Novinky červenec 2019

BI - Biblistika 3
Donner, Herbert, 1930-
Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde / Herbert Donner. -- 1. auflage. -- vi, 127 stran. -- (Die Theologie. Einführungen in Gegenstand, Methoden und Ergebnisse ihrer Diszplinen und Nachbarwissenschaften)
ISBN 3-534-06344-9
Lammers, Klaus, 1940-
Hören, Sehen und Glauben im Neuen Testament / Klaus Lammers. -- 1. Aufl.. -- Stuttgart : KBW, 1966. -- 113 s.. -- (Stuttgarter Bibelstudien ; Bd. 11)
Social scientific models for interpreting the Bible : essays by the Context Group in honor of Bruce J. Malina / edited by John J. Pilch. -- vi, 438 stran : grafy, plánky. -- (Biblical interpretation series ; v. 53)
ISBN 978-1-58983-287-9
CD - Dějiny 11
555 let Jednoty bratrské v datech : 1457-2012 / sestavil Evald Rucký. -- První vydání. -- 239 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-905380-6-1
A companion to Marcus Aurelius / edited by Marcel van Ackeren. -- xviii, 560 stran. -- (Blackwell companions to the ancient world)
ISBN 978-1-4051-9285-9
Andreä, Johann Valentin, 1586-1654
Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a rosenkruciánské manifesty - prameny a studie / J. V. Andreä ; přeložili Petr Babka, Pavel Krummer a Mária Schwingerová. -- Vydání první. -- 204 stran; 20 cm
ISBN 978-80-7530-165-9
Hlaváček, Petr, 1974-
Johannes Mathesius : opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace / Petr Hlaváček. -- Vydání první. -- 163 stran : ilustrace ; 20 cm
ISBN 978-80-907557-0-3
Jacob Sarugensis, činný 6. století
On the Mother of God / Jacob of Serug ; translation by Mary Hansbury ; introduction by Sebastian Brock. -- viii, 102 stran ; 19 cm
ISBN 978-0-88141-184-3
Mathesius, Johannes, 1504-1565
Dr. Martin Luthers Leben : in siebenzehn Predigten dargestellt / von Johann Matthesius ; mit einem Vorworte von D. Büchsel ; mit einer Einführung versehen von Horst Schinzel. -- Auflage: 1.. -- vi, 362 stran : 1 mapa ; 20 cm
ISBN 978-80-87252-10-9
Richter, Karel, 1930-
Třeba i železem a krví : prusko-rakouské války 1740-1866 / Karel Richter. -- Druhé, revidované vydání. -- 495 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 11.)
ISBN 978-80-7557-191-5
Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů / kolektiv autorů. -- 1. vydání. -- 352 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 35 cm
ISBN 978-80-01-06509-9. -- ISBN 978-80-7000-206-3
Schinzel, Horst, 1955-
Nelson R. Mandela & Moravian Church / Horst Gustav Schinzel, Gustav Adolf Říčan. -- First edition. -- 128 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-87252-13-0
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O Trojici v Teologické sumě : STh I, q.27-43 / Tomáš Akvinský ; úvod, poznámky a komentář David Svoboda ; překlad Karel Šprunk ; doslov Prokop Sousedík. -- Vydání první. -- 330 stran ; 21 cm. -- (Summa theologiae)
ISBN 978-80-7575-046-4
Vopřada, David, 1977-
Svatý Augustin : promluvy o modlitbě Páně (Sermones 56-59A) / David Vopřada. -- 105 stran. -- (Patristika ; svazek 7)
ISBN 978-80-7575-051-8
EC - Ekumenika 1
Šebek, Jaroslav, 1970-
Papež Pavel VI. - člověk dialogu / Jaroslav Šebek, Agostino Casaroli ; část "Agostino Casaroli: Pavel IV. - muž dialogu" přeložil z italského originálu Paolo VI: Uomo del dialogo Prokop Brož. -- 81 stran ; 19 cm. -- (Osudy ; svazek 82)
ISBN 978-80-7566-104-3
ET - Etika 2
Austin, Richard Cartwright, 1934-
Beauty of the Lord : awakening the Senses / Richard Cartwright Austin. -- 225 stran ; 21 cm. -- (Enviromental Theology ; 2)
ISBN 0-8042-0869-7
Vidomus, Petr, 1982-
Oteplí se a bude líp : česká klimaskepse v čase globálních rizik / Petr Vidomus. -- Vydání první. -- 393 stran ; 20 cm. -- (Knižnice Sociologické aktuality ; 42. svazek)
ISBN 978-80-7419-258-6
JD - Judaistika 3
Abrahams Aufbruch : Philon von Alexandria, De migratione Abrahami / eingeleitet, übersetzt und mit interpretierenden Essays versehen von Heinrich Detering, Lutz Doering, Reinhard Feldmeier, Rainer Hirsch-Luipold, Heinz- Günther Nesselrath, Maren R. Niehoff, Peter Van Nuffelen, Florian Wilk ; herausgegeben von Maren R. Niehoff und Reinhard Feldmeier. -- xiii, 292 stran ; 23 cm. -- (Sapere, ISSN 1611-5945 ; Band XXX)
ISBN 978-3-16153819-3
Koffmahn, Elisabeth
Die Doppelurkunden aus der Wüste Juda : Recht und Praxis der jüdischen Papyri des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. samt Übertragung der Texte und deutscher Übersetzung / von Elisabeth Koffmahn. -- viii, 208 stran, 9 obrazových příloh : ilustrace, mapy. -- (Studies on the texts of the desert of judah ; Vol. 5)
Nestor, Dermot Anthony
Cognitive Perspectives on Israelite Identity / Dermot Anthony Nestor. -- Paperback edition first published in 2019. -- viii, 276 stran. -- (Library of Hebrew Bible/Old Testament studies ; 519)
ISBN 978-0-567-68835-4. -- ISBN 978-0-567-01297-5. -- ISBN 978-0-5674-6800-0
NZ - Nový zákon 5
Frey, Jörg, 1962-
The Glory of the Crucified One : Theology and Christology in the Fourth Gospel / Jörg Frey ; translated by Wayne Coppins and Christoph Heilig. -- xxxi, 455 stran ; 24 cm. -- (Baylor-Mohr Siebeck studies in early Christianity)
ISBN 978-1-4813-0909-7
John, Qumran, and the Dead sea scrolls : sixty years of discovery and debate / edited by Mary L. Coloe and Tom Thatcher. -- xiii, 228 stran. -- (Early Judaism and its literature ; 32)
ISBN 978-1-58983-546-7
Thatcher, Tom
Why John Wrote a Gospel : Jesus, Memory, History / Tom Thatcher. -- xviii, 193 stran : ilustrace
ISBN 978-1-62032-678-7
The facsimile edition of the Nag Hammadi codices. Codex IV / published under the auspices of the Department of Antiquities of the Arab Republic of Egypt ; in conjunction with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; James M. Robinson (secretary). -- xvii, 96 stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile
ISBN 90-04-04352-7
What we have heard from the beginning the past, present, and future of Johannine studies / edited by Tom Thatcher. -- xix, 399 stran
ISBN 978-1-60258-010-7
PH - Filozofie 9
Chavalka, Jakub, 1976-
Dějiny a sebetvorba : Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář / Jakub Chavalka. -- Vydání první. -- 336 stran ; 20 cm. -- (Filosofie)
ISBN 978-80-246-4237-6
Jaspers, Karl, 1883-1969
Psychologie der Weltanschauungen / von Karl Jaspers. -- 5. unveränderte Auflage. -- xix, 486 stran
Kulka, Tomáš, 1948-
Umění a jeho hodnoty : logika umělecké kritiky / Tomáš Kulka. -- Vydání první. -- 258 stran : barevné ilustrace, fotografie ; 25 cm
ISBN 978-80-257-2736-2
Laclau, Ernesto, 1935-2014
Hegemony and socialist strategy : towards a radical democratic politics / Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. -- Second edition. -- xxv, 197 stran ; 20 cm. -- (Radical thinkers)
ISBN 978-1-78168-154-1
Laclau, Ernesto, 1935-2014
On populist reason / Ernesto Laclau. -- xii, 276 stran
ISBN 978-1-78873-131-7
Ménage, Gilles, 1613-1692
Geschichte der Philosophinnen : Lateinisch-Deutsch / Gilles Ménage ; übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Christian Kaiser ; mit einer Einleitung von Sandra Plastina Ricklin. -- xlix, 163 stran ; 20 cm. -- (Philosophische Bibliothek ; Band 716)
ISBN 978-3-7873-3526-8. -- ISBN 978-3-7873-3527-5
Sémiotické marginálie : mezi epistemologií, estetikou a politikou / Martin Švantner, Michal Karľa, Karolína Šedivcová (eds.). -- Vydání první. -- 187 stran. -- (polemos ; 15. svazek)
ISBN 978-80-7476-157-7. -- ISBN 978-80-7571-032-1
Valenta, Lubomír, 1930-
Sebrané spisy. III, Bolzanova logika / Lubomír Valenta. -- 1. vydání. -- 293 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-88278-25-2
Žemla, Martin
Kořeny teosofického myšlení : poetická metafyzika Jakuba Böhma / Martin Žemla. -- Vydání první. -- 187 stran
ISBN 978-80-7530-171-0
PT - Praktická teologie 3
Marková, Vladimíra
Kořínky víry : učebnice náboženství Církve československé husitské / autoři: Vladimíra Marková, Jana Krajčiříková, Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Anna Radová, Oldřich Nováček. -- 188 stran : ilustrace, tabulky
ISBN 978-80-7000-153-0
Marková, Vladimíra
Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské Kořínky víry / autoři: Vladimíra Marková, Jana Krajčiříková, Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Anna Radová, Oldřich Nováček. -- 81 stran : ilustrace, tabulky
ISBN 978-80-7000-154-7
Merton, Thomas, 1915-1968
Nová semena kontemplace / Thomas Merton ; přeložil Ivo Lukáš. -- První vydání. -- 180 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7364-092-7
RE - Religionistika 1
Hubbeling, Hubertus G.,
Einführung in die Religionsphilosophie / Hubertus G. Hubbeling.. -- 219 stran ; 19 cm. -- (Uni-Taschenbücher ; 1152 Theologie)
ISBN 3-525-03255-2. -- ISBN 3525032552
ST - Systematická teologie 9
Dalferth, Ingolf U., 1948-
God first : die reformatorische revolution der christlichen denkungsart / Ingolf U. Dalferth. -- 2., korr. Auflage. -- 297 stran ; 21 cm
ISBN 978-3-374-05652-1
De La Torre, Miguel A.
Liberation Theology for Armchair Theologians / Miguel A. De La Torre ; illustrations by Ron Hill. -- First edition. -- x, 168 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Armchair theologians series)
ISBN 978-0-664-23813-1
Gebara, Ivone
Out of the depths : women's experience of evil and salvation / Ivone Gebara ; translated by Ann Patrick Ware. -- viii, 211 stran
ISBN 0-8006-3475-6
Herms, Eilert, 1940-
Systematische Theologie : das Wesen des Christentums : in Wahrheit und aus Gnade leben / Eilert Herms. -- 3 svazky ; 24 cm
ISBN 978-3-16-153914-5
Howson, Chris
A just church : 21st century liberation theology in action / Chris Howson. -- xvi, 152 stran ; 22 cm.
ISBN 978-1-4411-9992-8
La Due, William J.
Jesus among the theologians : contemporary interpretations of Christ / William J. La Due. -- vii, 216 stran
ISBN 1-56338-351-9
McGovern, Arthur F., 1929-2000
Liberation theology and its critics : toward an assessment / Arthur F. McGovern. -- xxii, 281 stran ; 23 cm
ISBN 978-1-60608-893-7
Opting for the margins : postmodernity and liberation in Christian theology / edited by Joerg Rieger. -- xiii, 208 stran ; 24 cm. -- (AAR reflection and theory in the study of religion)
ISBN 0-19-516119-X
Sung, Jung Mo, 1958-
Desire, Market and Religion / Jung Mo Sung. -- xii, 159 stran ; 24 cm. -- (Reclaiming liberation theology)
ISBN 978-0-334-04141-2
SZ - Starý zákon 7
Apocrypha / edited by Sever J. Voicu. -- xxviii, 366 stran ; 27 cm. -- (Ancient Christian commentary on Scripture. Old Testament ; 15)
ISBN 978-0-8308-1485-5
Avishur, Yitzhak
Stylistic studies of word-pairs in Biblical and Ancient Semitic literatures / by Yitzhak Avishur. -- xii, 804 stran. -- (Alter Orient und Altes Testament ; Bd 210)
ISBN 3-7666-9373-5
Darby, Erin,
Interpreting Judean pillar figurines : gender and empire in Judean apotropaic ritual / Erin Darby. -- xx, 588 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm. -- (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe, ISSN 1611-4914 ; 69)
ISBN 978-3-16-152492-9
Dietrich, Walter, 1944-
Samuel 3. Teilband, 1Sam 27 - 2Sam 8 / Walter Dietrich. -- xii, 762 stran
ISBN 978-3-7887-3365-0
Neher, Andre, 1914-1988
Amos : contribution à l'étude du prophétisme / André Neher. -- xiv, 299 stran : mapa
Neo-Assyrian treaties and loyalty oaths / edited by Simo Parpola and Kazuko Watanabe ; illustrations edited by Julian Reade. -- lxii, 123 stran, 10 obrazových příloh : ilustrace ; 25 cm. -- (State Archives of Assyria ; 2)
ISBN 951-570-033-7. -- ISBN 951-570-034-5
Ziegler, Joseph, 1902-1988
Beiträge zum griechischen Dodekapropheton / von Joseph Ziegler. -- s. 345-412. -- (Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse ; 10) (Septuaginta-Arbeiten ; 2)
VO - Všeobecnosti 9
Aistleitner, Joseph, 1883-1960
Wörterbuch der ugaritischen Sprache / Joseph Aistleitner. -- vi, 362 stran. -- (Berichte über die Verhandlungen der Sächs. Ak. d. Wiss. zu Leipzig ; 106/3)
Ehlich, Konrad, 1942-
Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln : linguistisch-philologische Untersuchungen zum hebräischen deiktischen System. Konrad Ehlich. -- 2 svazky : ilustrace ; 21 cm. -- (Forum linguisticum ; Bd. 24)
ISBN 3-8204-6308-9
Eskhult, Mats
Studies in Verbal Aspect and Narrative Technique in Biblical Hebrew Prose / Mats Eskhult. -- 142 stran. -- (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Semitica Upsaliensia ; 12)
Hogenová, Anna, 1946-
Žít z vlastního pramene : rozhovory o životě a filosofii s Annou Hogenovou / Anna Hogenová, Michal Slaninka. -- Vydání první. -- 187 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7530-164-2
Hošek, Pavel, 1973-
Evangelium lesní moudrosti : duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona / Pavel Hošek. -- 1. vydání. -- 199 stran
ISBN 978-80-7325-477-3
Palache, J. L.
Semantic Notes on the Hebrew Lexicon / by J.L. Palache ; translated from the Dutch Original and edited by R.J. Zwi. Werblowsky. -- xiii, 77 stran ; 25 cm
Sagarin, James L.
Hebrew noun patterns (mishqalim) : morphology, semantics, and lexicon / by James L. Sagarin ; Menahem Mansoor, editor of the National Association of Professors of Hebrew. -- xiii, 149 stran ; 24 cm
ISBN 1-55540-030-2. -- ISBN 1-55540-031-0
Sethe, Kurt, 1869-1934
Ägyptische Lesestücke : zum Gebrauch im akademischen Unterricht : Texte des mittleren Reiches / zusammengestellt von Kurt Sethe. -- 3. Unveränderte Auflage. -- 100 stran
Schwartz, Barry, 1946-
Abraham Lincoln in the post-heroic era : history and memory in late twentieth-century America / Barry Schwartz. -- xvi, 394 stran : ilustrace
ISBN 978-0-226-74188-8. -- ISBN 0-226-74188-5
ZZ - Ostatní 37
Černošské spirituály / Sest. Zbyněk Kožnar ; klavírní úprava Bedřich Nikodem ; přel. Jiří Joran. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. -- 72 s.
Eissfeldt, Otto, 1887-1973
Der Maschal im Alten Testament : eine wortgeschichtliche Untersuchung nebst einer literargeschichtlichen Untersuchung der genannten Gattungen "Volkssprichwort" und "Spottlied" / von Otto Eissfeld. -- 71 stran
Fišer, Zbyněk, 1930-2007
Útěcha z ontologie : substanční a nesubstanční model v ontologii / Zbyněk Fišer. -- Vydání 1.. -- 270 stran
Flek, Alexandr, 1968-
Parabible : tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic / Alexandr Flek ; předmluva Martin C. Putna. -- 189 stran : ilustrace ; 19 cm
ISBN 978-80-87282-40-3
Fontes atque pontes : eine Festgabe fur Hellmut Brunner / herausgegeben von Manfred Görg. -- 435 stran, 17 obrazových příloh : ilustrace ; 30 cm. -- (Agypten und Altes Testament ; Bd. 5)
ISBN 3-447-02347-3
Glueck, Nelson, 1900-1972
Das Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauche als menschliche und göttliche gemeinschaftgemäße Verhaltungsweise / von Nelson Glueck. -- viii, 68 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft ; 47)
Goodman, Nelson, 1906-1998
Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd / Nelson Goodman a Catherine Z. Elginová ; přeložil Tomáš Kulka et al.. -- Vydání první. -- 191 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. -- (Trivium ; 14. svazek)
ISBN 978-80-7308-737-1
Grundwerte und Gottes Gebot / Evangelische Kirche Deutschland. -- 3. Auflage. -- 48 stran
ISBN 3-579-01970-8
Gulkowitsch, Lazar
Die Bildung von Abstraktbegriffen in der hebräischen Sprachgeschichte / Lazar Gulkowitsch. -- 132 stran
Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803
Adrastea : (Auswahl) / Johann Gottfried Herder ; herausgegeben von Günter Arnold. -- Erste Auflage. -- 1569 stran, obrazové přílohy : portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Werke in zehn Bänden / Johann Gottfried Herder ; Band 10) (Bibliothek deutscher Klassiker ; 170)
ISBN 3-618-60800-4. -- ISBN 3-618-60805-5
Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803
Briefe zu Beförderung der Humanität / Johann Gottfried Herder ; herausgegeben von Hans Dietrich Irmscher. -- Erste Auflage. -- 1192 stran ; 19 cm. -- (Werke in zehn Bänden / Johann Gottfried Herder ; Band 7) (Bibliothek deutscher Klassiker ; 63)
ISBN 3-618-60770-9. -- ISBN 3-618-60775-X
Herder, Johann Gottfried von, 1744-1803
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit / Johann Gottfried Herder ; herausgegeben von Martin Bollacher. -- Erste Auflage. -- 1214 stran ; 19 cm. -- (Werke in zehn Bänden / Johann Gottfried Herder ; Band 6) (Bibliothek deutscher Klassiker ; 41)
ISBN 3-618-60760-1. -- ISBN 3-618-60765-2
Hölscher, Gustav, 1877-1955
Die Anfänge der hebräischen Geschichtsschreibung /. -- 115 stran 24 cm. -- (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse)
Jerie, Bedřich, 1885-1965
I slovo je čin / Bedřich Jerie. -- 1. vyd.. -- Praha : Jan Laichter, 1946. -- 100 s.. -- (Otázky a názory ; 82)
Karel, R., 1911-1981
Žaluji : pankrácká kalvarie. Část 1 / [R. Karel]. -- 2. vyd.. -- Praha : Orbis, 1946. -- 498 s., obr.
Karel, R., 1911-1981
Žaluji : pankrácká kalvarie. Část 2 / [R. Karel]. -- 2. vyd.. -- Praha : Orbis, 1946. -- S. 499-864, XVII s., obr.
Libera, Alain de, 1948-
Filosofie v období středověku : Byzanc, země islámu, židovské obce a latinský Západ / Alain De Libera ; přeložil Martin Pokorný. -- Druhé vydání. -- 493 stran. -- (Dějiny filosofie ; svazek 5)
ISBN 978-80-7298-358-2
Lindroth, Hjalmar
Dogmatikens principlära och inledande del : tro, vetenskap, verklighet = Die Prinzipienlehre der Dogmatik und ihr einleitender Teil : Glaube, Wissenschaft, Wirklichkeit. -- Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1975. -- 224 s.. -- (Kyrklig dogmatik ; Bd. 1) (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia doctrinae Christianae Upsaliensia ; 12.1)
ISBN 91-554-0091-4
Mar Elia of Sobha
A treatise on Syriac grammar / by Mar(i) Elia of Sobha ; edited and translated from the manuscripts in the Berlin Royal Library by Richard J.H. Gottheil. -- 32, 20, 14 stran
Nakonečný, Milan, 1932-
Česká tomistická psychologie : historie a perspektivy / Milan Nakonečný, Tomáš Machula, Jan Samohýl. -- Vydání 1.. -- 412 stran. -- (Psyché ; sv. 62)
ISBN 978-80-7387-338-7
Nešpor, Zdeněk R., 1976-
Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století / Zdeněk R. Nešpor a kol.. -- První vydání. -- 465 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7017-261-2
Ockinga, Boyo G.
Die Gottebenbildlichkeit im Alten Ägypten und im Alten Testament / von Boyo Ockinga. -- 175 stran. -- (Ägypten und Altes Testament ; Bd. 7)
ISBN 3-447-02513-1
Odebrecht, Rudolf, 1889-1945
Friedrich Schleiermachers Ästhetik : im Auftrage der Preußischen Akademie der Wissenschaften und der Literatur-Archiv-Gesellschaft zu Berlin nach den bisher unveröffentlichten Urschriften zum ersten Male herausgegeben / von Rudolf Odebrecht. -- XXXIX, 356 stran. -- (Das Literatur-Archiv : Veröffentlichungen der Literatur-Archiv-Gesellschaft in Berlin ; Bd. 4)
Pásztorová, Barbora
Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 / Barbora Pázstorová. -- První vydání. -- v, 195 stran, 18 stran ovbrazových příloh : ilustrace, portréty, mapy, faksimile 21 cm. -- (Řada disertačních prací Katedry historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity ; sv. 1)
ISBN 978-80-261-0831--3
Pojem vědomí : jeho jednota a rozmanitost / James Hill a Jindřich Karásek, editoři. -- Vydání první. -- 146 stran ; 20 cm. -- (Filosofie)
ISBN 978-80-246-3747-1. -- ISBN 978-80-246-3772-3
Profous, Antonín, 1878-1953
Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3, M-Ř / napsal Antonín Profous. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství učebnic, 1951. -- 629 s.
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Otče náš : řecko-české vydání / Řehoř z Nyssy ; překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová. -- První vydání. -- 162 stran ; 22 cm. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XXV)
ISBN 978-80-7298-355-1
Snyder, Timothy, 1969-
Stalin a Evropa : napodobit a ovládnout, 1928-1953 / Timothy Snyder, Ray Brandon ; překlad: Petruška Šustrová. -- Vydání první. -- 330 stran ; 24 cm. -- (Moderní dějiny)
ISBN 978-80-906778-5-2
Steuernagel, Carl, 1869-1958
Jahwe und die Vätergötter / C. Steuernagel. -- 11 stran
Stulík, Ondřej, 1986-
Moudrý, rozumný, či racionální politik? : renesanční odkazy D. E. Rotterdamského a N. Machiavelliho / Ondřej Stulík. -- 1. vydání. -- 185 stran ; 20 cm. -- (Politologická řada ; svazek č. 66)
ISBN 978-80-7325-445-2
The Cambridge companion to Seneca / edited by Shadi Bartsch, Alessandro Schiesaro. -- First published, reprinted 2016. -- x, 361 stran ; 23 cm. -- (Cambridge companions to literature)
ISBN 978-1-107-69421-7. -- ISBN 978-1-107-03505-8
The facsimile edition of the Nag Hammadi codices. Codex III / James M. Robinson (secretary) ; editorial board Shafik Farid ... [et al.] ; published under the auspices of the Department of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in conjunction with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. -- xx, 144 stran : ilustrace, faksimile
ISBN 90-04-04537-6
The facsimile edition of the Nag Hammadi codices. Codex VIII / James M. Robinson (secretary) ; editorial board Shafik Farid ... [et al.] ; published under the auspices of the Department of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in conjunction with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. -- xxii, 152 stran obrazových příloh : ilustrace, faksimile
ISBN 90-04-04791-3
Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910
Děkabristé ; Jiné dvojí čtení prvé hlavy ; Smrť Ivana Iljiče ; Zpověď hraběte L. N. Tolstého ; V čem je má víra? / L. N. Tolstoj ; dle sedmého vydání pořádá J.V. Kalaš. -- Druhé vydání. -- 379 stran. -- (Ruská knihovna ; VII.) (Spisy hraběte Lva Nikolajeviče Tolstého ; Svazek 7.)
Voleková, Kateřina
Staročeské biblické předmluvy / editoři: Kateřina Voleková a Andrea Svobodová ; autoři kapitol: Tomáš Gaudek, Ota Halama, Milada Homolková, Klára Matiasovitsová, Andrea Svobodová a Kateřina Voleková ; edici zpracovaly Klára Matiasovitsová, Andrea Svobodová a Kateřina Voleková za spolupráce Milady Homolkové a Markéty Pytlíkové.. -- 623 stran : grafická znázornění, faksimile, tabulky
ISBN 978-80-88013-78-5
Vrzgulová, Monika, 1965-
Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století / Monika Vrzgulová, Hana Kubátová a kolektiv. -- Vydání první. -- 239 stran
ISBN 978-80-246-3461-6. -- ISBN 978-80-246-3495-1
Wensinck, A. J. (Arent Jan), 1882-1939
Arabic New-Year and the Feast of Tabernacles / A.J. Wensinck. -- 41 pages ; 27 cm. -- (Afdeeling Letterkunde. Nieuwe reeks ; 25, no. 2)

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu