Textová verze | Mapa stránek
Výuka
Písemné práce
Zkoušky
Literatura
Historický vývoj
Centrum biblických studií
 

Lidé na katedře

Vedoucí katedry

ExternĂ­ odkaz Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

pracovna:

č. 413 (4. patro)

Odkaz v rámci webu osobní stránky

telefon:

221 988 413

e-mail:

Mail 

Profesor

ExternĂ­ odkaz Prof. ThDr. Petr Pokorný, Dr.Sc., Dr.h.c.

pracovna:

č. 410 (4. patro)

Odkaz v rámci webu  osobní stránky

telefon:

221 988 410

e-mail:

Mail 

Odborný asistent

ExternĂ­ odkaz Jan Roskovec, Th.D.

pracovna:

č. 410 (4. patro)

Odkaz v rámci webu osobní stránky

telefon:

221 988 411

e-mail:

Mail 


Výuka jazyků

Odborná asistentka

ExternĂ­ odkaz PhDr. Milena Přecechtělová

pracovna:

č. 414 (4. patro)

Odkaz v rámci webu osobní stránky

telefon:

221 988 414

e-mail:

Mail 

Lektoři

ExternĂ­ odkaz Jan A. Dus, Th.D.

pracovna:

č. 413 (4. patro)

Odkaz v rámci webu osobní stránky

telefon:

221 988 413

e-mail:

Mail 


ExternĂ­ odkaz Mgr. Lucie Kopecká

pracovna:

č. 410 (4. patro)

Odkaz v rámci webu osobní stránky

telefon:

221 988 411

e-mail:

Mail 


Doktorandi

Mgr.Bukovský Jiří

Prvokřesťanská zkušenost a prvokřesťanská teologie v Pavlových listech do Korintu.

školitel Jan Roskovec, Th.D.Mgr. Cielontko Dávid

Sociálna realita Podobenstiev Enochovych.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.Mgr. Duchek Libor

Pneumatologie v Listech Galatským a Římanům. Funkce Ducha sv v Pavlově argumentaci.

školitel Jan Roskovec, Th.D.Mgr. Bc. Fialová Radka

Justin Mučedník v kontextu raně křesťanské apologetiky.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.Mgr. Ing. Horáková Hana

Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.Mgr. Kopecká Lucie

Tajná kniha Janova.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.Mgr. Nosál Martin, PhD.

Lukáš a jeho podobenstvá.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.Mgr. Paluchník Pavel

Stavební pilíře pareneze v epištole Židům.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.Mgr. Říhová Ladislava, Ph.D.

Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.Mgr. Semjan Ján

Očakavánie parúzie u apoštola Pavla.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

16.březen 2017 14:40

 


Poslední aktualizace 16.03 2017 14:40, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz