Textová verze | Mapa stránek
Kontaktní informace
Konzultační hodiny
Lidé na katedře
Výzkum a zahraniční spolupráce
Vyučované předměty
Informační zdroje
Doktorské studium
 

Konference projektu UNCE

28. června 2012 na ÚFAR FF UK

Konference projektu UNCE

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice Dokument ke stáhnutĂ­ 


Internationales Seminar "Th. W. Adorno und Religion", Erlangen-Prag (2012)


Intenzivní seminář navazuje na tradiční spolupráci obou fakult v rámci meziuniverzitní dohody s Friedrich-Alexander \Universität Erlangen-Nürnberg. Jednotlivá setkání se uskutečnila 18. - 20. 5. 2012 v Erlangen a 8. - 10. 6. 2012 v Praze.Dokument ke stáhnutĂ­  Programm Erlangen


Dokument ke stáhnutĂ­  Programm Prag


Dokument ke stáhnutĂ­  Prof. Wolfgang Schoberth: Einführung in Adornos Leben und Werk


ExternĂ­ odkaz Ann-Sophie Huppers: Nachricht über das Seminar (Auf Deutsch)Photographien von Samuel Jezný:


Dokument ke stáhnutĂ­ 01 Dokument ke stáhnutĂ­ 02 Dokument ke stáhnutĂ­ 03 Dokument ke stáhnutĂ­ 04 Dokument ke stáhnutĂ­ 05 Dokument ke stáhnutĂ­ 06 Dokument ke stáhnutĂ­ 07 Dokument ke stáhnutĂ­ 08 Dokument ke stáhnutĂ­ 09 Dokument ke stáhnutĂ­ 10

Dokument ke stáhnutĂ­ 11 Dokument ke stáhnutĂ­ 12 Dokument ke stáhnutĂ­ 13 Dokument ke stáhnutĂ­ 14 Dokument ke stáhnutĂ­ 15 Dokument ke stáhnutĂ­ 16 Dokument ke stáhnutĂ­ 17 Dokument ke stáhnutĂ­ 18 Dokument ke stáhnutĂ­ 19 Dokument ke stáhnutĂ­ 20

Dokument ke stáhnutĂ­ 21 Dokument ke stáhnutĂ­ 22 Dokument ke stáhnutĂ­ 23 Dokument ke stáhnutĂ­ 24 Dokument ke stáhnutĂ­ 25 Dokument ke stáhnutĂ­ 26 Dokument ke stáhnutĂ­ 27 Dokument ke stáhnutĂ­ 28 Dokument ke stáhnutĂ­ 29 Dokument ke stáhnutĂ­ 30

Dokument ke stáhnutĂ­ 31 Dokument ke stáhnutĂ­ 32


Teilnehmer aus Erlangen


1. Prof. Wolfgang Schoberth

2. Prof. Ingrid Schoberth

3. ...Teilnehmer aus Prag


1. Jan Kranát, PhD.

2. Olga Navrátilová

3. Zhanna Mamedova

4.Ann-Sophie Huppers

5. Jiří Šamšula

6. Samuel Jezný

7. Jakub Ort

8. Michael Pfann

9. Alžběta Lněničková

10. Petra "Máša" Náhlovská

11. Alena VantováKolokvium "Nauka o milosti v raném křesťanství" (2010)

ETF UK Praha a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty UP Olomouc uspořádaly 17. června 2010 v prostorách ETF kolokvium


Nauka o milosti v raném křesťanství


Příspěvky:

Miroslav Šedina: Charis a gratia v antice

Jiří Mrázek: Apokryfy

Jan A. Dus: Apoštolští otcové

Petr Kitzler: Tertullian


Matyáš Havrda: Irenej

Václav Ventura: Origenes

Lenka Karfíková: Theodor z Mopsuestie

Vít Hušek: Pelagius

Ladislav Chvátal: Dionysius AreopagitaFotografie Věry Koubové z kolokvia ExternĂ­ odkaz webMezinárodní seminář "Colloquium Dionysiacum" (2009)

Patristická společnost ČR a Evangelická teologická fakulta UK uspořádaly ve dnech 30.-31. října 2009 v prostorách ETF mezinárodní seminář


COLLOQUIUM DIONYSIACUM


Program semináře: Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Fotografie Pavla Šuby ze semináře:

Dokument ke stáhnutĂ­ 1

Dokument ke stáhnutĂ­ 2

Dokument ke stáhnutĂ­ 3

Dokument ke stáhnutĂ­ 4

Dokument ke stáhnutĂ­ 5

Dokument ke stáhnutĂ­ 6

Dokument ke stáhnutĂ­ 7

Dokument ke stáhnutĂ­ 8

Dokument ke stáhnutĂ­ 9

Dokument ke stáhnutĂ­ 10

Dokument ke stáhnutĂ­ 11

Dokument ke stáhnutĂ­ 12

Dokument ke stáhnutĂ­ 13

Dokument ke stáhnutĂ­ 14

Dokument ke stáhnutĂ­ 15

Dokument ke stáhnutĂ­ 16
Disputace "Nejvyšší rody v Platonově dialogu Sofistés"

Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze uspořádala 29. června 2009 v prostorách ETF disputaci


Nejvyšší rody v Platonově dialogu Sofistés


S příspěvkem vystoupili Filip Karfík, Štěpán Špinka, Pavel Kouba a Lenka Karfíková.

Pozvánka: Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Fotografie Věry Koubové z disputace: ExternĂ­ odkaz webMezinárodní seminář "Martin Heidegger: Bytí a čas - časové pragrafy". Internationales Seminar "Martin Heidegger: Sein ind Zeit - die Zeitparagraphen"

Katedra filosofie ETF UK spolu s teologickou fakultou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg uspořádala na jaře a na podzim roku 2008 společný seminář věnovaný četbě a komentáři "časových paragrafů" Bytí a času Martina Heideggera. První společné zasedání semináře proběhlo

v Erlangen ve dnech 25. - 28. dubna 2008, druhé společné zasedání potom 17. - 19. října v Praze. Zde si můžete prohlédnout písemnou podobu přednesených příspěvků a fotografie ze semináře.


Příspěvky/Beiträge:


Jan Kranát: Die Zeitlichkeit als der ontologische Sinn der Sorge Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Linda Muchová: The Temporality of Understanding Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jan Černý: Die Zeitlichkeit der Befindlichkeit Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jan Puc: Zeitliche Interpretation der daseinsmäßigen Räumlichkeit Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Urs Espeel: Die Zeitlichkeit des umsichtigen Besorgens Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Benjamin Schimmel: Der zeitliche Sinn der Modifikation des umsichtigen Besorgens zum theoretischen Entdecken des innerweltlich Vorhandenen. Das zeitliche Problem der Transzendenz der Welt Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Silja Luft-Steidl, Gerhard Steidl: Die Zeitlichkeit des Daseins und das Besorgen von Zeit Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Benedikt Bruder: Die Innerzeitigkeit und die Genesis des vulgären Zeitbegriffs Dokument ke stáhnutĂ­ .docFotografie Jana Puce/Fotografien von Jan Puc


ExternĂ­ odkaz webKolokvium k jubileu Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana

uspořádaly 18. května 2007 Evangelická teologická fakulta UK, Nakladatelství OIKOYMENH a Akademická YMCA v prostorách ETF UK.


Seznam příspěvků přednesených na kolokviu: Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Texty jednotlivých příspěvků:


Čas ve filosofii a v teologii


Milan Balabán: Biblická zvěst jako relativizace nebo likvidace všech údajně absolutních hodnot Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Pavel Keřkovský: Čas a slovo v knize Genesis a knize Přísloví ( 15, 23) Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Milan Lyčka: Rabínské pojetí času ve vztahu k pokání Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Zuzana Škorpíková: Posvátný čas a skutečnost v mytickém myšlení Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jiří Holba: Pojetí času a časovosti v raném buddhismu Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Karel Floss: Tomáš Akvinský o konci časů Dokument ke stáhnutĂ­ .pdf

Petr Macek: Čas v pojetí Thomase Torrance Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Pavol Bargár: Motív času, resp. bezčasovosti v diele G. Orwella 1984 Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Jan Payne: Intencionální struktura odvozená z prožitku času Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Václav Němec: Intencionalita, budoucnost a nicota Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Šimon Krbec: Fenomén budoucnosti Dokument ke stáhnutĂ­ .pdf

Lenka Karfíková: Továrna na budoucno Dokument ke stáhnutĂ­ .docVíra a demokracie


Václav Umlauf: Časovost demokracie ExternĂ­ odkaz web

Martin Šimsa: Potřebuje demokracie filosofické zdůvodnění a víru? Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Petr Krejčí: Demokracie a víra Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jan Kranát: Demokracie, svoboda, stát Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Václav Tollar: Úkol filosofie pro třetí tisíciletí Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Fotografie Věry Koubové z kolokvia ExternĂ­ odkaz web
Mezinárodní seminář "Paul Ricoeur: Paměť, dějiny, zapomnění". Internationales Seminar "Paul Ricoeur: Gedächtnis, Geschichte, Vergessen"

Katedra filosofie ETF UK spolu s teologickou fakultou Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg uspořádala v letním semestru akademického roku 2005/2006 společný seminář s tématem "Paměť, dějiny, zapomnění". Na dvou společných zasedáních semináře v Praze (12. – 15. 5. 2006) a v Erlangen

(26. – 29. 5. 2006) jsme se věnovali knize Paula Ricoeura La Mémoire, l´histoire, l´oubli, Paris 2000 (něm. Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, München 2004). Zde si můžete prohlédnout písemnou podobu přednesených příspěvků a fotografie ze semináře.


Příspěvky/Beiträge:


Lenka Karfíková: Griechisches Erbe und Entwurf einer Phänomenologie des Gedächtnisses Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Danaë Seeber: Formen des Missbrauchs des natürlichen Gedächtnisses Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Daniel Rejchrt: Formen des Missbrauchs des natürlichen Gedächtnisses (příspěvěk v angličtině/Beitrag in Englisch) Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jan Kranát: Individuelles Gedächtnis, kollektives Gedächtnis Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Aleš Pištora: Von der Mentalität zur Repräsentation Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Jan Černý: Repräsentation und Narration, Repräsentation und Rhetorik Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Franziska Thron: Die Repräsentation durch die Geschichte und das Prestige des Bildes Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Daniel Munteanu: Geschichte und Zeit Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Silja Luft-Steidl: Das Vergessen und die Auslöschung der Spuren Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Eva Harasta: Das Vergessen und das Fortbestehen der Spuren Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Andreas Röhr: Epilog: Schwierige Vergebung I, II Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Harald Seubert: Epilog: Schwierige Vergebung III, IV, V Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Fotografie Jana Černého/Fotografien von Jan Černý


Dokument ke stáhnutĂ­ 1

Dokument ke stáhnutĂ­ 2

Dokument ke stáhnutĂ­ 3

Dokument ke stáhnutĂ­ 4

Dokument ke stáhnutĂ­ 5

Dokument ke stáhnutĂ­ 6

Dokument ke stáhnutĂ­ 7
Disputace o tezích Ivana Chvatíka "Nekonečnost konečnosti"

Disputace o tezích Ivana Chvatíka k tématům lidské konečnosti a jejího překonání, sebevztahu člověka

v myšlení a soudnosti, času a prostoru, se konala 28. června 2005 na ETF UK v Praze.


Textová dokumentace


Teze Ivana Chvatíka Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Otázky Milana Lyčky a odpovědi Ivana Chvatíka Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Komentář Štěpána Špinky Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Komentář Filipa Karfíka Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Komentář Pavla Kouby a odpověď Ivana Chvatíka Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Komentář Ladislava Benyovszkeho a odpověď Ivana Chvatíka Dokument ke stáhnutĂ­ .doc

Komentář Lenky Karfíkové Dokument ke stáhnutĂ­ .doc


Textová dokumentace jako jeden dokument

Dokument ke stáhnutĂ­ Nekonečnost konečnosti


Fotografie Věry Koubové z disputace ExternĂ­ odkaz web
Disputace o tezích Ladislava Hejdánka "Filosofie nepředmětnosti"

Disputace s Ladislavem Hejdánkem o jeho filosofii nepředmětnosti se konala 21. června 2004 na ETF UK

v Praze.


Texty k disputaci zveřejněné ve filosofickém časopise Reflexe, č. 28, naleznete zde: ExternĂ­ odkaz web

Fotografie Věry Koubové z disputace ExternĂ­ odkaz web


Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:31

 


Poslední aktualizace 5.09 2017 19:31, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz