Novinky duben 2019

BI - Biblistika 5
Biblical and Near Eastern studies : essays in honor of William Sanford LaSor / edited by Gary A. Tuttle. -- xii, 300 stran : portrét
ISBN 0-8028-3500-7
Essays in honour of Millar Burrows / W. F. Albright ; J. Muilenburg ; B.D. Napier ; H.H. Rowley ;. -- 96 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Vetus Testamentum ; IX, 4)
New heaven and new earth : prophecy and the millennium : essays in honour of Anthony Gelston / edited by P.J. Harland and C.T.R. Hayward. -- xii, 332 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; 77)
ISBN 9004108416
Porter, J. R. (Joshua Roy), 1921-
Ilustrovaný průvodce k Bibli / J. R. Porter ; [z angličtiny přeložil Dušan Zbavitel]. -- 286stran : ilustrace, mapy
ISBN 80-8046-074-4
Sarisky, Darren
Reading the Bible theologically / Darren Sarisky. -- First published 2019. -- xix, 407 stran ; 23 cm. -- (Current issues in theology)
ISBN 9781108497480. -- ISBN 9781108609296
CD - Dějiny 23
Adámek, Jan, 1967-
Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata / opera Joannis Adámek. -- Vydání první. -- xxxix, 458 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 25 cm. -- (Archiv český = Archivum Bohemicum ; díl XLIII)
ISBN 978-80-7007-524-1
Bahbouh, Charif, 1941-
Češi a Slované v arabských rukopisech : nejstarší zpráva o Praze / Charif Bahbouh. -- 79 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-88099-23-9
David, Jiří, 1980-
Nechtěné budování státu : politika, válka a finance na Moravě ve 2. polovině 17. století / Jiří David. -- Vydání 1.. -- 337 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 24 cm. -- (Knižnice Matice moravské ; svazek 46)
ISBN 978-80-87709-21-4
Dulk, Matthijs den
Between Jews and heretics : refiguring Justin Martyr's "Dialogue with Trypho" / Matthijs den Dulk. -- First published. -- viii, 174 stran. -- (Routledge studies in the early Christian world)
ISBN 978-0-815-37345-2
Fasora, Lukáš, 1972-
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích / Lukáš Fasora, Miroslav Kunštát, Tomáš W. Pavlíček a kol.. -- Vydání první. -- 579 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (České moderní dějiny ; 7)
ISBN 978-80-200-2969-0. -- ISBN 978-80-87782-95-8
Gorringe, Timothy
Earthly visions : theology and the challenges of art / T.J. Gorringe. -- vii, 254 stran : ilustrace ; 22 cm
ISBN 978-0-300-16280-6
Gregory of Nyssa : Homilies on Ecclesiastes : an English version with supporting studies : proceedings of the Seventh International Colloquium on Gregory of Nyssa (St. Andrews, 5-10 September 1990) / edited by Stuart George Hall. -- viii, 440 stran ; 24 cm
ISBN 3-11-013586-8
Hutský z Křivoklátu, Matěj, 1546-1599
The life and martyrdom of Saint Wenceslas prince of Bohemia in historic pictures = Icones historici, vitam, et martyrium Sancti Venceslai, principis Boemia, delignantes / Mathiae Hutski de Krzivoklat ; doprovodné texty Karel Stejskal, Eduard Petrů ; translated Martin Heller. -- 28 stran : ilustrace ; 24 cm
Kilián, Jan, 1976-
Bitva o Prahu v roce 1648 / Jan Kilián. -- Vydání první. -- 105 stran, 8 stran barevné obrazové přílohy : ilustrace. -- (Útrapy a hrůzy třicetileté války ; 3)
ISBN 978-80-88030-35-5
Kinder, Terryl Nancy
Cistercian Europe : architecture of contemplation / Terryl N. Kinder. -- 407 stran : ilustrace, mapy, plány ; 31 cm. -- (Cistercian studies series ; number 19)
ISBN 0-8028-3887-1
Konečný, Karel, 1965-
Československá strana lidová na Novojičínsku 1948-1990 / Karel Konečný. -- 1. vydání. -- 110 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 21 cm. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-2145-2
Konečný, Karel, 1965-
Československá strana lidová na střední Moravě 1948-1960 / Karel Konečný. -- 1. vydání. -- 117 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm. -- (Monografie)
ISBN 80-244-1106-7
Lactantius, Lucius Coelius Fermianus, 250-317
O smrti pronásledovatelů / L. Cae(ci)lius Firminus Lactantius ; Jiří Šubrt (ed.) ; překlad Markéta Kučová. -- 1. vydání. -- 119 stran ; 20 cm. -- (Alumnus ; sv. č. 2)
ISBN 978-80-87895-97-9
Orosius, Paulus, -asi 420
Dějiny proti pohanům / Paulus Orosius ; Bohumila Mouchová ed. ; z latiny přeložili a poznámkami opatřili Bohumila Mouchová a Bořivoj Marek. -- Vydání první. -- 498 stran : mapy ; 21 cm. -- (Antika ; svazek 1)
ISBN 978-80-257-2681-5
Pettinato, Giovanni, 1934-2011
Ebla : a new look at history / Giovanni Pettinato ; translated by C. Faith Richardson. -- x, 290 stran : ilustrace, mapy ; 24cm
ISBN 080184150X
Pettinato, Giovanni, 1934-2011
The Archives of Ebla : An Empire Inscribed in Clay / Giovanni Pettinato ; With an Afterwood by Mitchell Dahood. -- 16, 347 stran : illustrace, mapy
Přibyl, Stanislav, 1971-
Karlův most : v souvislostech víry a ducha / Stanislav Přibyl. -- 1. vydání. -- 404 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile ; 22 cm. -- (Poutník ; svazek 1)
ISBN 978-80-7195-889-5
Skalický, Karel, 1934-
Církev v Evropě, Evropa v církvi : teologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce / Karel Skalický. -- 1. vydání. -- 390 stran ; 21 cm. -- (Studium ; 203. svazek)
ISBN 978-80-86885-43-8
Slovník disidentů : přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989 / [koordinátoři] Alexandr Daniel, Zbigniew Gluza ; překlad Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- svazky : mapy ; 27 cm
ISBN 978-80-88292-11-1
Soukup, Pavel, 1976-
11.7.1412 - poprava tří mládenců : odpustkové bouře v Praze / Pavel Soukup. -- Vydání první. -- 195 stran ; 18 cm. -- (Dny, které tvořily české dějiny ; ISSN sv. 22)
ISBN 978-80-87341-41-4
Tamcke, Martin, 1955-
Kresťania v islamskom svete : od Mohameda po súčasnosť / Martin Tamcke ; do slovenského jazyka preložil: Maroš Nicák. -- Prvé vydanie. -- 196 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-223-4297-1
Waic, Marek, 1956-
Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa / Marek Waic. -- 2., rozšířené a upravené vydání. -- 308 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3952-9. -- ISBN 978-80-246-3966-6
Zimmerling, Peter, 1958-
Evangelická mystika / Peter Zimmerling ; z německého originálu Evangelische Mystik přeložila Hana Jüptnerová. -- První české vydání. -- 339 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-87908-32-7
EC - Ekumenika 1
Lynch, Gordon, 1968-
The new spirituality : an introduction to progressive belief in the twenty-first century / Gordon Lynch. -- 218 stran ; 22 cm
ISBN 978-1-84511-414-5. -- ISBN 978-1-84511-413-8
ET - Etika 7
Garner, Richard, 1936-
Beyond morality / Richard Garner. -- xiii, 404 stran ; 23 cm
ISBN 1566391083
Garvey, James, 1967-
Etika klimatické změny : co je a co není správné ve světě, který se otepluje / James Garvey ; z anglického originálu The ethics of climate change: right and wrong in a warming world přeložila Alžběta Vargová. -- Vydání první. -- 273 stran ; 21 cm. -- (Dnešní svět ; svazek 5)
ISBN 978-80-7007-554-8
Gorringe, Timothy
A theology of the built environment : justice, empowerment, redemption / T.J. Gorringe. -- First published. -- x, 282 stran
ISBN 978-0-521-89144-8. -- ISBN 978-0-521-89144-8
Gorringe, Timothy
The common good and the global emergency : God and the built environment / T.J. Gorringe. -- First paperback edition. -- xi, 309 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-1-107-00201-2. -- ISBN 978-1-107-41480-8
Hála, Vlastimil, 1951-
Univerzalismus v pluralitním světě : k etické koncepci Ágnes Hellerové / Vlastimil Hála. -- Vydání první. -- 153 stran ; 20 cm. -- (Filosofie a sociální vědy ; svazek 61)
ISBN 978-80-7007-543-2
Krakešová, Marie, 1898-1979
Sociální kliniky : z dějin sociální práce a sociálního školství / Marie Krakešová, Pavla Kodymová, Peter Brnula. -- Vydání první. -- 200 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-246-4300-7
Tanner, Kathryn,
Economy of grace / Kathryn Tanner. -- xiii, 158 stran ; 22 cm
ISBN 0-8006-3774-7
JD - Judaistika 2
Ben Zeev, Miriam Pucci, 1948-
Diaspora Judaism in turmoil, 116/117 CE : ancient sources and modern insights / by Miriam Pucci Ben Zeev. -- xi, 302 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Interdisciplinary studies in ancient culture and religion ; 6)
ISBN 90-429-1605-2
Lapide, Pinchas, 1922-1997
Wer war schuld an Jesu Tod? / Pinchas Lapide. -- 123 stran ; 19 cm. -- (Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern ; 1419)
ISBN 3-579-01419-6
NZ - Nový zákon 28
All things to all cultures : Paul among Jews, Greeks, and Romans / edited by Mark Harding and Alanna Nobbs. -- xx, 406 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-8028-6643-1
Bird, Michael F., 1974-
An anomalous Jew : Paul among Jews, Greeks, and Romans / Michael F. Bird. -- xii, 310 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-8028-6769-8
Campbell, Jonathan G. (Jonathan Goodson), 1964-
The use of Scripture in the Damascus document 1-8, 19-20 / Jonathan G. Campbell. -- xii, 218 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft ; Band 228)
ISBN 3-11-014240-6
DeSilva, David Arthur, 1967-
The letter to the Galatians / David A. DeSilva. -- lxxix, 542 stran. -- (The New international commentary on the New Testament)
ISBN 978-0-8028-3055-5
Eastman, Susan Grove, 1952-
Paul and the person : reframing Paul's anthropology / Susan Grove Eastman ; foreword by John M.G. Barclay. -- xvi, 207 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-8028-6896-1
Hlinovský, Pavel, 1955-
Ostia : průvodce archeologickou lokalitou / Pavel Hlinovský. -- 191 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 24 cm
ISBN 978-80-7465-311-7. -- ISBN 978-80-7465-310-0
Hlinovský, Pavel, 1955-
Ostia : přístav antického Říma / Pavel Hlinovský ; s autorskou spoluprací Vlastimila Drbala. -- 230 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, mapy ; 24 cm
ISBN 978-80-7465-311-7. -- ISBN 978-80-7465-309-4
Charlesworth, James H., 1940-
Jesus as mirrored in John : the genius in the New Testament / James H. Charlesworth. -- First published in Great Britain. -- xxii, 601 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-0-5676-8155-3. -- ISBN 978-0-5676-8158-4
Images of empire / edited by Loveday Alexander. -- 316 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series ; 122)
ISBN 1-85075-312-1
Kawashima, Sadao
Jesus und die juedischen Speisevorschriften : Studien zu Markus 7.15 / Sadao Kawashima. -- 230 stran : ilustrace
Kuula, Kari
The law, the covenant and God's plan. 2, Paul's treatment of the law and Israel in Romans / Kari Kuula. -- 390 stran. -- (Publications of the Finnish Exegetical Society ; 85)
ISBN 951-9217-40-1. -- ISBN 3-525-53628-3
Kysar, Robert
John, the maverick Gospel / Robert Kysar. -- Third edition. -- ix, 190 stran
ISBN 978-0-664-23056-2
Kysar, Robert
John / Robert Kysar. -- 333 stran ; 20 cm. -- (Augsburg commentary on the New Testament)
ISBN 0-8066-8860-2
Le Donne, Anthony
The historiographical Jesus : memory, typology, and the Son of David / Anthony Le Donne. -- xiv, 310 stran : grafy ; 24 cm
ISBN 978-1-60258-065-7
Leipoldt, Johannes, 1880-1965
Jesus und Paulus - Jesus oder Paulus? : Ein Wort an Paulus' Gegner / von Johannes Leipoldt. -- Leipzig : Dörffling & Franke, 1936. -- 94 s.
Maier, Johann, 1933-
The temple scroll : an introduction, translation & commentary / Johann Maier. -- xi, 143 stran : plánky. -- (Journal for the study of the Old Testament supplement series, ISSN 0309-0787 ; 34)
ISBN 1850750041
Malina, Bruce J., 1933-2017
Social-science commentary on the gospel of John / Bruce J. Malina, Richard L. Rohrbaugh. -- x, 326 stran : ilustrace
ISBN 0-8006-2992-2
McNamara, Martin, 1930-
The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch : second printing, with supplement containing additions and corrections / Martin McNamara. -- xxiv, 303 stran ; 24 cm. -- (Analecta biblica ; 27A)
Papyrus Bodmer. XV, Evangile de Jean chap. 1-15 / Publié par Victor Martin et Rodolphe Kasser. -- 83 stran, obrazové přílohy : faksimile
Performing the Gospel : orality, memory, and Mark : essays dedicated to Werner Kelber / edited by Richard A. Horsley, Jonathan A. Draper, and John Miles Foley. -- First Fortress Press paperback edition. -- xvi, 239 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-0-8006-9831-7
Qimron, Elisha
The Hebrew of the Dead Sea scrolls / Elisha Qimron. -- 138 stran. -- (Harward Semitic Studies ; 29)
ISBN 0891309896
Reynolds, Benjamin E.
The apocalyptic son of man in the Gospel of John / Benjamin E. Reynolds. -- xv, 314 stran. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe ; 249)
ISBN 978-3-16-149726-1
Sievers, Joseph, 1948-
The Hasmoneans and their supporters : from Mattathias to the death of John Hyrcanus I / by Joseph Sievers. -- 171 stran ; 24 cm. -- (South Florida Studies in the History of Judaism ; Number 6)
ISBN 1555404499
Stewart, Robert B., 1957-
The quest of the hermeneutical Jesus : the impact of hermeneutics on the Jesus research of John Dominic Crossan and N.T. Wright / Robert B. Stewart. -- xii, 169 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-7618-4096-1. -- ISBN 978-0-7618-4095-4. -- ISBN 978-0-7618-4255-2
The documents from the Bar Kokhba period in the cave of letters : Greek papyri / edited by Naphtali Lewis ; aramaic and nabatean signatures and subscriptions edited by Yigael Yadin and Jonas C. Greenfield. -- xii, 164 stran, 40 stran obrazových příloh : mapa, portrét. -- (Judean Desert studies ; 2)
ISBN 965-221-009-9
The Oxford handbook of Johannine studies / edited by Judith M. Lieu, Martinus C. de Boer. -- First edition. -- xvi, 469 stran ; 25 cm. -- (Oxford handbooks)
ISBN 978-0-19-873998-2
The pseudepigrapha and early biblical interpretation / edited by James H. Charlesworth and Craig A. Evans. -- 319 stran. -- (Studies in scripture in early judaism and christianity ; 2) (Journal for the study of the Pseudoepigrapha. Supplement series ; 14)
ISBN 1-85075-443-8
The thanksgiving hymns / translated and annotated with an introduction by Manahem Mansoor. -- 227 stran
PH - Filozofie 9
Besançon, Alain, 1932-
Náboženské otázky současnosti / Alain Besançon ; přeložil Josef Mlejnek. -- První vydání. -- 322 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7364-088-0
Davey, Nicholas, 1950-
Unfinished worlds : hermeneutics, aesthetics and Gadamer / Nicholas Davey. -- viii, 190 stran. -- (Crosscurrents)
ISBN 978-0-7486-8622-3
Flusser, Vilém, 1920-1991
Postdějiny / Vilém Flusser ; z německého originálu Vilém Flusser Nachgeschichten. Essays, Vorträge, Glossen ... přeložil Petr Bláha. -- 122 stran ; 15 cm
ISBN 978-80-270-4476-4
Idea dějin a Palacký jako myslitel : soubor textů / Miloslav Bednář (ed.). -- Vydání první. -- 191 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7007-557-9
Inheriting Gadamer : new directions in philosophical hermeneutics / edited by Georgia Warnke. -- vi, 242 stran ; 24 cm
ISBN 9781474425780. -- ISBN 9780748698974. -- ISBN 9780748698981. -- ISBN 9781474404884
Locke, John, 1632-1704
Gedanken uber Erziehung / John Locke; Ubersetzung, Anmerkungen und Nachwort von Heinz Wohlers. -- 294 stran
ISBN 3-15-006147-4
Maritain, Jacques, 1882-1973
O rovnosti lidí / Jacques Maritain ; z francouzštiny přeložil Karel Šprunk. -- Vydání první. -- 70 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-7575-040-2
Rosenkranz, Karl, 1805-1879
Ästhetik des Hässlichen / Karl Rosenkranz ; herausgegeben und mit einem Nachwort von Dieter Kliche. -- 1. Auflage. -- 440 stran ; 18 cm. -- (Reclam-Bibliothek Band ; 1341)
ISBN 3-379-00526-6
Solov‘jev, Vladimir Sergejevič, 1853-1900
Die geistigen Grundlagen des Lebens ; Das Geheimnis des Fortschrittes ; Sonntags und Osterbriefe ; Drei Gespräche / Wladimir Solovjeff ; aus dem russischen [und Vorwort] von Harry Köhler. -- xvi, 386 stran : ilustrace. -- (Ausgewählte Werke ; Erster Band)
PT - Praktická teologie 3
Bándy, Juraj, 1950-
Farárske remeslo / Juraj Bándy. -- Prvé vydanie. -- 71 stran
ISBN 978-80-88827-53-5
Enn, Josef
Exercicie a Písmo svaté : přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení / Josef Enn ; z německého originálu přeložil Jan Zámečník. -- Vydání první. -- 91 stran ; 21 cm. -- (Studijní texty ; 36)
ISBN 80-86715-60-4
Khodr, Georges
L'appel de l'Esprit : Église et société / Georges Khodr ; textes choisis et mis en forme par Maxime Egger. -- 344 stran : ilustrace. -- (Le Sel de la terre ; ISSN 1422-1276)
ISBN 2-204-06760-1
RE - Religionistika 2
Mekhennet, Souad, 1978-
Řekli, abych přišla sama : má cesta do srdce džihádu / Suád Mekhennetová ; z anglického originálu I was told to come alone - my journey behind the lines of Jihad přeložila Pavla Šimáková. -- Vydání první. -- 321 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7422-656-4
Shared Learning in a Plural World : ecumenical Approaches to inter-religious Education / Gert Rüppell ; Peter Schreiner (eds.). -- 179 stran : diagramy ; 24 cm. -- (Schriften aus dem Comenius-Institut ; 8)
ISBN 3-8258-6571-1
ST - Systematická teologie 6
Gerlitz, Peter
Ausserchristliche Einflüsse auf die Entwicklung des christlichen Trinitätsdogmas : zugleich ein religions- und dogmengeschichtlicher Versuch zur Erklärung der Herkunft der Homousie / von Peter Gerlitz. -- 292 stran
Cheah, Joseph
Theological Reflections on "Gangnam Style" : a racial, sexual, and cultural critique / by Joseph Cheah, Grace Ji-Sun Kim. -- First edition. -- viii, 99 stran. -- (Asian Christianity in the Diaspora)
ISBN 978-1-349-47658-9. -- ISBN 978-1-137-37033-4
Jennings, Willie James
The Christian Imagination : theology and the origins of race / Willie James Jennings. -- IX, 366 stran
ISBN 978-0-300-15211-1. -- ISBN 978-0-300-17136-5
Kim, Grace Ji-Sun, 1969-
Embracing the other : the transformative spirit of love / Grace Ji-Sun Kim. -- x, 182 stran. -- (Prophetic Christianity)
ISBN 978-0-8028-7299-9
Link, Christian, 1938-
Die Welt als Gleichnis : Studien zum Problem der natürlichen Theologie / Christian Link. -- 357 stran. -- (Beiträge zur evangelischen Theologie ; Sv. 73)
ISBN 3-459-01047-9
Paddison, Angus, 1979-
Theologians on scripture / Angus Paddison. -- Paperback edition first published. -- viii, 236 stran
ISBN 978-0-5676-8172-0. -- ISBN 978-0-5671-8240-1
SZ - Starý zákon 34
Congress volume : Vienna, 1980 / edited by J.A. Emerton. -- xii, 483 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; 32)
ISBN 90-04-06514-8
Davies, Graham I.
The way of the wilderness : a geographical study of the wilderness itineraries in the Old Testament / G. I. Davies. -- 138 stran : ilustrace. -- (Monograph series / Society for Old Testament Study ; 5)
ISBN 0-521-22057-2
Freedman, David Noel, 1922-2008
Studies in ancient Yahwistic poetry / by Frank Moore Cross, David Noel Freedman. -- 191 stran. -- (Dissertation series / Society of Biblical Literature ; 21)
ISBN 0-89130-014-7
Frydrych, Tomáš, 1969-
Living under the sun : examination of Proverbs and Qoheleth / by Tomáš Frydrych. -- xv, 255 stran ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum, ISSN 0083-5889 ; v. 90)
ISBN 9004123156
Gerleman, Gillis, 1912-1993
Studies in the septuagint. II., Chronicles / Gillis Gerleman. -- 44 stran. -- (Lunds universitets arsskrift ; N. F. Avd. 1, Bd. 43, Nr. 3)
Gordon, Robert P.
Studies in the targum to the twelve prophets : from Nahum to Malachi / by Robert P. Gordon. -- xi, 177 stran. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume LI)
ISBN 90-04-09987-5
Gurney, O. R. (Oliver Robert), 1911-2001
Sumerian literary texts in the Ashmolean Museum / by by Oliver R. Gurney and Samuel Noah Kramer. -- 113 stran, 2 strany obrazových příloh : ilustrace. -- (Oxford Editions of Cuneiform Texts ; vol. V)
ISBN 0-19-815450-X
History and traditions of early Israel : studies presented to Eduard Nielsen, may 8th 1993 / edited by André Lemaire and B. Otzen. -- 165 stran : portrét. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume L)
ISBN 90-04-09851-8
Holt, Else K.
Prophesying the past : the use of Israel's history in the Book of Hosea / Else Kragelund Holt. -- 160 stran. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series ; 194)
ISBN 1-85075-540-X
Hugenberger, Gordon Paul
Marriage as a covenant : a study of biblical law and ethics governing marriage, developed from the perspective of Malachi / by Gordon Paul Hugenberger. -- xix, 414 stran. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume LII)
ISBN 90-04-09977-8
Chalupa, Petr, 1954-
Druhá Samuelova : lesk a bída královské moci / Petr Chalupa. -- 1. vydání. -- 247 stran : mapy ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu ; 10)
ISBN 978-80-7545-056-2
Chalupa, Petr, 1954-
První Samuelova : tragická postava na královském trůnu / Petr Chalupa. -- 1. vydání. -- 380 stran : mapy ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu ; 9)
ISBN 978-80-7545-055-5
In the shelter of Elyon : essays on ancient Palestinian life and literature in honour of G.W. Ahlström / edited by W. Boyd Barrick and John R. Spencer. -- 330 stran : ilustrace. -- (Journal for the study of the Old Testament supplement series, ISSN 0309-0787 ; 31)
ISBN 0-905774-65-5
Layzer, Varese
Signs of weakness : juxtaposing Irish tales and the Bible / Varese Layzer. -- 241 stran ; 24 cm. -- (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 321)
ISBN 1-84127-172-1
Mayes, Andrew D. H.
Israel in the period of the judges / A. D. H. Mayes. -- x, 156 stran. -- (Studies in biblical theology. Second series ; 29)
Minḥah le-Naḥum : biblical and other studies presented to Nahum M. Sarna in honour of his 70th birthday / edited by Marc Brettler and Michael Fishbane. -- 337stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Journal for the study of the Old Testament. Supplement series ; 154)
ISBN 1-85075419-5
Nielsen, Kjeld
Incense in ancient Israel / by Kjeld Nielsen. -- x, 147 stran : ilustrace + 1 mapa. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume XXXVIII)
ISBN 90-04-07702-2
O'Brien, Mark A., 1948-
The Deuteronomistic History Hypothesis a Reassessment / Mark A. O'Brien. -- xiii, 319 stran. -- (Orbis biblicus et orientalis ; 92)
ISBN 3-7278-0647-8. -- ISBN 3-525-53722-0
Old Testament essays. Volume 4 / edited by J.J. Burden, J.H. le Roux. -- viii, 221 stran
ISBN 0-620-09680-2
Prudký, Martin, 1960-
Genesis I, 1,1-6,8 : když na počátku Bůh řekl do tmy / Martin Prudký. -- 1. vydání. -- 393 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu ; 1.1)
ISBN 978-80-7545-047-0
Riede, Peter
Im Netz des Jägers : Studien zur Feindmetaphorik der Individualpsalmen / Peter Riede. -- x, 438 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament ; 85)
ISBN 3788717513
Römer, Willem H. Ph. (Willem Hendrik Philibert), 1928-
Sumerische 'Königshymnen' der Isin-Zeit / Willem H.Ph. Römer. -- xii, 289 stran. -- (Documenta et monumenta Orientis antiqui ; volumen 13)
Rückl, Jan, 1975-
Ageus : budování chrámu v Judsku perské doby / Jan Rückl. -- 1. vydání. -- 247 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu ; 37)
ISBN 978-80-7545-048-7
Second Temple studies. 1, Persian period / edited by Philip R. Davies. -- 192 stran. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series ; 117)
ISBN 1-85075-315-6
Second Temple studies. 2, Temple and community in the Persian period / edited by Tamara C. Eskenazi and Kent H. Richards. -- 313 stran. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series ; 175)
ISBN 1-85075-472-1
Schuller, Eileen M., 1946-
Non-canonical psalms from Qumran : a pseudepigraphic collection / Eileen M. Schuller. -- xii, 297 stran, 9 stran obrazových příloh. -- (Harvard Semitic studies / Harvard Semitic museum ; 28)
ISBN 0-89130-943-8
Smith, Morton, 1915-1991
Palestinian parties and politics that shaped the Old Testament / Morton Smith. -- viii, 348 stran : 21 cm
Studies in Deuteronomy : in honour of C.J. Labuschagne on the occasion of his 65th birthday / edited by F. García Martínez, A. Hilhorst, J.T.A.G.M. van Ruiten, A.S. van der Woude. -- xii, 305 stran : portrét ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume LIII)
ISBN 90-04-10052-0
The Book of Enoch, or, I Enoch : a new English edition / with commentary and textual notes by Matthew Black ; in consultation with James C. VanderKam ; with an appendix on the "astronomical" chapters (72-82) by Otto Neugebauer. -- xv, 467 stran. -- (Studia in Veteris Testamenti. Pseudepigrapha ; vol. VII)
ISBN 90-04-07100-8
The city in the Hebrew Bible : Critical, literary and exegetical approaches / edited by James K. Aitken, Hilary F. Marlow. -- xii, 248 stran ; 24 cm. -- (Library of Hebrew Bible/Old Testament studies ; 672)
ISBN 978-0-5676-7890-4. -- ISBN 978-0-5676-7891-1
Toews, Wesley I.
Monarchy and religious institution in Israel under Jeroboam I / Wesley I. Toews. -- 197 stran. -- (The Society of Biblical Literature ; Number 47)
ISBN 1-55540-876-1. -- ISBN 1-55540-877-X
Understanding poets and prophets : essays in honour of George Wishart Anderson / edited by A. Graeme Auld. -- 445 stran. -- (Journal for the study of the New Testament. Supplement series, ISSN 0143-5108 ; 152)
ISBN 1-85075427-6
Wahl, Otto, 1932-
Die Prophetenzitate der Sacra Parallela in ihrem Verhältnis zur Septuaginta-Textüberlieferung. Band 2, Dritter Teil: Zusammenstellung und Auswertung der Varianten / Otto Wahl. -- viii, strany 718-1162. -- (Studien zum Alten und Neuen Testament ; Band 13)
Writing and reading the scroll of Isaiah : studies of an interpretive tradition / edited by Craig C. Broyles and Craig A. Evans. -- 2 svazky. -- (Formation and interpretation of Old Testament literature ; 1.1, 1.2) (Supplements to Vetus Testamentum ; 70.1, 70.2)
ISBN 90-04-11027-5. -- ISBN 90-04-10936-6. -- ISBN 90-04-11026-7
VO - Všeobecnosti 6
Barfield, Owen, 1898-1997
Záchrana jevů : studie o idolech v myšlení / Owen Barfield ; z anglického originálu Saving the appearance: a study in idolatry přeložili Milan M. Horák a Anton Markoš. -- Vydání první. -- 199 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7530-148-2
Bartoň, Josef, 1966-
Uvedení do novozákonní řečtiny / Josef Bartoň. -- 107 stran
In memoriam Paul Kahle / herausgegeben von Matthew Black und Georg Fohrer. -- 253 stran, 20 stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile, portrét ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 103)
Nöldeke, Theodor, 1836-1930
Mandäische Grammatik / Theodor Nöldeke ; im Anhang: die handschriftlichen Ergänzungen in dem Handexemplar Theodor Nöldekes bearbeitet von Anton Schall. -- xxxiv, 504 stran ; 23 cm
Rückläufiges Hebräisches Wörterbuch / unter Mitarbeit von Hartmut Stegemann und Georg Klinzing ; herausgegeben von Karl Georg Kuhn. -- 15, 144 stran. -- (Retrograde Hebrew lexikon)
Statuta et Acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis : 1360-1614 / ediderunt František Šmahel, Gabriel Silagi. -- Vydání první. -- clxvii, 415 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile ; 25 cm. -- (Documenta historica Universitatis Carolinae Pragensis ; I.)
ISBN 978-80-246-4024-2
ZZ - Ostatní 41
Armstrong, Karen, 1944-
Islám / Karen Armstrong ; z anglického originálu přeložil Jan Zámečník. -- 255 stran. -- (Fakta minulosti)
ISBN 978-80-7391-155-3
Bartoš, František Michálek, 1889-1972
M. J. Hus a český biskup / F.M. Bartoš. -- 11 stran
Beinlich, Horst
Die "Osirisreliquien" : zum Motiv der Körperzergliederung in der altägyptischen Religion / Horst Beinlich. -- 329 stran : ilustrace, plány. -- (Ägyptologische Abhandlungen ; 42)
ISBN 3-447-02498-4
Biblia Hebraica / ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght accurate recensa et expressa ; curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile. -- xvii, 1236 stran
Biblia Hebraica / secundum editiones Ios. Athiae ... aliorumque inprimis ; Everadi van der Hooght recensuit ; sectionum propheticarum recensum et explicationen clavemque Masorethicam et rabbinicam addit Augustus Hahn. -- Editio stereotypa., quartum recognita et emendata.. -- Lipsiae : Tauchnitz, 1839. -- xx, 1392, [23] s.
Biblia Hebraica = Tora, Nebi'im ve-Ketubim / edidit Rud. Kittel ; textum masoreticum curavit P. Kahle ; editionem tertiam denuo elaboratam ad finem perduxerunt, editionem septimam auxerunt et emendaverunt A. Alt et O. Eissfeldt. -- Ed. 6.. -- xl, 1434 stran : čb. mapy
Blau, Joshua
On pseudo-corrections in some Semitic languages / by Joshua Blau. -- 153 stran
Fasora, Lukáš, 1972-
Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš. -- Vydání první. -- 219 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-210-9117-7
Fitzpatrick, Sheila, 1941-
Ve Stalinově týmu : roky riskantního života v sovětské politice / Sheila Fitzpatricková ; z anglického originálu On Stalin's team. The years of living dangerously in Soviet politics ... přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- 382 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh: ilustrace, fotografie
ISBN 978-80-257-2641-9
Frank, Manfred, 1945-
Unendliche Mangel an Sein : Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik / Manfred Frank. -- 2., stark erw. und überarb. Aufl.. -- München : Wilhelm Fink, 1992. -- 395 s.
ISBN 3-7705-2746-1
Gerhardt, Paul, 1607-1676
Paulus Gerhardt's Geistliche Lieder / Paul Gerhardt. -- Fünfte Auflage. -- xxxii, 224 stran
Giveon, Raphael
Egyptian scarabs from Western Asia from the collections of the British Museum / Raphael Giveon. -- 202 stran : ilustrace ; 33 cm. -- (Orbis biblicus et orientalis. Series Archaeologica ; 3)
ISBN 3-7278-0332-0. -- ISBN 3-525-53653-4
Griffiths, John Gwyn
The divine verdict : a study of divine judgement in the ancient religions / by J. Gwyn Griffiths. -- xviii, 410 stran ; 25 cm. -- (Studies in the history of religions, ISSN 0169-8834 ; v. 52)
ISBN 90-04-09231-5
Handbook of disaster research / edited by Havidán Rodríguez, Enrico L. Quarantelli, Russell Dynes ; with forewords by William A. Anderson, Patrick J. Kennedy, Everett Ressler. -- New York : Springer, c2007. -- xxxi, 611 s. : il. ; 26 cm. -- (Handbooks of sociology and social research)
ISBN 978-0-387-73952-6 (brož.). -- ISBN 978-0-387-32353-4 (el. kniha)
Hippokratés, 460 př. Kr.-asi 380 př. Kr.
Vybrané spisy. II / Hippokratés ; vydali Hynek Bartoš a Sylva Fischerová. -- První vydání. -- 752 stran. -- (Knihovna antické tradice ; svazek 16)
ISBN 978-80-7298-506-7
Honneth, Axel, 1949-
Právo svobody : nárys demokratické mravnosti / Axel Honneth ; z německého originálu Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit přeložil Břetisav Horyna. -- Vydání první. -- 614 stran ; 20 cm. -- (Filosofie a sociální vědy ; svazek 62)
ISBN 978-80-7007-544-9
Hopper, Earl
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 1. díl, Převážně teorie / sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies. Volume 1, Mainly theory ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první. -- 256 stran ; 21 cm. -- (Irene Press ; 8. svazek)
ISBN 978-80-905354-6-6
Hopper, Earl
Sociální nevědomí u osob, skupin a společností. 2. díl, Převážně základové matrice / sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg ; z anglického originálu The social unconscious in persons, groups and societies. Volume 2, Mainly foundation matrices ... přeložila Eva Klimentová. -- Vydání první. -- 126 stran ; 21 cm. -- (Irene Press ; 9. svazek)
ISBN 978-80-905354-7-3
Charlesworth, James H., 1940-
The new discoveries in St. Catherine's Monastery : a preliminary report on the manuscripts / by James Hamilton Charlesworth, assisted by George Themelis Zervos. -- xv, 45 stran : ilustrace ; 28 cm. -- (Monograph series ; no. 3)
ISBN 0-89757-403-6
Chavalka, Jakub, 1976-
Nietzsche o ctnosti / editoři: Jakub Chavalka a Ondřej Sikora. -- Vydání první. -- 203 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-549-4
Chelčický, Petr, asi 1390-asi 1460
Spisy z Kapitulního sborníku / Petr Chelčický ; k vydání připravil Jaroslav Boubín. -- Vydání první. -- 498 stran ; 25 cm. -- (Sbírka pramenů k náboženským dějinám ; svazek 5) (Editiones. Řada B ; sv. 14)
ISBN 978-80-7286-322-8
Jepsen, Alfred, 1900-1979
Královská tažení ve starém Orientu : od Sinuheta k Nabukadnezarovi / Alfred Jepsen ; z německého originálu Von Sinuhe bis Nebukadnezar ... přeložil Jiří Prosecký ; ukázky ze staroorientálních textů přeložili Jan Heller, Jiří Prosecký a Břetislav Vachala. -- Vydání ve Vyšehradu druhé. -- 239 stran, [32] stran obrazových příloh : ilustrace, mapy ; 21 cm
ISBN 80-7021-213-6
Kostićová, Zuzana Marie, 1980-
Náboženství Mayů / Zuzana Marie Kostićová. -- Vydání první. -- 359 stran, [6] stran barevné obrazové přílohy : černobílé ilustrace, mapy
ISBN 978-80-246-3992-5. -- ISBN 978-80-246-4218-5
Kotalík, Jiří T., 1951-
Architecture of the Baroque / [text and selection of buildings] Jiří T. Kotalík ; [head curator Miroslav Řepa] ; [translation Kathleen Hayes] ; [English language editor Vera Orac]. -- 1st ed.. -- 155 stran : čb. fotodokumentace, plánky, mapky. -- (10 centuries of architecture ; [Vol.] 4)
ISBN 80-86161-41-2. -- ISBN 80-86161-45-5 (vol. 4)
Lafontaine, Oskar, 1943-
Žádný strach z globalizace : blahobyt a práce pro všechny / Oskar Lafontaine, Christa Müllerová ; [z něm. orig. přeložil Josef Vošahlík ; předmluva Dobroslav Matějka]. -- 1. vyd.. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. -- 237 s. : tab., grafy, obr.
ISBN 80-85864-69-X (brož.)
Langmeier, Josef, 1921-2007
Vývojová psychologie / Josef Langmeier, Dana Krejčířová. -- 2., aktualizované vydání (Vydání 4., přepracované a doplněné, v Grada Publishing 2.). -- 368 stran : černobílé ilustrace, fotografie ; 24 cm. -- (Psyché)
ISBN 80-247-1284-9. -- ISBN 978-80-247-1284-0
Leslau, Wolf
Chaha Riddles / W. Leslau. -- strany 27-93. -- (Rassegna di studi etiopici ; 21 (1966))
Meister, Aloys, 1866-1925
Grundzüge der historischen Methode / von Aloys Meister. Geschichtsphilosophie / von Otto Braun. -- Zweite Auflage. -- 65 stran ; 27 cm. -- (Grundriss der Geschichtswissenschaft : zur Einführung in das Studium der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit ; Band 1, Abtlg. 6)
Moudrý, Karel, 1881-1948
Přehlídka : příspěvek k problematice současné doby / Karel Moudrý. -- 1. vyd.. -- Praha : Melantrich, 1946. -- 232 s.
Novotný, Adolf, 1891-1968
Biblický slovník / Adolf Novotný ; kresby Jan Dostál, Miroslav Rada, Jiří Zejfart ; grafická úprava Jaroslav Benda. -- 3. vydání. -- 2 svazky : ilustrace, mapy , faksimile ; 21 cm
ISBN 80-7017-528-1. -- ISBN 80-900881-1-2
Putna, Martin C., 1968-
Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy / Martin C. Putna. -- Vydání první. -- 376 stran : mapy ; 22 cm
ISBN 978-80-7429-977-3
Ritter, Martin, 1977-
Poznáním osvobozovat budoucí : Benjaminova teorie pravdy / Martin Ritter. -- Vydání první. -- 191 stran. -- (Oikúmené ; svazek 199)
ISBN 978-80-7298-352-0
Sak, Petr, 1945-
Sociologie stáří a seniorů / Petr Sak, Karolína Kolesárová. -- Vydání 1.. -- 225 stran : barevné ilustrace, grafy ; 24 cm. -- (Sociologie)
ISBN 978-80-247-3850-5
Seneca, asi 4 př. Kr.-65 po Kr.
Dopisy psané stoikem : (Epistulae morales ad Lucilium) / Lucius Annaeus Seneca ; z latinského originálu Epistulae morales ad Lucilium přeložili a poznámkami doplnili Václav Bahník a Bohumil Ryba. -- 563 stran
ISBN 978-80-87950-51-7
Schaeffler, Richard, 1926-
Religions-philosophie / Richard Schaeffler. -- 278 stran. -- (Handbuch Philosophie)
Staré letopisy české : (východočeská větev a některé související texty) / vydali Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová.. -- Vydání první. -- xlviii, 681 stran : barevné faksimile ; 25 cm + 1 CD-ROM. -- (Prameny dějin českých. Nová řada = Fontes rerum Bohemicarum. Series nova ; III. díl)
ISBN 978-80-7007-555-5
The Scriptures and the Scrolls : Studies in Honour of A.S. van der Woude on the Occasion of His 65th Birthday / edited by F. G. Martínez, A. Hilhorst and C. J. Labuschagne. -- 285 stran
ISBN 90-04-09746-5
Thompson, John Arthur 1913-
The Ancient Near Eastern treaties and the Old Testament / by J. A. Thompson. -- 39 stran ; 22 cm
Tichý, Pavel, 1936-1994
O čem mluvíme? : vybrané stati k logice a sémantice / Pavel Tichý ; vybral a uspořádal Jaroslav Peregrin. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, c1996. -- 161 s.
ISBN 80-7007-087-0 (brož.)
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše : kritická edice staročeského překladu / editoři: Milada Homolková, Andrea Svobodová. -- Vydání první. -- 951 stran : faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-88013-76-1
Wendland, Paul, 1864-1915
Hellenistisch-römische kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum ; Die urchristlichen Literaturformen / von Paul Wendland. -- 2. und 3. Aufl.. -- Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1912. -- x, 448 s., xiv s. obr. příl.. -- (Handbuch zum Neuen Testament ; 1. Bd., Teil 2-3)

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu