaux, Bibliotheca dissidentium 3, Baden - Baden, 35-52


1988:

 • Evangelická katolicita?, KJ 73, č. 17

 • Žižkův kněz (Ambrož), KJ 73, č. 26-31


1989:

 • Žižkův kněz (Ambrož), EK, 84-88

 • Za profesorem W. Wichterem, KJ 74, č. 3

 • Noví čestní doktoři Komenského fakulty: Václav Placht a Jan Amos Dvořáček, KJ 74, č. 3-4

 • F. M. Bartoš (1889 - 1972), KJ 74, č. 12

 • Husův kostnický proces, KJ 74, č. 24

 • Postačitelnost Kristova zákona (z knihy Slovem obnovená), KJ 74, č. 24

 • Svědectví, KJ 74, č. 27

 • Návrat z vyhnanství, KJ 74, č. 28

 • Parafráze Nového zákona, KJ 74, č. 35

 • Za Robertem Kalivodou, KJ 74, č. 43-44


1992:

 • Bemerkungen zur Theologie des Johann Amos Comenius, Internationales Comenius Kolloquium, Flacius Verlag Fürth, Bayern, s. 35-38

2005:


 • Comenius´Jeremian dream, in: Comenius und Weltfriede, hrsg. W. Korthaase, S. Hauff, A. Fritsch, Deutsche Comenius - Gesellschaft, Berlin 2005, s. 814-819.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:30

 


Poslední aktualizace 30.05 2017 16:22, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz