Katalog elektronických periodik EZB

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) – elektronická knihovna časopisů


  • Co v EZB najdu?


EZB je souborným katalogem elektronických časopisů knihoven a vědeckých institucí především z německé jazykové oblasti. Obsahuje odborné elektronické časopisy ze všech oborů, které nabízejí plné texty na internetu. V katalogu můžete najít volně dostupné časopisy i časopisy s placeným přístupem.

Projekt vznikl na půdě univerzitní knihovny v Regensburgu a v současnosti na něm spolupracuje přes 600 knihoven a vědeckých institucí. Knihovna ETF UK se stala součástí projektu v létě r. 2002.


EZB obsahuje přes 74 000 časopisů všech oborů, mezi nimi cca 12 800 časopisů existuje pouze v elektronické podobě a 34 000 je volně dostupných na internetu. K tomu spolupracující knihovny nabízí uživatelům přístup k časopisům, které předplácejí.


  • Jak s knihovnou pracovat:


V horním modrém menu musí být zobrazen název naší knihovny. Pokud tomu tak není - zvolte z menu Einstellungen / Preferences - v prvním okně andere Länder /other countries a v druhém Karlsuniversität Prag, Evangelisch-Theologische Fakultät / Charles university Prague, Protestant Theological Faculty.


Barevné symboly na principu semaforu ukazují, kdo je oprávněn číst plný text hledaného časopisu:


Časopisy volně dostupné na internetu


Plný text je dostupný jenom pro uživatele ETF UK na základě předplatného.


Přístup k plným textům není povolen, ETF UK nemá časopis předplacený. Většinou je zdarma přístupný obsah nebo abstrakty časopisu.U většiny časopisů se kliknutím na jejích název dostanete přímo k plným textům. Přístup je omezen na Univerzitu Karlovu, příp. ETF UK.


Získane data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat ani zpřístupňovat třetím osobám.


  • Zdroje zahrnuté do EZB


ATLAS

EBSCO

JSTOR

ProQuest

Jednotlivé předplatené

časopisy, které knihovna předplácí v tištěné formě


Poslední změna: 8. únor 2016 13:23 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

Skype: knihovna_etf

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

PO

10-14

ÚT-ČT

10-19

10-14

Soboty, další informace