Novinky listopad 2019

BI - Biblistika 1
Faryová, Ivana
Tajemství ukrytá v písku : 100 let české egyptologie / Ivana Faryová. -- Vydání první. -- 205 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm. -- (Universum)
ISBN 978-80-7617-803-8
CD - Dějiny 6
Hanuš, Jiří, 1963-
Předminulé století : Evropa v politice a kultuře 19. století / Jiří Hanuš & Vít Hloušek. -- 1. vydání. -- 215 stran : ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-80-7485-195-7. -- ISBN 978-80-210-9347-8
Kaufmann, Thomas
Luthers Juden / Thomas Kaufmann. -- 3., durchgesehene Auflage. -- 208 stran : ilustrace
ISBN 978-3-15-010998-4
Lexicon Gregorianum : Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band 4, ζ-ι / heraugegeben von der Forschungsstelle Gregor von Nyssa an der Westfälischen Wilhelms-Universität ; Bearbeitet von Friedhelm Mann. -- xii, 510 stran
ISBN 978-90-04-11229-2. -- ISBN 978-90-04-12500-1. -- ISBN
Órigenés, asi 185-asi 253
Origen : On First Principles / edited and translated by John Behr. -- First edition. -- 2 svazky ; ilustrace ; 24 cm. -- (Oxford early christian texts)
ISBN 978-0-19-968402-1. -- ISBN 978-0-19-879711-1. -- ISBN 978-0-19-879712-8
Schwarz, Karl W.
Von Leonhard Stöckel bis Ruprecht Steinacker : biographische Perspektiven der Protestantismusgeschichte im Karpatenbogen / Karl W. Schwarz. -- Erste Auflage. -- 232 stran ; 22 cm. -- (Studien zur deutsch-slowakischen Kulturgeschichte ; Band 3)
ISBN 978-3-89693-603-5
Zwischen Dorpat, Pressburg und Wien : Ján Kvačala und die Anfänge der Jablonski-Forschung in Ostmitteleuropa um 1900 / Herausgegeben von Joachim Bahlcke und Karl W. Schwarz. -- 398 stran : portréty, faksimile ; 24 cm. -- (Jabloniana : Quellen und Forschungen zur europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit ; Band 9)
ISBN 978-3-447-11044-0
EC - Ekumenika 2
Butta, Tomáš, 1958-
Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním : k 100. výročí / Tomáš Butta. -- Vydání první. -- 92 stran : ilustrace, 1 portrét ; 18 cm. -- (Blahoslav)
ISBN 978-80-7000-160-8
Lawler, Philip F., 1950-
Ztracený pastýř : kam papež František vede své stádo / Philip F. Lawler ; z anglického originálu Lost shepherd: how Pope Francis is misleading his flock přeložila Lucie Cekotová. -- 202 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87864-48-7
ET - Etika 3
Chadima, Martin, 1970-
Charitativní péče - dějiny a současnost : pracovní texty pro studenty katedry náboženské výchovy a charitativní práce / Martin Chadima. -- Vyd. 1.. -- 160 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7041-632-7
Kalvach, Zdeněk, 1951-
Zdraví a nemoc : nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů / Zdeněk Kalvach. -- Vydání první. -- 190 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-88084-21-1
Pemová, Terezie
Zanedbávání dětí : příčiny, důsledky a možnosti hodnocení / Terezie Pemová, Radek Ptáček. -- 1. vydání. -- 200 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-247-5695-0
JD - Judaistika 3
Blaha, Josef, 1963-
Judaism and Love : essays on Jewish Thought and Translations from the Lurianic Kabbalah / Josef Blaha. -- First edition. -- 136 stran
ISBN 978-80-270-6850-0
Centres and peripheries in the early Second Temple period / edited by Ehud Ben Zvi and Christoph Levin. -- xiv, 469 stran ; 24 cm. -- (Forschungen zum Alten Testament, ISSN 0940-4155 ; 108)
ISBN 978-3-16-154293-0
Noam, Vered
Shifting images of the Hasmoneans : second temple legends and their reception in Josephus and rabbinic literature / Vered Noam ; translated by Dena Ordan. -- First edition. -- xi, 262 stran
ISBN 978-0-19-881138-1
NZ - Nový zákon 6
Botha, Pieter J. J.
Orality and literacy in early Christianity / Pieter J. J. Botha. -- xvi, 302 stran ; 23 cm. -- (Biblical performance criticism ; 5)
ISBN 978-1-60608-898-2
Bultmann, Rudolf Karl, 1884-1976
The Gospel of John : a commentary / by Rudolf Bultmann ; translated by G.R. Beasley-Murray ; General editor R.W.N. Hoare and J.K. Riches. -- Reprinted edition. -- xxxiv, 744 stran. -- (The Johannine Monograph Series)
ISBN 978-1-49820-825-3
Lamb, David A.
Text, Context and thew Johannine Comunity : A sociolinguistic Analysis of the Johannine Writings / David A. Lamb. -- Paperback Edition First published. -- viii, 231 stran. -- (Library of New Testament Studies ; 477)
ISBN 978-0-5676-6510-2. -- ISBN 978-0-5676-0956-4. -- ISBN 978-0-5671-2966-6
Larsen, Matthew David, 1982-
Gospels before the book / Matthew D.C. Larsen. -- xv, 227 stran
ISBN 978-0-19-084858-3. -- ISBN 978-0-19-084860-6
Leid-Bilder : die Passionsgeschichte in der Kultur / Natalie Fritz, Marie-Therese Mäder, Daria Pezzoli-Olgiati, Baldassare Scolari (Hg.). -- 597 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Religion, Film und Medien, ISSN 2568-8510; Band 1)
ISBN 978-3-89472-715-4
Reinhartz, Adele, 1953-
Befriending the beloved disciple : a Jewish reading of the Gospel of John / Adele Reinhartz. -- 206 stran
ISBN 0-8264-1446-X
PH - Filozofie 3
Beierwaltes, Werner, 1931-
Catena Aurea : Plotin, Augustinus, Eriugena, Thomas Cusanus / Werner Beierwaltes. -- VI, 429 stran
ISBN 978-3-465-04338-6
Hučko, Ladislav, 1948-
Když rozum podporuje víru : kosmologická perspektiva ruských myslitelů devatenáctého a dvacátého století / Ladislav Hučko. -- 253 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-276-9
Losev, Aleksej Fedorovič, 1893-1988
Vladimir Solovjov a jeho doba / Alexej Fjodorovič Losev ; z ruského originálu Vladimir Solovjev i jego vremja ... přeložila Tereza Javornická. -- 610 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Agora ; svazek 3)
ISBN 978-80-7465-330-8
PT - Praktická teologie 4
Butta, Tomáš, 1958-
Témata z duchovenské praxe / Tomáš Butta. -- Vydání první. -- 72 stran ; 18 cm. -- (Blahoslav)
ISBN 978-80-7000-148-6
Butta, Tomáš, 1958-
Úvod do homiletiky : kázání procesem inspirace a dialogu / Tomáš Butta. -- První vydání. -- 111 stran ; 21 cm. -- (Učební texty Husova institutu teologických studií)
ISBN 978-80-907173-1-2
Keller, Timothy J., 1950-
Modlitba : zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem / Timothy Keller ; z anglického originálu Prayer: experiencing awe and intimacy with God přeložil Václav Petr. -- Vydání první. -- 369 stran ; 20 cm. -- (Ruach ; sv. 9)
ISBN 978-80-7553-251-0
Nouwen, Henri J. M., 1932-1996
Návrat ztraceného syna / Henri J.M. Nouwen ; z anglického originálu The return of the prodigal son - a story of homecoming přeložila Kateřina Lachmanová. -- Druhé, přepracované vydání. -- 198 stran ; 21 cm. -- (Plamen Ducha)
ISBN 978-80-7450-331-3
ST - Systematická teologie 1
Williams, Paul, 1950-
Neočekávaná cesta : o konverzi z buddhismu ke katolictví / Paul Williams ; z anglického originálu přeložil Oldřich Janota. -- 1. vydání. -- 215 s.
ISBN 978-80-7325-240-3
SZ - Starý zákon 3
Ben Cvi, Ehud, 1951-
Social memory among the literati of Yehud / Ehud Ben Zvi. -- xi, 759 stran. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; volume 509)
ISBN 978-3-11-054638-5. -- ISBN 978-3-11-054714-6. -- ISBN 978-3-11-054651-4
Schmid, Konrad, 1965-
A historical theology of the Hebrew Bible / Konrad Schmid ; translated by Peter Altmann. -- xviii, 486 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-8028-7693-5
The politics of the ancestors : exegetical and historical perspectives on Genesis 12-36 / edited by Mark G. Brett and Jakob Wöhrle ; in collaboration with Friederike Neumann. -- ix, 449 stran. -- (Forschungen zum Alten Testament ; 124)
ISBN 978-3-16-156552-6. -- ISBN 978-3-16-154509-2
VO - Všeobecnosti 4
Fišerová, Michaela, 1980-
Gilles Deleuze o literatuře: mezi uměním, animalitou a politikou / Michaela Fišerová, Martin Charvát, Gregg Lambert. -- Vydání první. -- 220 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7476-156-0. -- ISBN 978-80-87956-91-5
Radosť evanjelia na Slovensku : fakty a názory. II / Karol Moravčík, Jozef Žuffa. -- Vydanie prvé. -- 226 stran ; 20 cm. -- (LIMES ; 16)
ISBN 978-80-89913-33-6
Said, Edward W., 1935-2003
Nikam jsem nepatřil : autobiografie / Edward W. Said ; z anglického originálu Out of place ... přeložila Lucie Kellnerová Kalvachová. -- 1. vydání. -- 343 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7319-128-3
Vykročit z uzavřenosti : Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka / Martin Kočí (ed.). -- Vydání první. -- 245 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7422-651-9
ZZ - Ostatní 22
Brague, Rémi, 1947-
Kotvy na nebesích : metafyzická základna lidského života / Rémi Brague ; přeložili šimon Grimmich a Jan Lockenbauer. -- První české vydání. -- 118 stran ; 20 cm. -- (Myšlení současnosti)
ISBN 978-80-246-3802-7. -- ISBN 978-80-246-4466-0
Čechvala, Jakub
Ve stínu hellénského slunce : obrazy antiky v moderní české kultuře / Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.. -- Vydání první. -- 455 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm
ISBN 978-80-7007-460-2
Duverger, Maurice, 1917-2014
Politické strany / Maurice Duverger ; z francouzského originálu Les partis politiques ... přeložili Olga a Zdeněk Velíškovi ; doslov napsal Radek Buben. -- První české vydání. -- 492 stran : černobílé ilustrace, grafy ; 21 cm. -- (Politeia)
ISBN 978-80-246-2568-3. -- ISBN 978-80-246-3331-2
Eco, Umberto, 1932-2016
Na ramenech obrů : přednášky na konferenci la Milanesiana 2001-2015 / Umbeto Eco ; přeložily Magdalena Žáčková, Kateřina Vinšová a Helena Lergetporer. -- Vydání první. -- 446 stran : ilustrace (převážně barevné), faksimile, portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-257-2627-3
Exell, Joseph S. (Joseph Samuel), 1849-
Isaiah. Vol. I. / by rev. Joseph S. Exell, M.A.. -- xxviii, 608 stran, 32 stran přílohy. -- (The Biblical Illustrator)
Exell, Joseph S. (Joseph Samuel), 1849-
Isaiah. Vol. III. / by rev. Joseph S. Exell, M.A.. -- xxviii, 487 stran. -- (The Biblical Illustrator)
Exell, Joseph S. (Joseph Samuel), 1849-
Proverbs / by rev. Joseph S. Exell, M.A.. -- viii, 696 stran, 32 stran přílohy. -- (The Biblical Illustrator)
Exell, Joseph S. (Joseph Samuel), 1849-
St. Matthew / by rev. Joseph S. Exell, M.A.. -- xix, 688 stran. -- (The Biblical Illustrator)
Fiske, John, 1939-
Jak rozumět populární kultuře / John Fiske ; z anglického originálu Understanding popular culture přeložil a doslovem opatřil Petr A. Bílek. -- Vydání první. -- 319 stran ; 21 cm. -- (#POPs ; sv. č. 1)
ISBN 978-80-7470-190-0
Halík, Tomáš, 1948-
To že byl život? : z podzemní církve do labyrintu svobody / Tomáš Halík. -- Vydání první. -- 324 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-7422-642-7
Harari, Yuval N., 1976-
Homo deus : stručné dějiny zítřka / Yuval Noah Harari ; z anglického originálu Homo deus. A brief history of tomorrow přeložili Alexandr Tomský a Anna Pilátová. -- Vydání první (v nakl. LEDA). -- 431 stran , 12 nečíslovaných stran barevné obrazové přílohy : ilustrace, fotografie (převážně barevné), portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-7335-502-9
Křížová, Eva, 1959-
Proměny lékařské profese z pohledu sociologie / Eva Křížová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2006. -- 142 s. : il. ; 24 cm. -- (Studie ; sv. 43)
ISBN 80-86429-57-1 (brož.) :
Lovčí, Radovan, 1977-
Ženy proti proudu : první unitářské a univerzalistické reverendky v Británii a USA / Radovan Lovčí. -- 1. vydání. -- 151 stran : portréty, fotografie ; 22 cm
ISBN 978-80-86105-72-7
Maroon, Istifan
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky / Istifan Maroon ; z německého originálu přeložila Kateřina Lepičová. -- 1. vydání. -- 151 stran : ilustrace
ISBN 978-80-262-0180-9
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Hilsneriáda : texty z let 1898 - 1900 / T. G. Masaryk ; [svazek připravil Luboš Merhaut]. -- Vydání první. -- 2 svazky (1152 stran, 22 stran nečíslovaných) : portréty ; 21 cm. -- (Spisy T. G. Masaryka ; svazek 24a, 24b)
ISBN 978-80-87782-99-6. -- ISBN 978-80-86142-63-0
Nekula, Marek, 1965-
Smrt a zmrtvýchvstání národa : sen o Slavíně v české literatuře a kultuře / Marek Nekula. -- První vydání. -- 592 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-246-3185-1. -- ISBN 978-80-246-3213-1
Quante, Michael, 1962-
Person / Michael Quante. -- 2. um ein Vorwort erweiterte Auflage. -- xv, 225 stran : grafy. -- (Grundthemen Philosophie, ISSN 1862-1244)
ISBN 978-3-11-027946-7
Skinner, Quentin, 1940-
O státě / Quentin Skinner ; přeložil Jakub Jinek. -- Vydání první. -- 119 stran ; 21 cm. -- (Oikúmené ; svazek 160)
ISBN 978-80-7298-446-6
Svatošová, Marie, 1942-
Neboj se vrátit domů : Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem / Marie Svatošová, Aleš Palán. -- První vydání. -- 267 stran : ilustrace, fotografie, portréty (některé barevné); 20 cm. -- (Rozhovory)
ISBN 978-80-7017-249-0
Šimek, Štěpán, 1971-
Staročeská kronika Martimiani / editor Štěpán Šimek. -- Vydání první. -- 463 stran : 1 faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-88013-77-8
Williams, Paul, 1950-
Mahájánový buddhismus : základy nauky / Paul Williams ; přeložil Michal Synek. -- 543 stran ; 21 cm. -- (Religio ; sv. 9)
ISBN 978-80-7436-064-0
Zimbardo, Philip G., 1933-
Luciferův efekt : jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí / Philip Zimbardo ; z anglického originálu The Lucifer effect. Understanding how good people turn evil ... přeložili Radek Kašpar a Marika Králíková. -- Vydání 1.. -- 625 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. -- (Společnost ; svazek 3)
ISBN 978-80-200-2346-9

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu