Novinky únor 2017


BI - Biblistika 2
Biblische Balladen : Gedichte zu Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament / ausgewählt von Gero Kutzleb. -- 1. Auflage. -- 192 stran ; 21 cm
ISBN 3-7820-0526-0
Repertorium biblicum medii aevi / collegit disposuit edidit Fridericus Stegmüller ; adiuvante Nicolao Reinhardt. -- 11 svazků
ISBN 84-00-03510-0. -- ISBN 84-00-03685-9. -- ISBN 84-00-04533-5. -- ISBN 84-00-04577-7
CD - Dějiny 14
Brom, Vlastimil, 1977-
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatury 1 D, 1 E a 1 G / Vlastimil Brom, Václav Čermák, Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Ota Halama, Jindřich Marek, Olga Sixtová, Kateřina Spurná, Dmitrij Timofejev, Tamás Visi. -- Vydání první. -- 373 stran ; 28 cm
ISBN 978-80-7036-493-2. -- ISBN 978-80-88013-36-5
Ferguson, Niall, 1964-
Britské impérium : cesta k modernímu světu / Niall Ferguson ; přeložil Rudolf Chalupský. -- V českém jazyce vydání druhé. -- 422 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-257-2010-3. -- ISBN 978-80-7260-175-2. -- ISBN 978-80-7363-812-2
Geist und Geschichte der Reformation : Festgabe Hanns Rückert zum 65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern / herausgegeben von Heinz Liebing und Klaus Scholder. -- viii, 486 stran. -- (Arbeiten zur Kirchengeschichte ; 38)
Hengstermann, Christian
Origenes und der Ursprung der Freiheitsmetaphysik / Christian Hengstermann. -- 386 stran. -- (Adamantiana ; Band 8)
ISBN 978-3-402-13719-2. -- ISBN 978-3-402-13720-8
Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl. [1. světová válka 1914-1918, osobnost T. G. Masaryka, zrod samostatné ČSR] / Petr Hora-Hořejš, Zdeněk Volný. -- První vydání. -- 239 stran : ilustrace ; 29 cm
ISBN 978-80-904103-5-0
Janišová, Jana, 1978-
Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století / Jana Janišová - Dalibor Janiš. -- Vydání první. -- 478 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 25 cm
ISBN 978-80-88013-37-2
Lomičková, Radka, 1981-
Mluvit mlčky : znaková řeč ve středověkých klášterech / Radka Těšínská Lomičková. -- První vydání. -- 242 stran : mapy, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3284-1. -- ISBN 978-80-246-3323-7
Marrou, Henri-Irénée, 1904-1977
Svatý Augustin : Augustin a Augustiáni v českých zemích / Henri Marrou ; historické příspěvky Františka Machilka v druhé části přeložil z němčiny Václav Steiner. -- 192 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. -- (Sůl země ; 11. svazek)
Rader, Olaf B., 1961-
Fridrich II. : Sicilan na císařském trůně : biografie / Olaf B. Rader ; z německého originálu Friedrich II. der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Eine Biographie ... přeložila Blanka Pscheidtová. -- Vydání první. -- 382 stran ; fotografie (černobílé), mapky. -- (Ecce homo (Argo))
ISBN 978-80-257-1929-9
Söll, Georg, 1913-
Maria : Fragen und Antworten : Dogmengeschichtliche Mariologie / Georg Söll. -- 1. Auflage. -- xii, 266 stran
Státník, Dalibor, 1962-
Jan Palach a Československo 1948-1989 : doba a společnost ve fotografii / Dalibor Státník. -- Vydání první. -- 207 stran : ilustrace, portréty ; 26 cm
ISBN 978-80-87090-98-5
Telecí : historie a současnost / připravili Alena Schauerová a Pavel Filipi s kolektivem autorů. -- 144 stran : ilustrace,portréty, noty, faksimile ; 23 cm
ISBN 80-238-6575-7
Theodor z Mopsuestie, biskup, asi 352-asi 428
Le commentaire de Théodore de Mopsueste sur les psaumes (I-LXXX) / Robert Devreesse. -- xxxi, 572 stran. -- (Studi e testi ; 93)
Yoder, John Howard, 1927-1997
Täufertum und Reformation in der Schweiz. I., Die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren 1523-1538 / John Yoder. -- 184 stran. -- (Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins ; Nr. 6)
EC - Ekumenika 2
Befreie, die zum Tode geschleppt werden : Ökumene durch geschlossene Grenzen, 1939-1945 / Adolf Freudenberg (Hg.), mit einem Vorwort von Helmut Gollwitzer. -- 191 stran. -- (Lese-Zeichen)
ISBN 3-459-01591-8
The ministry of the elders in the reformed churches : papers presented at a consultation held in Geneva in august 1990 / edited by Lukas Vischer. -- Berne : Evangelische Arbeitsstelle Oekumene Schweiz, 1992. -- 258 s.. -- (Veröffentlichungen ; Nr. 5)
ET - Etika 5
Komu patří omluva? : historická pravda o poválečných událostech : sborník přednášek ze stejnojmenné konference pořádané ve středu 25. května 2016 v Brně. -- 1. vydání. -- 150 stran, 1 nečíslovaná strana obrazových příloh : barevné ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-905850-2-7
Mandzáková, Stanislava
Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením / Stanislava Lištiak Mandzáková ; ze slovenštiny přeložila Dagmar Pilařová. -- Vydání první. -- 178 stran : ilustrace
ISBN 978-80-262-0502-9
Matoušek, Oldřich, 1947-
Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek a kol.. -- Vydání první. -- 255 stran
ISBN 978-80-262-0968-3
Palouš, Radim, 1924-2015
Odpovědnost / Radim Palouš, Aleš Prázný. -- Vydání první. -- 123 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-246-2083-1
Pilát, Miroslav, 1946-
Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi / Miroslav Pilát. -- Vydání první. -- 198 stran
ISBN 978-80-262-0932-4
JD - Judaistika 3
Blodig, Vojtěch, 1946-
Terezín v „Konečném řešení židovské otázky" 1941-1945 : průvodce stálou expozicí Muzea ghetta v Terezíně / Vojtěch Blodig. -- První vydání. -- 135 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 29 cm
ISBN 80-85433-88-5
Gelobtes Land? : Land und Staat Israel in der Diskussion : eine Orientierungshilfe / herausgegeben im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. -- 1. Auflage. -- 128 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace, mapy
ISBN 978-3-579-05966-2
Soukupová, Blanka, 1965-
Židé v českých zemích po šoa : identita poraněné paměti / Blanka Soukupová. -- První vydání. -- 566 stran : ilustrace, portréty
ISBN 978-80-8114-842-2
NZ - Nový zákon 1
Gleanings from the caves : Dead Sea Scrolls and artefacts from the Schøyen Collection / edited by Torleif Elgvin ; with associate editors Kipp Davis and Michael Langlois. -- First published. -- 508 stran : ilustrace, grafy ; 28 cm. -- (The library of Second Temple studies ; 71)
ISBN 978-0-5671-1300-9. -- ISBN 978-0-5672-8571-3
PH - Filozofie 6
Ayer, Alfred Jules, sir, 1910-1989
Die Hauptfragen der Philosophie / Alfred Jules Ayer ; aus dem Englishen übersetzt von Friedrich Griese. -- 303 stran. -- (Serie Piper ; 133)
ISBN 3-492-00433-4
Bytí je vlnobití : gratulovník k 80. narozeninám Radima Palouše / edičně připravil Ivan M. Havel. -- 259 stran
ISBN 80-86057-30-5
Röttger-Denker, Gabriele, 1953-
Roland Barthes zur Einführung Gabriele Röttger-Denker. -- 1. Auflage. -- 187 stran. -- (Zur Einführung ; 50)
ISBN 3-88506-850-8
Spengler heute : sechs Essays / mit einem Vorwort von Hermann Lübbe ; herausgegeben von Peter Christian Ludz. -- x, 197 stran
ISBN 3-406-07600-9
Teilhard de Chardin, Pierre, 1881-1955
Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin / edite par Attila Szekeres. -- 435 stran
Tresmontant, Claude, 1925-1997
Introduction á la pensée de Teilhard de Chardin / Claude Tresmontant. -- 131 stran
PT - Praktická teologie 7
Asmussen, Hans Christian, 1898-1968
Epistelpredigten : Meditationen zu den altkirchlichen Episteln / Hans Asmussen. -- 254 stran
Evangelisches Gesangbuch : Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern und Thüringen ; Antwort finden in alten und neuen Liedern, in Worten zum Nachdenken und Beten /. -- 1. Auflage. -- 1623 stran : ilustrace, noty
ISBN 3-86160-202-4. -- ISBN 3-583-12100-7
Herausforderung: Religiöse Erfahrung : vom Verhältnis evangelischer Frömmigkeit zu Meditation und Mystik / herausgegeben von Horst Reller und Manfred Seitz. -- 212 stran ; 21 cm
ISBN 3-525-58115-7
Chautard, Jean-Baptiste, 1858-1935
Činný a vnitřní život / J.B. Chautard. -- 233 stran. -- (Křesťanská akademie ; 63. svazek)
Kaleta, Bronislav, 1953-
Bůh mluví : biblická kázání na neděle a svátky církevního roku / Bronislav Kaleta. -- První vydání. -- 211 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-260-8463-1
Kozák, František, 1857-1926
Domovní kazatel : nábožné úvahy na všecky dny celého roku / společnou prací vydali F. Kozák a J. Pelíšek. -- Čáslav : Časopis Hus, 1900. -- xvi, 782, [10] s. ; 18 cm
ISBN (Váz.)
Preaching biblically / edited by Don M. Wardlaw. -- 173 stran
ISBN 0-664-24478-5
RE - Religionistika 2
Hillenbrand, Carole, 1943-
Islám : historie, současnost a perspektivy / Carole Hillenbrandová ; přeložila Jitka Jeníková. -- Vydání první. -- 301 stran, 16 obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 25 cm
ISBN 978-80-7432-685-1
Náboženství v českém myšlení - první polovina 20. století : sborník příspěvků z konference / Editoři Jiří Gabriel, Jiří Svoboda. -- 161 stran ; 21 cm
ST - Systematická teologie 7
Ahl, Ruth, 1927-
Eure Töchter werden Prophetinnen sein ... : kleine Einführung in die Feministische Theologie / Ruth Ahl. -- 221 stran. -- (Herder Taschenbuch ; 1673)
ISBN 3-451-08673-5
Käsemann, Ernst, 1906-1998
Jesus means freedom : a polemical survey of the New Testament / Ernst Käsemann ; translated by Frank Clarke from the German. -- 158 stran
ISBN 0-334-00775-5
Mulack, Christa
Maria : die geheime Göttin im Christentum / Christa Mulack. -- 2. Auflage. -- 246 stran, 4 obrazové přílohy : ilustrace. -- (Buchreihe Symbole)
ISBN 3-7831-0797-0
Pravoslavieto i svetat dnes : sesti kongres na vissite pravoslavni bogoslovski skoli, Sofija, 5-10 oktomvri 2004 : sbornik materiali / glaven redaktor: Totju Koev]. -- 415 stran
ISBN 954-9700-53-4. -- ISBN 954-07-2337-X
Rupnik, Marko Ivan, 1954-
Až se stanou umění & život duchovními : (teologie umění) / Marko Ivan Rupnik ; z italštiny přeložil Tomáš Špidlík. -- Vydání první. -- 65 stran ; 15 cm. -- (Současné otázky ; 4.)
ISBN 80-86045-06-4
The theology of Emil Brunner / edited by Charles W. Kegley. -- First printing. -- xiv, 395 stran. -- (The library of living theology ; volume III)
Vasel, Stephan
Philosophisch verantwortete Christologie und christlich-jüdischer Dialog : Schritte zu einer doppelt apologetischen Christologie in Auseinandersetzung mit den Entwürfen von H.-J. Kraus, F.-W. Marquardt, P.M. van Buren, P. Tillich, W. Pannenberg und W. Härle / Stephan Vasel. -- Gütersloh : Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 2001. -- 768 s. ; 23 cm
ISBN 3-579-05315-9 (brož.)
SZ - Starý zákon 9
Čapek, Filip
Kazatel : zneklidňující kniha pro neklidnou dobu / Filip Čapek. -- 1. vydání. -- 382 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu ; svazek 21)
ISBN 978-80-87287-91-0
Finkelstein, Israel, 1949-
Zapomenuté království : archeologie a dějiny severního Izraele / Israel Finkelstein ; z anglického originálu The Forgotten kingdom ... přeložila Marie Čapková. -- Vydání první. -- 231 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-7429-757-1
Frantíková, Dita
Chetitská čítanka / Dita Frantíková. -- Vydání první. -- 101 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Varia ; 45. svazek)
ISBN 978-80-7308-644-2. -- ISBN 978-80-7308-645-9
Kutsch, Ernst, 1921-2009
Kleine Schriften zum Alten Testament : zum 65. Geburtstag / Ernst Kutsch ; herausgegeben von Ludwig Schmidt und Karl Eberlein. -- ix, 392 stran ; 24 cm. -- (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 168)
ISBN 3-11-010316-8
Prophetie und geschichtliche Wirklichkeit im alten Israel : Festschrift für Siegfried Herrmann zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Rüdiger Liwak und Siegfried Wagner. -- 476 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 3-17-011314-3
Prudký, Martin, 1960-
Obtížné oddíly Zadních proroků / Martin Prudký a kolektiv. -- 1. vydání. -- 346 stran. -- (Studium ; svazek 10)
ISBN 978-80-7195-793-5
Rückl, Jan, 1975-
A sure house : studies on the dynastic promise to David in the books of Samuel and Kings / Jan Rückl. -- vi, 356 stran. -- (Orbis Biblicus et Orientalis, ISSN 1015-1850 ; 281)
ISBN 978-3-7278-1800-4
Targum Onqelos on Genesis 49 / translation and analytical commentary by Moses Aberbach and Bernard Grossfeld. -- xiv, 84 stran ; 23 cm. -- (Aramaic Studies / Society of Biblical Literature ; 1)
ISBN 0-89130-078-3
Zehnder, Markus Philipp
Wegmetaphorik im Alten Testament : eine semantische Untersuchung der alttestamentlichen und altorientalischen Weg-Lexeme mit besonderer Berücksichtigung ihrer metaphorischen Verwendung / Markus Philipp Zehnder. -- xv, 715 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentiche Wissenschaft ; Band 268)
ISBN 3-11-016300-4
VO - Všeobecnosti 5
Dus, Jan Amos, 1966-
Řecká kurzorika a Krédo : čítanka z rané křesťanské literatury. -- 131 stran
ISBN 978-80-86498-53-9
Interpretation of texts sacred and secular : proceedings of the international conference, Pázmány Péter Catholic University Piliscsaba, Hungary, 3-5 September 1998 / organized by the Centre or Hermeneutical Research, Budapest and the Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, University of Zürich ; edited by Pierre Bühler & Tibor Fabiny. -- 431 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 963-85956-2-0. -- ISBN 3-907576-22-5
Reitmayerová, Eva
Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele / Eva Reitmayerová, Věra Broumová. -- Vydání třetí. -- 173 stran : ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0988-1
Scapin, Santino
Titus Brandsma : učitel lásky k lidem, mučedník svobody / Santino Scapin, Bruno Secondin ; z italského originálu Tito Brandsma přeložila Terezie Brichtová. -- Vydání v KN první. -- 131 stran ; 21 cm. -- (Karmelitánská spiritualita ; svazek 32)
ISBN 80-85527-39-1
Vzpomínky na Editu Steinovou / přeložila Vojtěška Mazálková. -- Vydání 2., v Karmelitánském nakladatelství 1.. -- 131 stran ;. -- (Karmelitánská spiritualita ; svazek č. 16)
ISBN 80-85527-05-7
ZZ - Ostatní 28
Bachmann, Rudolf, nar. 1910
Biologische Anthropologie / Beiträge von R. Bachmann, W. Doerr, I. Eibl-Eibesfeldt, H.-G. Gadamer, K. Goerttler, B. Hassenstein, W. Kretschmer, P. Novak, H.M. Peters, D. Ploog, A. Remane, H. Schaefer, O.H. Schindewolf, H. Schipperges, A. Sollberger, K. Steinbuch, St. Vogel, P. Vogler, K. Wezler. -- 2 svazky ; ilustrace. -- (Wissenschaftliche Reihe ; 4069, 4070) (Neue Anthropologie ; Band 1, 2)
ISBN 3-13-476101-7. -- ISBN 3-423-04069-6. -- ISBN 3-13-476201-3. -- ISBN 3-423-04070-X
Bobková, Lenka, 1947-
Jan Zhořelecký : třetí syn Karla IV. / Lenka Bobková a Tomáš Velička ve spolupráci s Mladou Holou a Janem Zdichyncem. -- Vydání první. -- 407 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; ilustrace. -- (Korunní země v dějinách českého státu ; VII)
ISBN 978-80-87292-35-8
Boukal, Jan, 1991-
Jakoubek z Vřesovic († 1462) : cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami / Jan Boukal. -- 210 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 21 cm. -- (Osobnosti českých a moravských dějin ; 17. svazek)
ISBN 978-80-88030-17-1
Česká politická pravice v letech 1938-1945 / Richard Vašek, Martin Klečacký (eds.). -- Vydání první. -- 265 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Studie z moderních českých dějin ; 3)
ISBN 978-80-87782-62-0
Das erste Buch der Tora : Genesis / übersetzt und erklärt von B. Jacob. -- 1055 stran
Die Prager Universität Karls IV. : von der europäischen Gründung bis zur nationalen Spaltung / Deutsches Kulturforum östliches Europa ; herausgegeben von Blanka Mouralová. -- 254 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Potsdamer Bibliothek östliches Europa. Geschichte)
ISBN 978-3-936168-37-2
Estrade, Jean-Baptiste, 1821-1909
Zjevení Lurdská : důvěrné vzpomínky svědka / J. B. Estrade ; Přeložil Josef Kubalík. -- 1. vydání. -- 212 stran
Fink-Eitel, Hinrich, 1946-
Foucault zur Einführung / Hinrich Fink-Eitel. -- 1. Auflage. -- 146 stran. -- (Zur Einführung ; 48)
ISBN 3-88506-848-6
Gualdo Priorato, Galeazzo, 1606-1678
Historie života Albrechta z Valdštejna vévody frýdlantského / Gualdo Priorato ; Dějiny jako dobrodružství, dobrodružství jako dějiny v životě a díle Galeazza Gualda Priorata / Alessandro Catalano ; úvodní slovo Alessandro Catalano ; přeložila a k vydání připravila Eva Klímová ; poznámkami opatřil Zdeněk Hojda. -- 271 stran : ilustrace, 1 portrét, 1 faksimile
ISBN 978-80-7272-836-7. -- ISBN . -- ISBN
Judt, Tony, 1948-2010
Penzion vzpomínek / Tony Judt ; přeložil Ladislav Köppl. -- 214 stran
ISBN 978-80-7260-344-2
Kacíři, barbaři, nepřátelé : odlišnost a stereotypy v pozdním středověku / k vydání připravili Vojtěch Bažant a Věra Vejrychová. -- Vydání první. -- 302 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7007-456-5
Mannheim, Karl, 1893-1947
Diagnosis of our time : wartime essays of a sociologist / by Karl Mannheim. -- First published. -- xi, 179 stran. -- (International library of sociology and social reconstruction)
Nešpor, Karel, 1952-
Jak překonat hazard : prevence, krátká intervence a léčba / Karel Nešpor a kol.. -- Vydání první. -- 159 stran : ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0009-3
Neue Anthropologie. Band 3, Sozialanthropologie / herausgegeben von Hans-Georg Gadamer und Paul Vogler ; Beiträge von G. Albers ... [et al.]. -- viii, 405 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; 18 cm. -- (dtv. Wissenschaftliche Reihe ; 4071)
ISBN 3-13-476301-X. -- ISBN 3-423-04071-8
Novosad, Libor, 1959-
Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení / Libor Novosad. -- Vydání první. -- 166 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7367-873-9
Pánek, Jaroslav, 1947-
Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy / Jaroslav Pánek. -- Vydání první. -- 729 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7560-027-1
Salman, Harrie, 1953-
Evropa v novém světle : evropská kultura jako střed mezi Východem a Západem / Harrie Salman ; z němčiny přeložil Karel Myslivec. -- Vydání první. -- 204 stran : ilustrace, portréty
ISBN 80-901433-3-4
Schmidbauer, Wolfgang, 1941-
Cesta psychoterapie : od magie k vědě / Wolfgang Schmidbauer ; z německého originálu Die Geschichte der Psychotherapie. Von der Magie zur Wissenschaft přeložil Petr Babka. -- Vydání první. -- 343 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0489-3
Schmidbauer, Wolfgang, 1941-
Syndrom pomocníka / Wolfgang Schmidbauer. -- Vydání druhé. -- 234 stran ; 21 cm. -- (Spektrum)
ISBN 978-80-262-0865-5
Schmidt, Ondřej, 1990-
Jan z Moravy : zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci / Ondřej Schmidt. -- Vydání první. -- 280 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Velké postavy českých dějin ; svazek 23.)
ISBN 978-80-7429-741-0
Simon, Josef, 1930-
Das Problem der Sprache bei Hegel / Josef Simon. -- 207 stran
Sklenář, Karel, 1938-
Karel Josef Biener z Bienenberka : otec české archeologie / Karel Sklenář ; německý překlad resumé Lubomír Košnar. -- První vydání. -- 208 stran : barevné ilustrace
ISBN 978-80-86781-31-0
Störig, Hans Joachim, 1915-2012
Malé dějiny filosofie / Hans Joachim Störig ; z německého originálu Kleine Weltgeschichte der Philosophie přeložil Miroslav Petříček, Petr Rezek a Karel Šprunk. -- Vydání osmé, v KNA druhé. -- 653 stran : ilustrace. -- (Studium ; svazek druhý)
ISBN 978-80-7195-206-0
Studený, Jaroslav, 1923-2008
Křesťanské symboly / Jaroslav Studený. -- 369 stran
Šafařík, Josef, 1907-1992
Sedm listů Melinovi : z dopisů příteli přírodovědci / Josef Šafařík. -- 351 stran. -- (Svět. Nová řada ; 54)
Uzlová, Iva
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty / Iva Uzlová. -- Vydání první. -- 135 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7367-764-0
Vodičková, Stanislava, 1965-
Uzavírám vás do svého srdce : životopis Josefa kardinála Berana / Stanislava Vodičková. -- Vydání první. -- 399 stran : ilustrace, fotografie, portréty, faksimile ; 25 cm + 1 CD
ISBN 978-80-7325-189-5. -- ISBN 978-80-87211-16-8

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

PO

10-14

ÚT-ČT

10-16

10-14

Soboty, další informace