Textová verze | Mapa stránek
 

První souborná zkouška z praktické teologie


Oblasti zkoušení a povinná literatura:

Student při zkoušce předkládá písemný seznam přečtené literatury z oboru praktické teologie. Může uvést i další tituly, které přečetl nad rámec níže uvedeného (minimálního) penza. Většina z požadovaných textů je dostupná on-line na výukovém portálu moodle pod označením ExternĂ­ odkaz „Texty k první souborné zkoušce z praktické teologie“. Heslo pro přihlášení zní: PT


(1) Praktická (ekumenická) eklesiologie:

[oba tituly]

Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno: CDK, 42012.

Filipi, Pavel. Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie [online]. Brno: CDK, 2000. Dostupné z: ExternĂ­ odkaz http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html


(2) Dva pramenné texty z oblasti reformační praktické teologie:

[dva tituly z této nabídky]

Augusta, Jan. Umění práce díla Páně služebného. Fr. Bednář (ed.). Praha: Královská česká společnost nauk, 1941.

Blahoslav, Jan. Naučení mládencům. F. Bednář (ed.), Praha 1967.

Blahoslav, Jan. Vady kazatelů. In: M. Čejka (ed.), Čtyři menší spisy. Brno 2013, s. 137-261.

Církevní řád Jednoty bratrské. [Edice: Řád církevní Jednoty Bratří českých... [online]. V Praze: Comenium, 1897. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11806696. Nebo: Komenský, Jan Amos. Veškerých spisů Jana Amosa Komenského. Svazek XVII. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1912.

Luther, Martin. Menší katechismus Dr. Martina Luthera. In: M. Wernisch (ed.). Kniha svornosti. Praha: Kalich, 2006, s. 333-364.


(3) Dva současné prakticko-teologické texty:

[každý text z jiné dílčí oblasti PT]


(a) Homiletika

Filipi, Pavel. Tendence bratrské homiletiky. In: Do posledních končin, (SAT 5). Praha: Kalich, 1982, s. 77-100.

Landová, Tabita. Kritická reflexe kázání jako součást homiletiky. Blahoslavův spis „Vady kazatelů“ a jeho aktuálnost. TREF 20 (2014/2), s. 158-173.

Filipi, Pavel. Slovo Boží na hromadách. Querite primum regnum Dei. Brno: Matice moravská, 2006, s. 584-591. [Homiletika J. A. Komenského]

Landová, Tabita. Homiletika Karla Bartha. Teologická reflexe 14 (2008/1), s. 16-31.

Filipi, Pavel. Homiletika na sklonku tisíciletí. TREF XIV (2008), s. 117-131.


(b) Liturgika

Filipi, Pavel. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011, s. 45-66. [Kap. „Z historie bohoslužby“.]

Landová, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, kap. „Liturgicko-teologické předpoklady“, nebo „Bohoslužba slova“, nebo „Křest“ nebo „Večeře Páně“.

Landová, Tabita. Bohoslužby v sémiotické perspektivě. Charles S. Peirce a Umberto Eco jako inspirace pro liturgiku, Teologická reflexe 15 (2009/2), 197-212.


(c) Poimenika

Bukowski, Peter. Budu s tebou ...: role bible v pastýřském rozhovoru. Jihlava: Mlýn, 2008, s. 5-13 [kap. Uvedení; Bible] a s. 81-90 [L. Beneš, Ladislav. Písmo – pastorace – realita: vztah plný napětí na pozadí dějin pastýřské péče].

Gerkin, Charles V. Reclaiming the Living Human Document. In: Robert Dykstra (ed.). Images of Pastoral Care: Classic readings. St. Louis: Chalice Press, 2005, s. 30-39.

Cooper-White, Pamela; Cooper-White, Michael L. Exploring practices of ministry. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, s. 71-94. [Kap. 4: „Companions in Healing. Practices of Pastoral Care“.]


(d) Katechetika

Molnár, Amedeo. Českobratrská výchova před Komenským. Praha 1956, s. 12-25. [Kap. „Výchovný účel trojího členství v Jednotě bratrské“; „Řád a kázeň“.]

Smolík, Josef. Závazek křtu. Základy katechetiky. Praha: Kalich, 1974, s. 6-22. [Kap. „Katechetické prvky v Písmě“; „Stručný historický přehled“.]

Baldermann, Ingo. Úvod do biblické didaktiky. Jihlava 2004, s. 1-21. [Kap. „Bible – kniha učení se.“]

Cooper-White, Pamela; Cooper-White, Michael L. Exploring practices of ministry. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2014, s. 95-117. [Kap. „Companions in Telling the Story: Practices of Christian Education“.]Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

7.červen 2016 23:12

 


Poslední aktualizace 6.10 2018 14:39, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz