Textová verze | Mapa stránek
 

Druhá souborná zkouška - homiletika a liturgika


Student při zkoušce předkládá písemný seznam přečtené literatury z oboru homiletika a liturgika. Může uvést i další tituly, které přečetl nad rámec níže uvedeného (minimálního) penza.


Homiletika

(1) Povinná literatura:

Filipi, Pavel. Pozvání k naději. Kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi, Praha: Kalich, 2006.


(2) Doporučená literatura (přečíst alespoň jeden titul):

Barth, Karl. Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt (1932-1933). 1966, 31986.Blahoslav, Jan. Vady kazatelů, in: M. Čejka (ed.), Čtyři menší spisy. Brno 2013, s. 137-261.

Bonhoeffer, Dietrich. Finkenwalder Homiletik, in: O. Dudzus et al. (edd.). Illegale Theologenausbildung: Finkenwalde 1935-1937. Gütersloh 1996; anglicky: týž. Theological Education at Finkenwalde: 1935-1937. Minneapolis 2013.

Filipi, Pavel. Tendence bratrské homiletiky. In: Do posledních končin, (SAT 5). Praha: Kalich, 1982, s. 77-100.

Jeschke, Josef B. Nauka o kázání, skriptum KEBF. 2., přeprac. vyd., Praha 1971.

Liguš, Ján; Butta, Tomáš; Kolář, Pavel. Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti: studie z homiletiky. Chomutov: L. Marek, 2014.

Long, Thomas G. Preaching and the Literary Forms of the Bible, Philadelphia 1989.

Long, Thomas G. The Witness of Preaching. Westminster: John Knox Press, 1989.

Möller, Christian. Seelsorgerlich predigen. Die parakletische Dimension von Predigt, Seelsorge und Gemeinde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 32003.

Nicol, Martin. Einander ins Bild setzen: dramaturgische Homiletik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 22005.

Smolík, Josef. Radost ze Slova. Náčrt homiletiky. Praha: Kalich, 1983.

Smolík, Josef. Současné pokusy o interpretaci evangelia. 2. oprav. vyd., Praha: OIKOYMENH, 1993. [On-line.]

Taylor, Larissa. Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period. Boston: Brill, 2001.

Theissen, Gerd. Zeichensprache des Glaubens. Chancen der Predigt heute. Gütersloh: Kaiser, 1994.

Wilson, Paul Scott. The practice of preaching [online]. Rev. ed. Nashville: Abingdon Press, 2007. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10530552


Liturgika:


(1) Povinná literatura:

Filipi, Pavel. Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika. Praha: Kalich, 2011.

Landová, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014 (kap. “Liturgicko-teologické předpoklady”, s. 69-106; “Křest”, s. 147-183; nebo “Večeře Páně”, s. 199-267.


(2) Doporučená literatura (přečíst alespoň jeden titul):

Adam, Adolf. Liturgický rok. Praha: Vyšehrad, 1998.

Adam, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001.

Bouše, Bonaventura Zdeněk. Malá katolická liturgika. Tradice, kritika, budoucnost. Praha: Vyšehrad, 2004.

Emminghaus, Johannes H. Eucharistie. Praha: Síť, 2001.

Hughes, Graham. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity: Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Kunetka, František. Eucharistie v křesťanské antice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.

Kunetka, František. Slavnost našeho vykoupení: nástin liturgické teologie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.

Kunetka, František. Úvod do liturgie svátostí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2001.

Kunz, Ralph. Gottesdienst evangelisch reformiert. Liturgik und Liturgie in der Kirche Zwinglis. Zürich: Pano Verlag, 2001.

Kunzler, Michael. Die Liturgie der Kirche. Paderborn: Bonifatius-Druckerei, 1995.

Kunzler, Michael. The Church's Liturgy. London: Continuum, 2001.

Old, Hughes Oliphant. Worship. Reformed according to Scripture. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.

Rice, Howard L.; Huffstutler, James C. Reformed worship. Geneva 2001.

Smolík, Josef. Kapitoly z liturgiky. Skriptum KEBF. Praha 1960.

Wakefield, Gordon S. An outline of Christian Worship. Edinburgh 2000.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

13.duben 2016 22:32

 


Poslední aktualizace 6.10 2018 14:39, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz