Textová verze | Mapa stránek
 

Zkušební okruhy -- Dobové pozadí SZ a dějiny starověkého Izraele a Judska

a) všeobecná orientace v disciplíně:


1. Historicko-geografický přehled Syropalestiny. Hranice území, severojižní pásy a jejich charakteristika; klima, osídlení, způsob obživy, cesty.


2. Historický přehled - kulturně-civilizační a politické epochy. Doba kamenná, bronzová, železná; nadvlády velmocí v oblasti "úrodného půlměsíce".b) dějiny starověkého Orientu a dějiny Izraele:


3. Historické pozadí příběhů praotců – doba první poloviny 2. tis. př.n.l.


4. Vyvedení z Egypta a cesta pouští. Okolnosti; hypotetické historické /re/konstrukce.


5. Historičtí předchůdcové a sousedé Izraele v Palestině. Národy "úrodného půlměsíce" (zejména Syropalestiny), jejich třídění a charakteristika (sociální, rasová, politická, náboženská).


6. Příchod "Izraele" do Palestiny. Okolnosti a postup získání země; hlavní hypotézy, jejich argumenty a kritika.


7. Kmenový svaz, tzv. doba soudců. Jeho vznik a řády; instituce; hypotéza o amfyktionii a její kritika.


8. Raná doba monarchická – Samuel a Saul. Okolnosti vzniku království; charakteristika Saulovy vlády.


9. Doba Davidova a Šalomounova. Jeruzalém jako politické a náboženské centrum, problematika unie "Izraele a Judska".


10. Tzv. doba rozděleného království (do pádu Samaří). Zejména charakteristika doby Omríovců.


11. Judsko v době od pádu Samaří do pádu Jeruzaléma. Pokusy o náboženské reformy, jejich charakteristika a představitelé.


12. Konec judského království, babylonské zajetí. Výrazné osobnosti této doby; mezinárodní kontext (proměny vztahů assyrské, egyptské a novobabylonské říše a jejich dopady v Judsku).


13. Doba babylonského exilu; návrat ze zajetí. Formativní význam exilní náboženské obnovy a její průmět do programů obnovy po návratu z exilu (jednotlivé etapy návratu z exilu; dějinné okolnosti a postupná realizace obnovy komunity v zemi).


14. Doba perská. Ráz říše, charakteristika podmaněného Judska.


15. Doba helenistická. Charakteristika politických, ekonomických, kulturních a náboženských poměrů.


16. Doba makkabejská. Konflikt helenistických a rigorózně judaistických skupin. Okolnosti, program a průběh povstání; doba vlády Hasmoneovců.


17. Doba římská. Charakteristika politických, kulturních a náboženských poměrů; římská správa Judska (zejména éra Heroda Velikého).


c) náboženství Izraele a jeho kontext:


18. náboženství semitských nomádů; svatyně a rity


19. "Bůh otců", bůh El a JHWH ("Hospodin")


20. charakteristika "jahwismu", hypotézy jeho vzniku a původu


21. tradice "svatých válek"


22. základní svátky Izraele: pesach a nekvašené chleby, letnice, stánky


23. obětní kult a jeho praxe, typy oběti a jejich rituály


24. proroctví - náboženská a společenská funkce proroků, formy jejich působení


25. náboženské rity během lidského života (obřízka; plnoletost; svatba; úmrtí a pohřeb)


26. náboženství a právo - proměny právních institucí v náb. kontextu


27. oficiální náboženství a lidová víra v Izraeli


28. mimobiblické doklady náboženství Izraele
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.červen 2014 15:41

  Hlavní fakultní web
 Přístup k emailuPoslední aktualizace 20.10 2017 12:16, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz