Novinky červen 2019

BI - Biblistika 4
Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613. -- 734, 220 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7309-138-5
Kukuča, Jaroslav
Historicita Biblie : (nové objavy) / Jaroslav Kukuča. -- 1. vydanie. -- 137 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm
ISBN 978-80-570-0718-0
Sellers, Ovid R.
The 1957 excavation at Beth-zur : conducted by McCormick Theological Seminary and the American School of Oriental Research in Jerusalem / by Ovid R. Sellers ; Robert W. Funk ; John L. McKenzie ; Paul and Nancy Lapp. -- ix, 87 stran, 47 obrazových příloh : ilustrace, plány ; 27 cm. -- (The Annual of the American Schools of Oriental Research ; volume 38)
The interface of orality and writing : speaking, seeing, writing in the shaping of new genres / edited by Annette Weissenrieder and Robert B. Coote. -- xiv, 438 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Biblical performance criticism ; 11)
ISBN 978-1-4982-3742-0
CD - Dějiny 20
Asher-Greve, Julia M.
Frauen in altsumerischer Zeit / Julia Maria Asher-Greve. -- xx, 223 stran, 32 obrazových příloh : ilustrace, tabulky. -- (Bibliotheca Mesopotamica ; vol. 18)
ISBN 0-89003-162-2. -- ISBN 0-89003-161-4
Augustin, svatý, 354-430
Polemica con Giuliano. 1., Le nozze e la concupiscenza ; Contro le due lettere dei pelagiani ; Contro Giuliano / sant'Agostino ; introduzioni, traduzioni e note di Nello Cipriani, Ermanno Cristini, Italo Volpi. -- 984 stran : ilustrace ; 25 cm. -- (Nuova Biblioteca Agostiniana. Opere Di Sant Agostino, 18)
ISBN 88-311-9123-3
Bayly, C. A. (Christopher Alan), 1945-2015
Zrod moderního světa 1780-1914 : globální spojitosti a srovnání / Christopher Alan Bayly ; z anglického originálu The birth of the modern world 1780-1914: Global connections and comparisons přeložila Jana Ogrocká. -- 1. vydání. -- 570 stran : ilustrace, mapy
ISBN 978-80-7325-469-8
Bezčasí : Československo v letech 1927-1977 / Jiří Petráš, Libor Svoboda (eds.). -- Vydání první. -- 567 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-88292-24-1. -- ISBN 978-80-87311-96-7
Efrém, Syrský, svatý, 306-373
Hymny o ráji / Efrém Syrský ; ze syrštiny přeložila a výkladovými poznámkami opatřila Mlada Mikulicová ; přebásnil Vladimír Mikulica. -- 186 stran : ilustrace, mapa ; 22 cm. -- (Pro oriente. Dědictví křesťanského Východu ; sv 45)
ISBN 978-80-7465-353-7
Fialová, Radka, 1975-
Justin Mučedník a jeho Bible / Radka Fialová. -- Vydání první. -- 230 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7601-081-9
Hotz, Walter, 1912-1996
Pfalzen und Burgen der Stauferzeit : Geschichte und Gestalt / Walter Hotz. -- 360 stran, 208 obrazových příloh : ilustrace, mapy
ISBN 3-534-08663-5
Hourlier, Jacques
Saint Odilon, abbé de Cluny / par Jacques Hourlier ; préface par Jean Leclercq. -- 234 stran ; 25 cm. -- (Bibliothéque de la revue d'histoire ecclésiastique ; fascicule 40)
Hus, Jan, asi 1371-1415
Výbor z drobných českých spisů ; České listy / Jan Hus ; text edičně připravil a komentář napsal Jakub Sichálek. -- V České knižnici vydání první. -- 196 stran ; 21 cm. -- (Česká knižnice ; sv. 99)
ISBN 978-80-88183-11-2. -- ISBN 978-80-88069-53-9. -- ISBN 978-80-7577-477-4
Kaňák, Miloslav, 1917-1985
Průvodce po památkách reformačních církví v ČSR / Miloslav Kaňák ; Ilustrace Zdeněk Šorm. -- 1. vydání. -- 115 stran: mapy, ilustrace
Křen, Jan, 1930-
Čtvrt století střední Evropy : Visegrádské země v globálním příběhu let 1992-2017/ Jan Křen. -- Vydání první. -- 366 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-246-3977-2. -- ISBN 978-80-246-4003-7
Kvěch, Otomar, 1950-2018
Obrana Mozarta / Otomar Kvěch. -- Vydání první. -- 122 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-7476-154-6
Mazower, Mark, 1958-
Temný kontinent: Evropa ve 20. století / Mark Mazower ; z anglického originálu Dark continent: Europe's twentieth century ... přeložili Petr Fantys a Tereza Marková Vlášková. -- První české vydání. -- 507 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm. -- (Politeia)
ISBN 978-80-246-4192-8. -- ISBN 978-80-246-4348-9. -- ISBN 978-80-246-4350-2. -- ISBN 978-80-246-4349-6
Melmuková, Eva, 1932-
Hlas volajícího na poušti / Eva Melmuková a kol.. -- První vydání. -- 111 stran, 2 nečíslované rozložitelné strany přílohy : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-906706-1-7
Melmuková, Eva, 1932-
Setkání po dvou staletích / Eva Melmuková. -- První vydání. -- 108 stran : ilustrace, plány ; 21 cm
ISBN 978-80-903920-3-8
Pavelková Čevelová, Zuzana, 1978-
Antonín Skočdopole (1828-1919), předchůdci a žáci : kapitoly z dějin české pastorální teologie / Zuzana Pavelková Čevelová, Alois Křišťan, Tomáš Veber. -- Vydání první. -- 166 stran : faksimile ; 20 cm
ISBN 978-80-7530-153-6
Petříková, Klára, 1981-
S pánem Bohem zazděná : Průvodce pro poustevnice / překlad, úvodní studie a komentář Klára Petříková. -- Vydání první. -- 339 stran ; 21 cm. -- (Medium ; 2. svazek)
ISBN 978-80-7308-908-5. -- ISBN 978-80-7308-909-2
Šmíd, Marek, 1979-
Vatikán a německý nacismus 1923-1945 / Marek Šmíd. -- Vydání 1.. -- 331 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-7553-668-6
Turner, Jack, 1968-
Spice : the history of a temptation / Jack Turner. -- 1st ed.. -- xxiv, 352 stran, obrazové přílohy : ilustrace, mapa
ISBN 0-375-40721-9
Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989 / Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiří Pešek (eds.). -- 326 stran ; 23 cm. -- (Publikace Česko-německé komise historiků. Nová řada ; sv. 2)
ISBN 978-80-88304-04-3
EC - Ekumenika 1
Matyáš, Milan, 1933-2002
Seznamujeme se s Církví československou husitskou / Milan Matyáš. -- 35 stran ; 21 cm. -- (Rozhledy víry ; sv. 7)
ISBN 80-7000-348-0
ET - Etika 5
Alvarová, Alexandra
Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka / Alexandra Alvarová. -- 1. vydání. -- 247 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7553-492-7
Bouma-Prediger, Steven
For the beauty of the Earth : a Christian vision for creation care / Steven Bouma-Prediger. -- Second edition. -- xvi, 240 stran : grafy, mapy ; 23 cm. -- (Engaging culture)
ISBN 978-0-8010-3695-8
Cunningham, David S.
Christian ethics : the end of the law / David S. Cunningham. -- First published. -- xiv, 399 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-415-37600-6. -- ISBN 978-0-415-37599-3
Jonsen, Albert R., 1931-
Klinická etika : praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně / Albert R. Jonsen, Mark Siegler, William J. Winslade ; přeložil Jaromír Matějek. -- Vydání první. -- 225 stran ; 24 cm + 1 příloha (1 nečíslovaná strana)
ISBN 978-80-7553-653-2
Lidská práva v mezikulturních perspektivách / Petr Agha (ed.). -- Vydání první. -- 327 stran ; 24 cm. -- (Společnost ; sv. 29)
ISBN 978-80-200-2958-4
NZ - Nový zákon 5
Moxnes, Halvor, 1944-
Putting Jesus in his place : a radical vision of household and kingdom / Halvor Moxnes. -- First edition. -- x, 222 stran ; 23 cm
ISBN 0-664-22310-9
Opatrný, Dominik, 1980-
Pastorální listy / Dominik Opatrný. -- 1. vydání. -- 193 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář k Novému zákonu ; svazek 15)
ISBN 978-80-7545-081-4
Schröter, Jens, 1961-
Jesus of Nazareth : Jew from Galilee, savior of the world / Jens Schröter ; translated by Wayne Coppins and S. Brian Pounds. -- xx, 305 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-1-4813-0199-2
Smith, D. Moody (Dwight Moody)
The Fourth Gospel in four dimensions : Judaism and Jesus, the Gospels and Scripture / D. Moody Smith. -- xvi, 286 stran
ISBN 978-1-57003-763-4
Tichý, Ladislav, 1948-
První list Korintským / Ladislav Tichý. -- 1. vydání. -- 248 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář k Novému zákonu ; svazek 7)
ISBN 978-80-7545-079-1
PH - Filozofie 11
Beran, Ondřej, 1979-
Když je řeč o barvách : barvy jako předmět filosofického a empirického studia jazyka / Ondřej Beran. -- 174 stran : ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy ; 22 cm. -- (Nové myšlení. Řada ZČU)
ISBN 978-80-7429-601-7. -- ISBN 978-80-906176-1-2
Cohen, Hermann, 1842-1918
Logik der reinen Erkenntnis / von Hermann Cohen. -- Zweite verbesserte Auflage. -- xxviii, 612 stran. -- (System der Philosophie ; Erster Teil)
Deeken, Alfons
Process and permanence in ethics : Max Scheler's moral philosophy / by Alfons Deeken. -- 282 stran
ISBN 0-8091-1800-9. -- ISBN 0-8091-0179-3
Havlík, Vladimír, 1961-
Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie / Vladimír Havlík. -- 165 stran ; 22 cm. -- (Nové myšlení. Řada ZČU)
ISBN 978-80-7429-603-1. -- ISBN 978-80-906176-3-6
Hobza, Pavel, 1974-
Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce : studie o základních pojmech a představách / Pavel Hobza. -- 432 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-340-7
Lelková, Iva, 1981-
Sny o mnohosti světů : Athanasius Kircher (1602-1680), John Wilkins (1614-1672) a jejich obraz vesmíru / Iva Lelková. -- 171 stran : portréty, ilustrace ; 22 cm. -- (Nové myšlení. Řada ZČU)
ISBN 978-80-7429-605-5. -- ISBN 978-80-906176-5-0
Marvan, Tomáš
Vědomí a jeho teorie / Tomáš Marvan, Michal Polák. -- 159 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Nové myšlení : řada ZČU)
ISBN 978-80-7429-606-2. -- ISBN 978-80-906176-6-7
Mutschler, Hans-Dieter, 1946-
Bewusstsein : was ist das? / Hans-Dieter Mutschler. -- 249 stran. -- (Forum Theologische Literaturzeitung ; 34)
ISBN 978-3-374-05565-4
Seligman, Paul
The apeiron of Anaximander : a study in the origin and function of metaphysical ideas / by Paul Seligman. -- viii, 181 stran
Stewart, Dugald, 1753-1828
Outlines of moral philosophy 1793 / Dugald Stewart. -- xiv, 402 stran ; 19 cm. -- (British philosophers and theologians of the 17th & 18th centuries)
ISBN 0-8240-1805-2
Šestov, Lev Isaakovič, 1866-1938
Vláda klíčů : (Potestas clavium) / Lev Šestov ; z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous. -- Vydání první. -- 501 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7412-169-2
PT - Praktická teologie 3
Altrichter, Michal, 1965-
Bezmocnost Všemohoucího : úvahy o víře / Michal Altrichter, Luisa Karczubová. -- Vydání první. -- 502 stran ; 21 cm. -- (Současné otázky ; 65.)
ISBN 978-80-7412-319-1
Rejchrt, Pavel, 1942-
Vavřín víry : neobvyklé vítězství / Pavel Rejchrt. -- Vydání první. -- 47 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-87081-77-8
Vlčková, Michaela, 1978-
Tělo, čas a prostor v liturgii / Michaela Vlčková. -- Vydání první. -- 167 stran : ilustrace ; 19 cm
ISBN 978-80-7530-103-1
RE - Religionistika 3
MacGregor, Neil, 1946-
Living with the gods : on beliefs and peoples / Neil MacGregor. -- First published. -- xxiii, 488 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-0-241-30829-5
Minárik, Pavol
Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě / Pavol Minárik. -- Vydání 1.. -- 158 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
ISBN 978-80-210-9118-4. -- ISBN 978-80-7561-148-2. -- ISBN 978-80-210-9125-2
Scriptures in Dialogue : Christians and Muslims Studying the Bible and the Qur'ãn Together / edited by Michael Ipgrave. -- 154 stran
ISBN 0-7151-4012-4
ST - Systematická teologie 6
Boutin, Maurice
Relationalität als Verstehensprinzip bei Rudolf Bultmann / Maurice Boutin. -- 626 stran. -- (Beiträge zur evangelischen Theologie ; Band 67)
ISBN 3-459-00986-1
Hirsch, Emanuel, 1888-1972
Schleiermachers Christusglaube : Drei Studien / Emanuel Hirsch. -- 1. Auflage. -- 110 stran
Marburger Jahrbuch Theologie. XXIX, Anthropologie / herausgegeben von Elisabeth Gräb-Schmidt, Reiner Preul. -- xxiii, 134 stran. -- (Marburger theologische Studien ; 128)
ISBN 978-3-374-04986-8
Skalický, Karel, 1934-
Revolvit lapidem : projevy z let 1966-2019 / Karel Skalický. -- 1. vydání. -- 269 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Studium ; 204. svazek) (Vigilie ; svazek č. 204)
ISBN 978-80-86885-45-2
Welz, Claudia, 1974-
Humanity in God's image : an interdisciplinary exploration / Claudia Welz. -- First edition. -- xxi, 320 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-0-19-878498-2
Wolf, Václav, 1937-2019
Psychologie Kristovy osobnosti : historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského / Václav Wolf. -- 1. vydání. -- 127 stran
ISBN 80-7266-227-9
SZ - Starý zákon 5
Ancient seals and the Bible / edited by Leonard Gorelick ; Elizabeth Williams-Forte. -- 63 stran : ilustrace
ISBN 0-89003-045-6
Ben-Tor, Amnon, 1935-
Cylinder seals of third-millenium Palestine / by Amnon Ben-Tor. -- 121 stran : ilustrace ; 27 cm. -- (Bulletin of the American Schools of Oriental Research Supplement series ; no. 22)
ISBN 0-89757-322-6
Lambert, W. G.
Babylonian Wisdom Literature / Wilfred G. Lambert. -- xvi, 358 stran, 75 obrazových příloh : ilustrace
Reiner, Erica, 1926-
Your Thwarts in Pieces, Your Mooring Rope Cut : poetry from Babylonia and Assyria / Erica Reiner. -- xiv, 120 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Michigan Studies in the Humanities ; 5)
ISBN 0-936534-04-4
Schnutenhaus, Frank
Die Entstehung der Mosetraditionen : Dissertation zur Erlangung des theologischen Doktorgrades / Frank Schnutenhaus. -- 197 listů, iv strany příloha
VO - Všeobecnosti 17
Beránek, Josef, 1968-
U Božího Mlýna / Josef Beránek, Ladislav Heryán. -- Vydání první. -- 292 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7601-046-8
Duchovní rozměr fenoménu Foglar / Pavel Hošek (ed.). -- 223 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-86779-48-5
Elie Wiesel : Teacher, Mentor, and Friend : Reflections by Judges of the Elie Wiesel Foundation for Humanity Ethics Essays Contest / edited by Alan L. Berger ; foreword by Irving Greenberg ; afterword by Carol Rittner. -- 107 stran
ISBN 978-1-5326-4950-9. -- ISBN 978-1-5326-4951-6. -- ISBN 978-1-5326-4952-3
Erman, Adolf, 1854-1937
Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik / Adolf Erman. -- 5., unveränderter Abdruck. -- 64 stran
Freedman, David Noel, 1922-2008
Studies in Hebrew and Aramaic orthography / by David Noel Freedman, A. Dean Forbes, Francis I. Andersen. -- xi, 328 stran ; 24 cm. -- (Biblical and Judaic studies ; volume 2)
ISBN 0-931464-63-3
Gordon, Cyrus Herzl, 1908-
Ugaritic textbook / Cyrus H. Gordon. -- 3 svazky. -- (Analecta orientalia ; 38)
Harris, Zellig S. (Zellig Sabbettai), 1909-1992
A grammar of the phoenician language / by Zellig S. Harris. -- xi, 172 stran. -- (American Oriental Series ; Vol. 8.)
Jednota v mnohosti : sborník konferenčních příspěvků = In pluribus unitas = Unity in Diversity : conference proceedings : 2016 / Ladislava Říhová (ed.). -- Vydání 1.. -- 413 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-87127-93-3
Lévy, Bernard-Henri, 1948-
Říše a pět králů : ústup Západu a osud světa / Bernard-Henri Lévy ; z francouzského originálu L'Empire et les cinq Rois ... přeložil Tomáš Havel. -- První vydání. -- 254 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7577-799-7
Modern literary theory : a comparative introduction / edited by Ann Jefferson and David Robey ; with contributions from David Forgacs, Ann Jefferson, Ian Maclean, Toril Moi, David Robey and Elizabeth Wright. -- 2nd edition. -- 240 stran
ISBN 0713452900
Pestalozzi, Johann Heinrich, 1746-1827
Werke in vier Bänden / aufgrund wissenschaftlich-kritischer Ausgaben herausgegeben von Adolf A. Steiner. -- 4 svazky. -- (Stauffacher-Klassiker)
Polák, Michal, 1976-
Freudova neurofyziologie mysli / Michal Polák. -- 148 stran : ilustrace ; 22 cm. -- (Nové myšlení. Řada ZČU)
ISBN 978-80-261-0488-9. -- ISBN 978-80-7429-608-6. -- ISBN 978-80-906176-8-1
Ratschow, Carl Heinz, 1911-1999
Werden und Wirken : eine Untersuchung des Wortes hajah als Beitrag zur Wirklichkeitserfassung des Alten Testamentes / Carl Heinz Ratschow. -- IV, 86 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 70)
Scull, Andrew T., 1946-
Šílenství a civilizace : kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně / Andrew Scull ; přeložil Jaroslav Veis. -- Vydání první. -- 528 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-200-2942-3
Schwarz, Karl W.
Von Mathesius bis Masaryk : über den Protestantismus in den böhmischen Ländern zwischen Asch/Aš und Teschen/Těšín/Cieszyn / Karl W. Schwarz ; herausgegeben von Jan B. Lášek. -- 1. Auflage. -- 270 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-246-3990-1. -- ISBN 978-80-246-4142-3
The Theory of reading / edited by Frank Gloversmith. -- xvii, 246 stran
ISBN 0-7108-0068-1. -- ISBN 0-7108-0079-7
Young, Douglas Gordon
Concordance of Ugaritic / Douglas Gordon Young. -- viii, 73 stran. -- (Analecta orientalia ; 36)
ZZ - Ostatní 30
An outline history of Polish culture / Jagiellonian University ; edited by Bolesław Klimaszewski ; translated by Krystyna Mroczek ; fotographs by S. Arczyński. -- Wydanie 1.. -- 383 stran, obrazová příloha : mapa
ISBN 83-223-2036-1
Constant, Benjamin, 1767-1830
Principy politiky / Benjamin Constant ; z francouzského originálu Principes de politique přeložila a poznámkami opatřila Hana Fořtová. -- Vydání první. -- 441 stran. -- (Knihovna politického myšlení ; svazek 6)
ISBN 978-80-7298-198-4
Dahrendorf, Ralf, 1929-2009
Překonávat hranice : životní vzpomínky / Ralf Dahrendorf ; z německého originálu Über Grenzen ... přeložil a poznámkami opatřil Matěj Spurný. -- Vydání první. -- 196 stran, [4] strany obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 19 cm. -- (Paměti)
ISBN 978-80-7319-080-4
Dějiny Česka / Jan Klápště, Ivan Šedivý (eds.). -- Vydání první. -- 349 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-338-9
Die altsinaitischen Buchstabeninschriften / Auf Grund einer Untersuchung der Originale herausgegeben und erklärt von Hubert Grimme. -- ix, 134 stran, xxviii stran obrazových příloh : ilustrace
Edel, Elmar, 1914-1997
Altägyptische Grammatik. Volume I / Elmar Edel. -- 378 stran : tabulky. -- (Analecta Orientalia ; 34)
Edel, Elmar, 1914-1997
Altägyptische Grammatik. Volume II / Elmar Edel. -- lxxxiii, s. 379-625. -- (Analecta Orientalia ; 39)
Festschrift Elmar Edel : 12. März 1979 / herausgegeben von Manfred Görg und Edgar Pusch ; unter Mitwirkung von Agnes Wuckelt und Karl-Joachim Seyfried. -- 499 stran, 7 obrazových příloh. -- (Ägypten und Altes Testament ; Bd. 1)
Funda, Otakar Antoň, 1943-
Racionalita versus transcendence : spor Hanse Alberta s moderními teology / O.A. Funda. -- Vydání první. -- 135 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-399-5
Hanke, Miroslav
Stopování sémiotiky / Miroslav Hanke, Martina Kastnerová, Martin Švantner, Marie Větrovcová. -- 223 stran ; 22 cm. -- (Nové myšlení : řada ZČU)
ISBN 978-80-7429-609-3. -- ISBN 978-80-906176-9-8
Hermann, Alfred
Die ägyptische Königsnovelle / Alfred Hermann. -- 61 stran, 2 obrazové přílohy. -- (Leipziger Ägyptologische Studien ; Ht. 10)
Hošek, Pavel, 1968-
Dějiny Madagaskaru / Pavel Hošek. -- Vydání první. -- 298 stran : ilustrace. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-124-8
Hus, Jan, asi 1371-1415
Česká sváteční kázání = Sermones de sanctis Bohemici / Mistr Jan Hus ; k vydání připravil Jiří Daňhelka. -- Vydání 1.. -- 303 stran ; 25 cm. -- (Magistri Iohannis Hus Opera omnia ; tomus 3)
ISBN 80-200-0376-2
Husova československá bohoslovecká fakulta vstoupila v život / [pro Ústřední radu československé církve ; úvodní stať napsal F.M.H.). -- 1. vyd.. -- 31 stran
Jiráni, Otakar, 1879-1934
Řecká a římská vzdělanost ve vývoji evropském / napsal Otakar Jiráni. -- 148 stran. -- (Lidová universita ; svazek 2)
Křen, Jan, 1930-
Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918 / Jan Křen. -- 416 stran, [4] strany obrazových příloh
ISBN 978-80-246-2177-7
Kühndel, Jan, 1889-1970
Prostějov a jeho čeští bratří / Jan Kühndel. -- 11 stran : 21 cm
Latinsko-český slovník / Jan Kábrt, Pavel Kucharský, Rudolf Schmans, Čestmír Vránek, Drahomíra Wittichová, Vojtěch Zelinka. -- V nakladatelství Leda vydání 1., dotisk prvního vydání 2003. -- 575 stran
ISBN 80-85927-82-9
Levitsky, Steven, 1968-
Jak umírá demokracie / Steven Levitsky, Daniel Ziblatt ; přeložil Jaroslav Veis. -- V českém jazyce vydání první. -- 335 stran. -- (Globus ; 3. svazek)
ISBN 978-80-7260-394-7
Marck, Siegfried, 1889-1957
Die Dialektik in der Philosophie der Gegenwart. Erster Halbband / von Siegfried Marck. -- Tübingen : Mohr, 1929. -- vi, 166 s.
Marx, Karl, 1818-1883
Kapitál : kritika politické ekonomie. Díl první. Kniha první, Výrobní proces kapitálu / Karel Marx. -- 1. autorisované vydání. -- 902, 1 list obrazových příloh : portrét, obrazové přílohy
Pastoureau, Michel, 1947-
Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu / Michel Pastoureau ; z francouzského originálu Une histoire symbolique deu Moyen Age occidental ... přeložila Helena Beguivinová. -- Vydání první. -- 398 stran + 1 obrazová příloha. -- (Každodenní život ; svazek 71)
ISBN 978-80-257-2495-8
Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974-
O útěše proti smrti : víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace / Radmila Prchal Pavlíčková. -- Vydání první. -- 310 stran : faksimile, portréty. -- (Obraz, komunikace, jednání)
ISBN 978-80-7422-579-6
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Mojžíšův život : řecko-české vydání / Řehoř z Nyssy ; úvodní studie, překlad a poznámky Markéta Bendová. -- První vydání. -- 339 stran ; 22 cm. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XXIII)
ISBN 978-80-7298-349-0
Schaeffler, Richard, 1926-
Filosofie náboženství / Richard Schaeffler ; z německého originálu Religionsphilosophie ... přeložila Jolana Poláková ; předmluva k českému vydání Karel Skalický. -- Vydání první. -- 223 stran ; 21 cm
ISBN 80-200-1195-1
Slovník staročeský : Pracovní zásady a ukázky hesel / Zprac. B. Havránek, Fr. Ryšánek ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1956. -- 73 s. ; 4°
Snyder, Timothy, 1969-
Cesta k nesvobodě : Rusko, Evropa, Amerika / Timothy Snyder ; z anglického originálu The Road to Unfreedom : Russia, Europe, America ... přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vydání první. -- 355 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-7260-421-0. -- ISBN 978-80-7432-981-4
Soukup, Martin, 1977-
Antropologie : teorie, koncepty, osobnosti / Martin Soukup. -- 773 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Antropos ; svazek 12)
ISBN 978-80-7465-355-1
Suk, Jiří, 1966-
Šest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček. -- 304 stran ; 21 cm. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny ; 51)
ISBN 978-80-7285-208-6
Symbolické jednání v kultuře raného novověku : věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu / Josef Hrdlička, Pavel Král, Rostislav Smíšek (edd.). -- Vydání první. -- 356 stran : ilustrace, faksimile
ISBN 978-80-7422-666-3

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu