Textová verze | Mapa stránek
Lidé na katedře
Vyučované předměty
Zkoušky
Písemné práce
 

témata písemných prací k I. odborné zkoušce

Monoteistická náboženství - konvergence a divergence

Kristus - Buddha - Muhammad - jejich místo v dějinách náboženství

Sakrální knihy v židovství, křesťanství a islámu - srovnání

Budou pohané spaseni?

Oprávněnost / neoprávněnost křesťanské misie mezi nekřesťany

Význam židovských svátků pro křesťany / křesťanství

Vánoce a chanuka - konvergence a divergence

Ježíš pro moderního člověka (analýza známé Machovcovy knihy)

Chudoba a bohatství v náboženstvích

Smysl života a jeho hledání v náboženstvích

Motiv poutnictví a boje v Eposu o Gilgamešovi

Moje Bible - dva biblické příběhy / podobenství / kázání

Hledání a jistota v křesťanském náboženství

Idea spasení v buddhismu a křesťanství

V čem jsme nedocenili Ježíše?

Význam sexuality v náboženstvích

Význam ženy v Bibli a církevní praxi

Význam KRVE v náboženstvích

Martin Buber: JÁ A TY. Je tato teze křesťansky únosná?


témata diplomových prací (vlastní téma vítáno)

Fenomén NÁBOŽENSTVÍ (problematika, vývoj, směřování

Co z buddhismu můžeme aplikovat na křesťanství?

Máme s muslimy stejného Boha? V jakém smyslu?

Význam zen-buddhismu pro moderního člověka

Přínos Buddhova vidění světa pro naší civilizaci

Užitečnost sekt pro klasické křesťanství

Budoucí Kristus a schéma věčného návratu

Idea nelpění v buddhismu a křesťanství

Je / není křesťanství náboženstvím?

Hebrejské myšlení a křesťanské dogma

JSEM, KTERÝ JSEM a BUH METAFYZICKÝCH SPEKULACÍ

Bůh jako KDO, CO a KAM

Poutnictví v židovství a křesťanství

Zeus, JHVH, Otec Ježíše Krista - trojí ikona Boha? Srovnání

Je / není idea mesiášství vstřícná modernímu myšlení?

Putování vědomí ("duše") v buddhismu a zvěst o vzkříšení

Význam Eliadeho výzkumů pro křesťanské myšlení

Náboženská fenomenologie a její typy

ZBAV NÁS OD ZLÉHO - význam této prosby v židovství

Mytologická formulace v Apostoliku - pokus o interpretaci

Přestal mít mýtus význam pro moderního člověka?

Mají nekřesťanská náboženství své "Kristy"?

Význam metafor a obrazů v náboženských poselstvích

Ikony Boha ve SZ a v pobiblickém věku


Odkaz v rámci webu obhájené diplomové práceTento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:38

 


Poslední aktualizace 6.06 2017 16:19, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz