Textová verze | Mapa stránek
 

Obsah dokumentu

 1. Seminář doktorandů
 2. Obecný koncept doktorské zkoušky ze Starého zákona

1. Seminář doktorandů

Seminář doktorandů katedry Starého zákona se koná v době semestrální výuky obvykle 1x měsíčně, obvykle

VE ČTVRTEK v době 16:50--19:00 hod. v pracovně #403.


Konkrétní rozpis termínů semináře pro aktuální akademický rok:

 • Zimní semestr 2016/2017:

  další termíny:

  seminář vede Martin Prudký

  materiály jsou k dispozici v příslušném kurzu ExternĂ­ odkaz na moodlu


 • Letní semestr 2015/2016:

  Data seminářů, resp. aktivit, které semináře v LS 2016/2017 nahrazují:

  1) 23. února - účast na hostovské přednášce Yuvala Gadota (viz výše, aktuality)

  a 24. února - účast na konferenci doktorandů biblických oborů (viz výše, aktuality)

  2) mimořádně v úterý 21. března - účast na hostovské přednášce Rona Tappyho (viz výše, aktuality)

  3) 19.-22. dubna účast na tradiční mezinárodní konferenci XXV. colloquium biblicum, pořádá Centrum biblických studií (viz aktuality)

  a 24.-25. dubna účast na mezinárodní konferenci Nomos and Violence, pořádá Centrum biblických studií (viz aktuality)

  4) 24. května - účast na konferenci The Last Century in the History of the Kingdom of Judah in Archaelogy, Historiography and Prophecy, pořádá katedra Starého zákona ETF UK ve spolupráci s Archeologickým institutem Univerzity Tel Aviv (viz výše, aktuality)

( Mail  / 22.2.2017)


2. Obecný koncept doktorské zkoušky ze Starého zákona

OBECNÝ KONCEPT DOKTORSKÉ ZKOUŠKY ČI STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY Z DISCIPLÍNY STARÉHO ZÁKONA


Státní doktorská zkouška (ve smyslu § 47, odst. 4 zákona 111/1998 o vysokých školách) i dílčí zkouška z disciplíny Starého zákona probíhají dle stejného konceptu.

Tvoří ji obvykle tři součásti (viz níže: A. – B. – C.).

Před skládáním zkoušky se obvykle vyžaduje alespoň semestrální účast na Odkaz v rámci dokumentu semináři doktorandů.

Doktorand kromě exegetických příprav (ad část A.) předkládá před zahájením zkoušky také seznam nastudované literatury (ad část B. a C.).


A. exegeze textu:

Exegeze dvou nesouvisejících a žánrově odlišných oddílů dle vlastní volby (celkem zhruba 40 veršů).


Požadavky srovnatelné s exegezí pro státní závěrečnou zkoušku magisterského studia (viz web-stránka katedry Starého zákona); nad rámec požadavků k mgr. zkoušce se sleduje a oceňuje zejména přehled o dějinách bádání, znalost alternativních hypotéz a hlavních variant vykladačských a interpretačních pojetí.


B. souborná teologie SZ:

Nastudování jedné ze souborných ThSZ (případně „Biblické teologie") z doby po roce 1980; její kritická charakteristika a zařazení do kontextu (tj. do současného diskursu disciplíny ThSZ, resp. biblické teologie a hermeneutiky, jeho trendů a zastávaných pozic).


C. jednotlivé tématické okruhy:

1. „Teologie" (v užším slova smyslu; de Deo) Tenaku – specifické rysy, svébytnost (případně kontrastně oproti křesťanské teologické tradici).

2. „Antropologie" Tenaku (idem).

3. „Eklesiologie" Tenaku – ruzná pojetí „Izraele", „lidu Hospodinova" atd., vnitřní diferenciace a vnější vymezení.

4. Vztah „víry v boha Spasitele" a „víry v boha Stvořitele" v Tenaku a ruzné způsoby zpracování tohoto vztahu zhruba od poloviny 20. století.

5. Problém „universalismu" a „partikularismu" v biblické zvěsti a jeho role pro biblickou teologii (témata vyvolení, poslání a pod.).

6. upravuje se individuálně podle zaměření badatelského projektu

7. upravuje se individuálně podle zaměření badatelského projektu


Literaturu si zkoušený volí dle vlastního uvážení (její volba spadá do hodnocených aspektů).


( ExternĂ­ odkaz mp / 5.1.2007)
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

22.únor 2017 23:13

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz