Textová verze | Mapa stránek
 

Zkušební okruhy -- Literární úvod


1. Dějiny discipliny od starověku do XX. století. Origenes, Hieronymus; masoretské školy; středověká biblistika, humanisté a reformátoři; osvícenství, racionalistický historismus; J. Wellhausen. 19. Exegetické školy, metody kritického přístupu - diskuse XX. stol. jednotlivé typy exegetického přístupu a jejich hlavní representanti.


2. Česká starozákonní biblistika. České překlady SZa; čeští biblisté.


3. Předpoklady literární tvorby a technická stránka lit. tradice. Ústní a písemné podání; technická stránka a dějiny písemnictví.


4. Literární útvary ve SZ. Základní formy biblické literatury, jejich charakteristika a funkce.


5. Semitské typy kánonu. Textus masoreticus; Samaritanus; Pešitta; Targumy.


6. Nesemitské typy kánonu. Septuaginta, ostatní řecké verse (Symmachus, Aquila, Theodotion), Vetus Latina, Vulgata.


7. Tóra - Pentateuch. Problematika vzniku /hlavní hypotezy/ a konečný tvar látek.


8. Tzv. /nová/ hypotéza pramenů a její kritika – jednotlivé "prameny", resp. "tradiční proudy" (J, E, P, D), jejich charakteristika literární, historická a teologická).


9. Deuteronomium a tzv. deuteronomistická škola..


10. Deuteronomistické dějepravné dílo (Přední proroci) jako literární a dějepravná kompozice.


11. Zadní proroci (Iz, Jr, Ez + 12 malých).


12. Chronistické dějepravné dílo (Ezd, Neh, 1-2Pa).


13. Poetické texty. Literární charakteristika žalmů, typy jejich literárních druhů a jejich příslušné funkce (hymnus, chvalozpěv, díkůvzdání, nářek atd.).


31. Sváteční svitky (megilot), jejich literární a teologická charakteristika, liturgické užití.


32. Mudroslovná literatura SZa.


33. Starozákonní tradice eschatologické a apokalyptické.


34. Mimobiblické texty předexilní – Mari, Ugarit, El-Amarna, nápisy kenaánské, ostraka.


35. Mimobiblické texty poexilní a literatura judaismu – Elefantine, Qumrán, apokryfy, pseudepigrafy, midraše, Talmud.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:41

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz