Textová verze | Mapa stránek
 


BIBLIOGRAFIE AMEDEA MOLNÁRA - REFERÁTY Z LET 1960-1987:


1960:

 • E. Werner, Popular ideologies in late medieval Europe, CV 3, 283-284

 • J. A. Komenský, Labyrint světa a ráj srdce (ed. A. Škarka), KR 27, 127-128

 • J. Eršil, Správní a finanční vztahy avignonského papežství k českým zemím ve třetí čtvrtině 14. stol., CV 3, 287-288


1961:

 • Vyšehradský sborník Štítného překladů (ed. F. Ryšánek), Česká literatura, 226-227

 • E. Werner, Popular ideologies in late medieval Europe, ThPř, 32-33

 • L. Vidman, Etude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan, CV 4, 211-212

 • E. Wolf, Philipp Melanchton; W. H. Neuser, Luther und Melanchton, CV 4, 326-327


1962:

 • Americký historik o české reformaci - F. G. Heyman, Archiv für Reformationsgeschichte 52, 1-16; KJ 47, č. 1

 • M. Kopecký, Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova, KJ 47, č. 26

 • Markéta a Milan Machovcovi, Utopie blouznivců a sektářů, LF, 225-227

 • R. Kalivoda, Husitská ideologie, BSSV, 78-80

 • E. Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi V, Acta Comeniana 2, 205

 • E. Comba, Breve storia dei Valdesi, CV 5, 69

 • J. Dachsel, Aurelius Augustinus, CV 5, 348-349


1963:

 • R. Pražák, Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození, KJ 48, č. 5

 • Příruční slovníky (Příruční slovník naučný, Malý bohovědný slovník, Malý ateistický slovník), KJ 48, č. 31

 • Dějiny světové literatury, KJ 48, č. 32

 • S. Cotta, La citta politica di Sant Agostino,

 • G. Casalis, Luther et l´Eglise confessante, CV 6, 90 - 91; KR 30, 70 - 71

 • W. Niesel, Calvin - Bibliographie 1901-1959, CV 6, 93-94

 • J. A. Comenius, Informatorium der Mutterschul (ed. J. Heubach), CV 6, 94-95

 • Balthasar Hubmaier, Schriften (hsg. G. Westin und T. Bergsten), CV 6, 97 - 98; ThPř, 71-72

 • E. Werner, Nachrichten über spätmittelalterische Ketzer aus tschechoslowakischen Archiven und Bibliotheken, CV 6, 204-205

 • Magda Martini, Pierre Valdo, Le pauvre de Lyon, Geneve, CV 6, 206

 • H. J. Diesner, Kirche und Staat im spätrömischen Reich, CV 6, 313-314

 • P. L. Bini, L´intervento di Oscar Cullmann nella discussione Bultmanniana, ThLZ, 430-432


1964:

 • Humanismus poděbradského věku (F. M. Bartoš, Jiří Poděbradský v zápase o mír světa; F. Šmahel, Humanismus v době poděbradské), KJ 49, č. 20

 • Veškeré spisy reformátora Martina Bucera, KJ 49, č. 20

 • Paul Romane, Musculus, Caalogue des oeuvres imprimées du théologien Wolfgang Musculus, CV 7, 106; ThPř 32, 96

 • E. Dupré - Theseider, L´attesa escatologica durante il periodo avignonese, CV 7, 218 - 219; KR 31, 246

 • Jean Calvin, Deux Congregations et Exposition du Catéchisme, CV 7, 219

 • B. Garhardsson, Tradition and Transmission in Early Christianity, CV 7, 221

 • E. H. Robertson, Chrisen gegen Hitler, CV 7, 221

 • André de Robert, Prédication de Careme, CV 7, 315

 • Neutestamentliche Aufsätze, ThLZ 89, 584-586


1965:

 • Hus stále živý, KR 214-215

 • Ch. Walther, Typen des Reich - Gottes - Verständisses, CV 8, 78-79

 • Joachim Dachsel, Jan Hus. Ein Bild seines Lebens und Wirkens, CV 8, 80

 • Howard Kaminsky, Peter Chelčický: Treatises on Christianity and the Social Order, CV 8, 80-81

 • E. Boulitrop, Histoire de la Réforme en Savoie, CV 8, 82

 • F. P. Sonntag, Hieronymus Savonarola, CV 8, 182

 • R. Mehl, Décolonisation et missions protestantes, CV 8, 184

 • Gustav Adolf Benrath, Wyclif und Hus, CV 8, 271

 • L. Santini, Il Valdesimo ieri e oggi, CV 8, 271

 • G. A. Benrath, Briefe des heidelberger Theologen Zacharias Ursinus, CV 8, 180

 • Dieter Girgensohn, Petr von Pulkau und die Wiedereinführung des Laienkelchs, CV 8, 180-181

 • Hannelore Jahr, Studien zur Überlieferungen der onfession de foi von 1559, CV 8, 182

 • Eduard Winter, Frühhumanismus. Seine Entwicklung in Böhmen un deren europäische Bedeutung für die Kirchenreformbestrebungen in 14. Jahrhundert, Nuova Rivista Storica 49, 449-450

 • G. Miegge, Lutero giovane, Nuova Rivista Storica 49, 451-454

 • J. Kyrášek, Synkritická metoda v díle J. A. Komenského, Nuova Rivista Storica 49, 509

 • Gli studi su Jan Hus nel 550 anniversario della morte, Nuova Rivista Storica 49, 696-699


1966:

 • G. A. Benrath, Briefe des heidelberger Theologen Zacharias Ursinus, ThPř 33, 70

 • G. R. Elton, Reformation Europe 1517 - 1559, ThPř 33, 72

 • J. Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, ThPř 33, 72

 • Nové dílo o Husově pojetí církve, KJ 51, č. 25

 • Petr Chelčický, Drobné spisy (ed. E. Petrů), KJ 51, č. 28

 • John Hus - A Threat to our Comfort (Hus stále živý), CV 9, 11-112

 • F. H. Kettler, Der ursprüngliche Sinn der Dogmatik des Origenes, CV 9, 202

 • F. G. Heymann, George of Bohemia, CV 9

 • O. Odložilík, The Hussite King, CV 9, 202-204

 • M. Spinka, John Hus´ Concept of the Church, CV 9, 207-208

 • J. Jeremias, Abba, CV 9, 209

 • R. Friedmann, Die Schriften der huterischen Täufergemeinschaftzen, Zt. für Kirchengeschichte III-IV, 409-410

 • Ivan Hlaváček, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Nuova Rivista Storica 50, 258

 • J. Drtina a kol., Základy bibliografie, Nuova Rivista Storica 50, 279


1967:

 • G. Walter, Mahomet, CV 10, 242-243

 • Petr Chelčický, Drobné spisy (ed. E. Petrů), CV 10, 249

 • G. Gentile, La religione, CV 10, 264

 • F. M. Bartoš, Husitská revoluce I, II, Nuova Rivista Storica, 184-191

 • P. Leutrat, Les Vaudois, BSSV 121, 93-96

 • F. Laichter, A la recherche du vrai Péguy, KR 34, 118

 • G. Rochat, A. Molnár, La proteste valdesse e la prima Riforma, KR 34, 143-144

 • S. Stelling - Michaud, Le livre du Recteur de l´Académie de Geneve (1559-1878), ThPř 34, 72

 • F. Šmahel, Bref apercu sur les recherches tchécoslovaques sur l´Humanisme et la Renaissance, ThPř 34, 72


1968:

 • Mikuláš z Drážďan, Querite primum regnum Dei, (ed. J. Nechutová), KJ 53, č. 8

 • Jana Nechutová, Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení, KJ 53, č. 8

 • M. Kaňák (ed.), Československá církev a Jednota bratrská, ThPř 35, 48

 • P. Pokorný, Počátky gnose, ThPř 35, 112-114

 • G. Leff, Heresy in the Later Middle Ages, ThPř 35, 15 - 18; ThLZ 93, 280-281

 • G. A. Benrath, Wyclifs Bibelkommentar, Archiv für eformationsgeschichte 59, 241-244

 • W. Brenning, Die hypostatische Unien in der Theologie Wilhelms von Auxerre, Hugos von St. Cher und Rolands von Cremona, ThLZ 93, 519-521


1969:

 • M. Flegl, O cestu za Kristem, KJ 54, č. 30

 • Hus v době ekumenismu (P. de Vooght, Huss a l´heure de l´oecumenisme), KJ 54, č. 41

 • G. A. Benrath, Wyclifs Bibelkommentar, ThLZ 94, 92

 • G. Leff, Heresy in the Later Middle Age, ThLZ 94, 280-281

 • E. Werner, Der Kirchen begriff bei Jan Hus, Jakoubek von Mies, Jan Želivský und den linken Taboriten, ThLZ 94, 848; KR 36, 168

 • K. V. Selge, Die ersten Waldenser mit Edition des Liber antiheresis des Durandus von Osca, Mediaevalia Bohemica 1, 157-161; Protestantesimo 24, 56-59; CV 12, 91-92

 • R. R. Bets, Essays in Czech History, CV 12, 233

 • J. H. Yoder, Täufertum und Reformation in Gespräch, CV 12, 92-93

 • H. W. Bartsch, Die unvollendete Reformation des 16. Jahrhunderts, CV 12, 234

 • A. Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte I+II, Mediaevalia Bohemica 1, 173

 • H. Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Mediaevalia Bohemica 2, 360-366

 • G. A. Benrath, Wegbereiter der Reformation, Mediaevalia Bohemica 2, 367-369

 • F. W. Kantzenbach, Die Geschichte der christliche Kirche im Mittelalter, Mediaevalia Bohemica 2, 381


1970:

 • Nad legendami přemyslovských Čech (O. Králík, Nejstarší legendy přemyslovských Čech), KJ 55, č.

 • Das hussitische Denken (R. Kalivoda, A. Kolesnyk, Das hussitische Denken im Lichte seiner Quellen), CV 13, 201-205

 • P. Pokorný, Der Kern der Bergpredigt; G. Miegge, Il sermone sur monte, CV 13, 206-207

 • J. Mánek, Dům na skále, CV 13, 206-207

 • F. Hahn, A. Strobel, E. Schweizer, The Beginnings of the Church in the New Testament, CV 13, 207-208

 • Cahiers de Faujeaux 1 - 4, CV 13, 210-213

 • H. Grundmann, Bibliographie zur Ketzergeschichte des Mittelalters, CV 13, 215-216

 • A. Dansette, Histoire religieuse de la France contemporaine, CV 13, 295

 • K. V. Selge, Die ersten Waldenser mit Edition des Liber antiheresis des Durandus von Osca, ThLZ 95, 834-836


1971:

 • T. Č. Zelinka, Jan Amos Komenský v Horní Branné, KR 38, č. 3 (obálka)

 • F. Hrubý, Etudians tcheques aux écoles protestantes de l´Europe occidentale, KR 38, 140-142

 • Dobrou máte při, nejmilejší (J. A. Komenský, Dvojí poselství k českému národu, A. Škarka (ed.)), KJ 56, č. 6

 • O husitskou myšlenku (R. Kalivoda, A. Kolesnyk, Das hussitische Denken), KJ 56, č. 6

 • Chelčický, Netz des Glaubens, KJ 56, č. 6

 • F. Gel, Syn čarodějnice (Kepler), KJ 56, č. 6

 • Reformovaný svět a batrská šlechta (F. Hrubý, Etudians ...), KJ 56, č. 18

 • Nebýt veverkou v kleci (P. Floss, J. A. Komenský - od divadla věcí k dramatu), KJ 56, č. 19

 • Domenico Caccamo, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania, CV 14, 291-294

 • E. Peschke, Zur Theologie des Taboriten Nikolaus von Pilgram, CV 14, 295-296

 • H. Buss, Kierkegaards Angriff auf die bestehende Christenheit, CV 14, 296

 • V. Vinay, Waldenser, ThLZ 96, 845-846


1972:

 • Napoleon skutečný a legendární (J. Polišenský, Napoleon a srdce Evropy), KJ 57, č. 17

 • Zneuctěný oltář (V. Brjusov, Oltár bohyne víťazstva), KJ 57, č. 32

 • The Reformed World and Nobility among the Brethren (F. Hrubý, Etudians ...), CV 15, 173-176

 • H. U. Jäger, Ethik und Eschatologie bei Leonhard Ragaz, CV 15, 182-183

 • R. Říčan, Jan Amos Komenský, CV 15, 183-184

 • M. S. Fousek, The Church in the Changing World, CV 15, 184

 • F. Graus, K. Bosl, F. Seibt, M. M. Postan, A. Gieysztor, Eastern adn Western Europe in the Middle Ages, CV 15, 184-185

 • Margaret Aston, Panorama du XVe siecle, CV 15, 184-185

 • R. Peter, J. Rott, Les Lettres a Jean Calvin de la Collection Sarrau, CV 15, 269

 • R. Stauffer, Was weiss ich über die Reformation?, CV 15, 269

 • R. Kleinman, Saint Francois de Sales et les protestants, CV 15, 268-269

 • H. W. Hoehner, Herod Antipas, CV 15, 269-270

 • R. Cegna, L´ussitimo piemontese nel´400, BSSV 131, 86-89

 • Philip McNair, P. Martire Vermigli in Italia, Nuovi tempi, 15. 10. 1972

 • Domenico Caccamo, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania, Rivista di Storia e Letteratura religiosa 8, 154-157

 • V. Vinay, Waldenser, Rivista di Storia e Letteratura religiosa 8, 195-196

 • G. Miolo, Historia breve e vera de gl´affari de i Valdesi delle Valli, Rivista di Storia e Letteratura religiosa 8, 388-390

 • P. Tillich, Storia del pensiero cristiano - Umanesimo cristiano nel XiX e XX secolo, Rivista di Storia e Letteratura religiosa 8, 423-425


1973:

 • Strahovská knihovna 1970-71, č. 5-6 (B. Rybovi k sedmdesátinám), KJ 58, č. 1

 • C. Iwaniszewsk, Astronomie Mikuláše Koperníka, KJ 58, č. 9

 • P. Janton, Concept et sentiment de l´Eglise chez John Knox le réformateur écossais, CV 16, 212-213

 • R. Friedenthal, Ketzer und Rebell, CV 16, 216-217

 • Alexander Patschovsky und Kurt Victor Selge, Quellen zur Geschichte der Waldenser, CV 16, 217-218

 • Ugo Gastaldi, Storia del´annabattismo, RHPR 53, 95-96


1974:

 • Tisíc let pražského biskupství, ed. J. Kadlec, Tisíc let pražského biskupství 973-1973, Roma

 • Cyrilometodějský kalendář 1973, ed. J. Beneš, CV 17, 93-94

 • T. Campanella, La profezia di Cristo, ed. R. Amerio, CV 17, 260

 • J. Lecler, Le pape ou le concile?, CV 17, 260-261

 • Les mendiants au pays d´Oc au XIIIe siecle (Cahiers de Fanjeaux 8), CV 17, 261

 • T. R. Tedeschi, Orazione contro Filippo Melantone (ed. F. Ghizzoni), CV 17, 261-262

 • W. D. Hauschild, Der römische Staat und die frühe Kirche, CV 17, 262-263

 • R. Minnerath, Les chrétiens et le monde Ier et IIe siecles, CV 17, 263

 • V. Vinay, Ecclesiologia ed etica politica in Giovanni Calvino, ThLZ 99, 774

 • Matthew Spinka, The Letters of John Hus, ThLZ 99, 775

 • Friedrich de Boor, Wyclifs Simoniebegriff, ThLZ 99, 775-776


1975:

 • J. Krčálová, Centrální stavby české renesance, KJ 60, č. 6

 • F. Kožík, Miláček národa, KJ 60, č. 30

 • M. Midali, Rivelazione, Chiesa, scrittura e Tradizione alla IV Sessione del Concilio di Trento, ThLZ 100, 50-51

 • G. Gualerni, Maria espressoine della societa e della chesa, ThLZ 100, 53-54

 • R. Minnerath, Les chrétiens et le monde, ThLZ 100, 602 - 603

1976:

 • A. Hauser, Filosofie dějin umění, KJ 61, č. 14

 • Encyklopedie českého výtvarného umění, KJ 61, č. 14

 • Velká práce o Oldřichu Velenském (A. J. Lamping, Ulrichus Velenus), KJ 61, č. 24

 • Guillaume de Puylaurens: Chronique, éd. par J. Duvernoy, CV 19, 243-245

 • R. J. Rasker, De Nederlande Hervormde Kerk vanaf 1795, CV 19, 246

 • E. Werner, Häresie und Gesellschaft im 11. Jahrhundert, CV 19, 246-247

 • E. Werner, Zwischen Canossa und Worms, CV 19, 246-247

 • L. I. Scipioni, Nestorio e il concilio di Efeso, ThLZ 101, 678-680

 • G. Wendelborn, Gott und Geschichte, ThLZ 101, 858 - 859; CV 19, 84 85


1977:

 • Cantalamessa, Raniero ed., Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, ThLZ 102, 589-590

 • Paul de Vooght, L´hérésie de Jean Huss, CV 20, 181-182

 • Malcolm D. Lambert, Medieval Heresy, CV 20, 183-185

 • F. Wendel, Calvin et l´humanisme, CV 20, 185-186

 • G. Ruhbach, Kirchengeschichte, CV 20, 267


1979:

 • H. Scheibte, Melanchtons Briefwechsel, Band 1: Regesten 1 - 1109 (1514-1530), CV 22, 96

 • E. Werner, Konstantinopel und Canossa - Stadtluft macht frei. Frühscholastik und bürgerliche Emanzipation in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, CV 22, 96-97

 • Christoph von Schönborn, o.p., L´icone du Christ, CV 22, 97-98

 • Josef, Dobrovský, Dějiny českých pikartů a adamitů (ed. R. Havel), CV 22, 187 - 188; KJ 64, č. 14

 • J. K. Zeman, The Hussite Movement and the eformation in Bohemia, Moravia and Slovakia, KJ 64, č. 13

 • Kdo byl Petr Chelčický? (M. Flegl, K problemu identifikace P. Chelčického, LF 102), KJ 64, č. 33

 • H. Bredekamp, Knst als Medium sozialer Konflikte, CV 22, 97-98

 • Bekenntnisse der Böhmischen Brüder (Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Böhmische Brüder III), CV 22, 185-186

 • Comenii Opera omnia 3, CV 22, 186 -187

 • H. Smolinsky, Domenico de Domenichi und seine Schrift De Potestate Pape et termino eius, ThLZ 104, 831


1980:

 • Mezi Prahou a Hnězdnem (B. Krzemienska, Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu), KJ 65, č. 3

 • P. Pokorný, Tomášovo evangelium, KJ 66, č. 25

 • Z novější literatury o valdenských, Husitský Tábor 3, 182-184

 • G. Gonnet, Le eresie e i movimenti popolari nel Basso Medioevo, Protestantesimo 35, 112-113


1981:

 • O. A. Funda, Pozadí výpovědi o recapitulatio a její ztvárnění u Irenea, KR 47, 142-143

 • E. Schwarz, Die apokalyptische Theologie Thomas Müntzers und der Taboriten, Husitský Tábor 4, 294-295

 • V. Vinay, Storia dei Valdesi 3, CV 24, 83-84

 • T. G. Pons, Vita montanara e folklore nelle Valli Valdesi (1978), Vita montanara e tradizioni popolari alpine (1979), CV 24, 84-85

 • Jiří Kejř, Mistři pražské univerzity a kněží táborští, CV 24, 85-86, KJ 66, č. 4

 • Denkender Glaube. Festschrift C. H. Ratscheu, CV 24, 86

 • J. A. T. Robinson, Jesus and his Coming, CV 24, 86-87

 • I. Bellota, Engels e la religione, CV 24, 88

 • České země a Čeští bratří v Theologische Realenzyklopädie, KJ 66, č. 7

 • A. Agnoletto, Filippo Melantne Scritti religiosi e politici, CV 24, 199-200

 • J. Trapman, De Summa der godliker scrifturen, 1523, CV 24, 200-201

 • Petr Pokorný, Tomášovo evangelium, CV 24, 201-202

 • The Czech Lands and the Czech Brethren in TRE (VI-VII, 1980: Böhmen und Mähren; Böhmische Brüder), CV 24, 203-205


1982:

 • Erhard Peschke, Kirche und Welt in der Theologie der Böhmischen Brüder (Berlin 1981), KR 49, s. 215-216

 • A. Maurois, Adriena, aneb život paní de La Fayette, KJ 67, č. 6

 • Antologie z dějin českého filozofického myšlení, KJ 67, č. 30

 • František Šmahel, Jan Hus a viklefské pojetí universálií, AUC - Historia Universitatis XXI, CV 25, s. 251-252; KJ 67, č. 29

 • Hans Georg Hermesmann, Zeit und Heil. Oscar Cullmans Theologie der Heilsgeschichte (Paderborn 1979), CV 25


1983:

 • Emanuel Le Roy Ladurie, Montailleu, village occitan de 1294 a 1324 (Paris 1975), KR 50, s. 44-45

 • Erhard Peschke, Kirche und Welt in der Theologie der Böhmischen Brüder, CV 26, s. 87

 • Ugo Gastaldi, Storia dell´anabattismo II (Torino 1981), CV 26, s. 88 - 89; Protestantesimo 38, s. 60-61

 • Martin Schneider, Europäisches Waldensertum im 13. und 14. Jahrhundert (Berlin 1981), CV 26, s. 88

 • John Klasse, Women and Religious Reform in late Medieval Bohemia (Toronto 1981), CV 26, s. 89-90

 • Martini Buceri Opera latina,vol. I (Leiden 1982), CV 26, s. 161-162

 • Vittorio Subilia, La giustificazione per fede (Brescia 1976); Die Rechtfertigung aus Glauben (Göttingen 1981), CV 26, s. 162-164; ThLZ 108, s. 610

 • Jan Češka, Řeči a naučení hlubokých mudrců, CV 26, s. 164

 • Ivan Hlaváček (ed.), Ze zpráv a kronik doby husitské, CV 26, s. 168-169; KJ 68, č. 16


1984:

 • Josef Petráň, Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy, CV 27, s. 261

 • K. V. Selge, Einführung in das Studium der Kirchengeschichte (Darmstadt 1982), Protestantesimo 39, s. 177-178

 • Murray L. Wagner, Petr Chelčický, a radical separatist in hussite Bohemia (Scottdale 1983), Prostestantesimo 39, s. 217-221 (Un separatista hussita); KJ 69, č. 30 (Udivující Chelčický)


1985:

 • Giancarlo Paui, Martin Lutero. Lezioni sulla lettera ai Romani. I riferimenti ad Agostino, la giustificazione (Roma 1983), KR 52, s. 96

 • Alfred C. Bronswijk, Hervormers, ketters en revolutionairen. Jan Hus en de Tshechische kerkreformatie (Kampen 1982), Husitský Tábor 8, s. 307

 • Euan Cameron, The Reformation of the Heretics. The Waldenses of the Alps 1480 - 1580 (Oxford 1984), Husitský Tábor 8, s. 361-363

 • Murray L. Wagner, Petr Chelčický, a radical separatist in hussite Bohemia, CV 28, s. 75-80

 • Gottfried Hamman, Entre la secte et la cité. Le projet d´Eglise du réformateur Martin Bucer (Géneve 1984), CV 28, s. 86-87

 • Gerhard Lesher, Königtum und Kirche zur Zeit Kras IV. (München 1985), CV 28, s. 87-88

 • Grado G. Merlo, Valdesi e valdismi medieali (Torino 1984), CV 28, s. 88

 • Bruno Bellerate (ed.), Comenio sconosciuto (Cosenza 1984), CV 28, s. 241-242

 • Josef Macek, Jean Hus et les traditions hussites, CV 28, s. 243

 • Josef Macek, Histoire de la Boheme, CV 28, s. 243

 • František Šmahel, La révolution hussite, une anomalie historique (Paris 1985), CV 28, s. 243

 • Marijn De Kroon, Studien zu Martin Bucers Obrigkeitsverständnis, CV 28, s. 243-244

 • Valdo Vinay, La riforma protestante, ThLZ 110, s. 830


1986:

 • Peter Segl, Ketzer in Österreich (Paderborn 1984), CV 29, s. 88-89

 • Manfried Vasold, Frühiing im Mittelalter (München 1984), CV 29, s. 89-90

 • Anthony Kenny, Wyclif (Oxford 1985), CV 29, s. 90

 • Bruno Bellerate (ed.), Comenio sconosciuto, Studia Comeniana et historica 16, s. 127-128

 • Jaroslav Kadlec, Studien und Texte zum Leben und Wirken des Prager Magisters Andreas von Brod (Münster 1981), ThLZ 111, s. 37-38

 • Gottfried Hamman, Entre la secte et la cité. Le projet d´Eglise du réformateur Martin Bucer, Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte 53, s. 109-110


1987:

 • Petr Pokorný, Píseň o perle, CV 30, s. 276 - 277; KJ 72, č. 21
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:30

 


Poslední aktualizace 30.05 2017 16:22, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz