Textová verze | Mapa stránek
Aktuality
Lidé na katedře
Výuka
Zkoušky
Literatura oboru PT
Témata písemných, bakalářských a diplomových prací
Historický vývoj
Výzkum a zahraniční spolupráce
Odkazy
Nemocniční kaplan
 

Výzkumné projekty (granty)


"Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské"

Standardní badatelský projekt GAČR č. 16-09001S

Doba řešení: 2016-2018

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.


Podstatou projektu je homiletické zkoumání postily Jana Augusty zvané „Summovník“ (dokončena r. 1557 na Křivoklátě, vytištěna kolem r. 1571). V současné době představuje Augustův „Summovník“ nejstarší dochovanou postilu Jednoty bratrské a významnou českou literární památku. Projekt je motivován objevením tohoto díla r. 2012.

Kázání jsou analyzována z hlediska své hermeneutiky, rétoriky a teologie. Výsledky analýz jsou konfrontovány s Augustovou homiletickou teorií obsaženou v jeho spisu „Umění práce díla Páně služebného“ (dokončeno 1550, tiskem 1560) a zasazeny do kontextu homiletiky a kazatelství Jednoty bratrské v 16. století.

Záměrem projektu je ukázat, že Augustův Summovník má jak široký věroučný záběr díky výběru biblických textů podle článků Apoštolského vyznání víry, tak také církevně, sociálně a nábožensko-kritický potenciál.


"Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské"

Juniorský badatelský projekt GAAV č. KJB901830902

Doba řešení: 2009-2011

Hlavní řešitelka: Tabita Landová, Th.D.

Výstupem je (vedle řady studií) monografie Odkaz v rámci webu „Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620)“, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.


Konference


„Jan Augusta:  Nové texty – nové perspektivy“

Dokument ke stáhnutĂ­  Program a anotace jednotlivých příspěvků ZDE

Konference pořádaná Katedrou praktické teologie ETF UK se konala v pátek 25. listopadu 2016 v budově ETF UK v Praze. Záměrem plánované konference bylo vytvořit platformu pro veřejnou prezentaci výsledků nejnovějšího bádání o díle Jana Augusty a pro mezioborovou diskuzi, která by umožnila zasadit dílčí výtěžky do širších souvislostí. Byly předneseny příspěvky zaměřené na Augustovu donedávna neznámou příp. badatelsky hlouběji nezpracovanou tvorbu, a to z rozmanitých perspektiv: z pohledu historického, teologického, hymnologického či jazykovědného.


V posledních několika letech došlo k oživení zájmu o Augustovo dílo v souvislosti s novými nálezy jeho děl. Roku 2011 byl objeven jeho rejstřík perikop, který upravil a tiskem vydal Jan Černý kolem r. 1558 (Knihopis č. 14 768). Roku 2012 byla objevena Augustova tištěná postila, jejíž rukopis byl dokončen nejspíše r. 1557 a je známa pod označením Summovník (Knihopis č. 4055). Nalezená postila, která byla dosud pokládána za ztracenou, v současné době představuje nejstarší dochovanou postilu z prostředí Jednoty bratrské. Tato díla spolu s dalšími dochovanými Augustovými spisy (např. Písně Jana Augusty, kteréž dělal u vězení, rkp., 1562) představují dosud jen málo vytěženou pramennou bázi pro zkoumání historických, teologických, hymnologických či jazykovědných aspektů Augustova díla. Zároveň se objevují určité indicie pro hypotézu, že z Augustova pera pocházejí i některé další  neautorizované texty, zčásti připisované i jiným autorům.


Přestože se jedná o téma spadající na první pohled spíše do kompetence církevních historiků, poutalo již v minulosti nemalý zájem praktických teologů. František Bednář vydal Augustovo Umění práce díla Páně služebného (1941) a publikoval k němu podrobnou německou studii (1952), Josef Smolík vydal vedle bezpočtu kratších studií a článků o Augustovi také jeho doposud jedinou biografii (1984) a Pavel Filipi podal ve své studii o tendencích bratrské homiletiky nárys Augustovy nauky o kázání (1982). Zájem praktických teologů o Augustovo dílo, který přetrvává i v současnosti, vyrůstá ze základního nasměrování Augustovy tvorby. Tu lze označit nejen jako teologickou, nýbrž doslova jako prakticko-teologickou, ekumenicky a eklesiologicky zaostřenou a církevně praktickou (kázání, písně, rejstříky perikop a písní). Toto nasměrování nabízí teologům bohatý aktualizační potenciál.


Zahraniční spolupráceTento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

20.prosinec 2016 09:14

 


Poslední aktualizace 30.11 2017 11:01, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz