Novinky prosinec 2019

BI - Biblistika 3
Herzog, Ze'ev
Beer-Sheba III : the early iron IIA enclosed settlement and the late iron IIA-iron IIB cities / Ze'ev Herzog and Lily Singer-Avitz ; with contributions by Itzhaq Beit-Arieh [a 21 dalších]. -- 3 svazky (xi, x, x, 1536 stran) : ilustrace, mapy, plány. -- (Tel Aviv University, Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology. Monograph series ; number 33)
ISBN 978-1-57506-442-0. -- ISBN 978-1-57506-439-0. -- ISBN 978-1-57506-440-6. -- ISBN 978-1-57506-441-3
Tushingham, A. D.
Excavations in Jerusalem, 1961-1967. Volume I / A.D. Tushingham ; with contributions by John W. Hayes, R.B.Y. Scott, Emmett Willard Hamrick. -- 1 box (xlii, 528 stran) : ilustrace, mapy, plány + 37 složených map. -- (Publications in archaeology)
ISBN 0-88854-317-4
Vopěnka, Martin, 1963-
Biblické příběhy pro nevěřící děti / napsal Martin Vopěnka ; ilustroval Jiří Votruba. -- První vydání. -- 185 stran : barevné ilustrace ; 18 cm
ISBN 978-80-204-4678-7
CD - Dějiny 12
Augustin, svatý, 354-430
Sancti Aurelii Augustini De Trinitate. Libri XV. (Libri XIII-XV) / cura et studio W. J. Mountain ; auxiliante Fr. Glorie. -- x, s. 382-774. -- (Corpus christianorum ; L, A Series Latina ;) (Aurelii Augustini Opera ; Pars XVI, 2)
ISBN 978-2-503-00503-4
Bonaventura, svatý, asi 1217-1274
O trojí cestě / Bonaventura ; z latinského originálu De triplici via ... přeložil Jindřich Veselý. -- Vydání první. -- 125 stran ; 14 cm. -- (Krystal ; svazek 21.)
ISBN 978-80-7429-014-5
Flavio Mitridate, činný 15. století
Sermo de passione Domini = Řeč o utrpení Páně / Flavius Mithridates ; přeložil, doprovodnou studií a poznámkami opatřil Jan Herůfek. -- 151 stran ; 21 cm. -- (Interpretationes)
ISBN 978-80-7464-706-2
Gesemann, Gerhard, 1888-1948
Literaturen der slawischen Völker : Die serbo-kroatische Literatur / von Gerhard Gesemann. -- 46 stran : ilustrace, faksimile. -- (Handbuch der Literaturwissenschaft)
Gregory of Nyssa : Contra Eunomium III : an English translation with commentary and supporting studies : proceedings of the 12th International Colloquium On Gregory Of Nyssa (Leuven, 14-17 September 2010) / edited by Johan Leemans & Matthieu Cassin. -- xii, 786 stran ; 25 cm. -- (Supplements to Vigiliae Christianae, ISSN 0920-623X ; volume 124)
ISBN 978-90-04-27061-9. -- ISBN 978-90-04-26825-8
Hus, Jan, asi 1371-1415
Expositio Decalogi / vydal Václav Flajšhans. -- Praha : Jaroslav Bursík, 1903. -- xvi, 51 s.. -- (Sbírka pramenů českého hnutí náboženského ve XIV. a XV. století ; 1) (Spisy M. Jana Husi ; č. 1)
Padevět, Jiří, 1966-
Sny a sekyry / Jiří Padevět. -- První vydání. -- 115 stran : 21 cm
ISBN 978-80-7577-965-6
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Gregory of Nyssa : Contra Eunomium I : an English translation with supporting studies / edited by Miguel Brugarolas. -- xiii, 638 stran ; 25 cm. -- (Supplements to Vigiliae Christianae, ISSN 0920-623X ; volume 148)
ISBN 978-90-04-37708-0. -- ISBN 978-90-04-37709-7
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Gregory of Nyssa : the letters / introduction, translation and commentary by Anna M. Silvas. -- xix, 283 stran : mapa ; 25 cm. -- (Supplements to Vigiliae Christianae, ISSN 0920-623X ; volume 83)
ISBN 978-90-04-15290-8
Sto let evangelické teologické fakulty v Praze / uspořádali Jan Roskovec a Ota Halama. -- 263 stran : ilustrace, portréty
ISBN 978-80-270-6975-0
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě : STh I, q. 75-76 / Tomáš Akvinský ; překlad, úvodní studie a poznámky Kateřina Kutarňová. -- Vydání první. -- 99 stran ; 21 cm. -- (Summa theologiæ)
ISBN 978-80-7575-030-3
Uthemann, Karl-Heinz
Christus, Kosmos, Diatribe : Themen der frühen Kirche als Beiträge zu einer historischen Theologie / Karl-Heinz Uthemann. -- xiii, 665 stran ; 24 cm. -- (Arbeiten zur Kirchengeschichte ; Band 93)
ISBN 3-11-018428-1
EC - Ekumenika 2
Christus vivit = Kristus žije : posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu / papež František ; z italského originálu Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit ... s přihlédnutím k dalším jazykovým verzím přeložil Jaroslav Brož. -- 127 stran ; 20 cm. -- (Dokumenty)
ISBN 978-80-7566-167-8
Zulehner, Paul Michael, 1939-
Církev jako matka a pastýřka : pastorační kultura papeže Františka / Paul M. Zulehner ; z německého originálu Ich träume von einer Kirche als Mutter und Hirtin ... přeložila Karla Korteová. -- Vydání první. -- 130 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-7601-178-6
ET - Etika 1
Ptáček, Luboš, 1965-
Umění mezi alegorií a ideologií : proměna reprezentace historie v českém historickém filmu a televizním seriálu / Luboš Ptáček. -- Vydání první. -- 239 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-87292-45-7
JD - Judaistika 2
Munk, Elie, 1900-1981
Svět modliteb / Elie Munk ; překlad Leo Pavlát ; Karol Efraim Sidon. -- 501 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7407-459-2
Stone, Michael E., 1938-
Secret groups in ancient Judaism / Michael E. Stone. -- x, 176 stran ; 25 cm
ISBN 978-0-19-084238-3. -- ISBN 978-0-19-084239-0. -- ISBN 978-0-19-084240-6. -- ISBN 978-0-19-084241-3
NZ - Nový zákon 6
Dvořáček, Jiří, 1980-
The Son of David in Matthew's Gospel in the light of the Solomon as exorcist tradition / Jiří Dvořáček. -- 258 stran ; 24 cm. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe ; 415)
ISBN 978-3-16-154094-3
Kirk, Alan (Alan K.), 1958-
Memory and the Jesus tradition / Alan Kirk. -- xiii, 297 stran ; 25 cm. -- (The reception of Jesus in the first three centuries ; volume 2)
ISBN 978-0-567-66346-7. -- ISBN 978-0-567-66348-1. -- ISBN 978-0-567-68024-2. -- ISBN 978-0-5676-9003-6
Loader, William R. G., 1944-
Jesus in John's Gospel : structures and issues in Johannine Christology / William Loader. -- x, 532 stran
ISBN 978-0-8028-7511-2
Mrázek, Jiří, 1960-
Markovo evangelium 9-16 / Jiří Mrázek. -- Vydání první. -- 259 stran
ISBN 978-80-86498-68-3
Ravasz, Hajnalka
Aspekte der Seelsorge in den paulinischen Gemeinden : eine exegetische Untersuchung anhand des 1. Thessalonicherbriefes / Hajnalka Ravasz. -- xii, 287 stran ; 24 cm. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe ; 443)
ISBN 978-3-16-154814-7
The Message of Paul the Apostle within Second Temple Judaism / edited by František Ábel. -- xi, 279 stran
ISBN 978-1-9787-0612-5. -- ISBN 978-1-9787-0613-2
PH - Filozofie 5
Baumgarten, Alexander Gottlieb, 1714-1762
Metaphysik : historisch-kritische Ausgabe = Metaphysica / Alexander Gottlieb Baumgarten, übersetzt, eingeleitet und herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl. -- lxxxvii, 634 stran ; 25 cm. -- (Forschungen und Materialien zur deutschen Aufklärung. Abteilung I, Texte ; Bd. 2)
ISBN 978-3-7728-2224-7
Cordemann, Claas, 1971-
Herders christlicher Monismus : eine Studie zur Grundlegung von Johann Gottfried Herders Christologie und Humanitätsideal / Claas Cordemann. -- xi, 310 stran ; 24 cm. -- (Beiträge zur historischen Theologie, ISSN 0340-6741 ; 154)
ISBN 978-3-16-150408-2
Jung, Matthias, 1960-
Wilhelm Dilthey zur Einführung / Matthias Jung. -- 2., vollständig überarbeitete Auflage. -- 208 stran. -- (Zur Einführung)
ISBN 978-3-88506-088-8
Materialien zur Philosophie Wilhelm Diltheys / herausgegeben und eingeleitet von Frithjof Rodi und Hans-Ulrich Lessing. -- 2. Auflage. -- 385 stran. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 439)
ISBN 978-3-518-28039-3
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Antikrist : pokus o kritiku křesťanství / jejž napsal Friedrich Nietzsche a přeložil Leopold Pudlač. -- V Praze : Kamila Neumannová-Krémová, 1905. -- 86 s. ; 8°. -- (Knihy dobrých autorů ; sv. 5)
PT - Praktická teologie 9
Balík, Jan, 1965-
S mladými ke Kristu : o umění vést mladé lidi ke smyslu života / Jan Balík. -- První vydání. -- 694 stran : ilustrace ; 24 cm
ISBN 978-80-7450-349-8
Demaerel, Ignace, 1961-
95 tezí o humanismu : křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství / Ignace Demaerel ; překlad: Dan Drápal. -- První vydání. -- 220 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-87239-45-2
Gális, Radek, 1968-
Ve službách diakonie ČCE : středisko křesťanské pomoci : 30 let Diakonie / text Radek Gális ; úvod Zdeněk Bárta ; doslov Libuše Roytová. -- 76 stran : ilustrace
Opatrný, Aleš, 1944-
Evangelizace a víra / Aleš Opatrný. -- 175 stran
ISBN 978-80-7465-389-6
Opatrný, Aleš, 1944-
O nesnázích v manželství : jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál / Aleš Opatrný. -- 110 stran ; 18 cm. -- (Malý duchovní život ; svazek 160)
ISBN 978-80-7566-141-8
Pitter, Přemysl, 1895-1976
Slovo Boží dětem : pro rodinu i nedělní školu / Přemysl Pitter. -- Vydání druhé, v Kalichu první. -- 152 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7017-248-3
Stearns, Robert
Tři domy : radikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence : jaké je řešení? / Robert Stearns ; překlad: Dan Drápal. -- První vydání. -- 203 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87239-44-5
Ventura, Václav, 1951-
Dej krev a získáš ducha : životní příběh a duchovní odkaz athoského starce Josefa Hesychasty / Václav Ventura. -- 151 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty ; 20 cm. -- (Pro Oriente ; sv. 42. Pravoslavné teologické myšlení ; sv. 3)
ISBN 978-80-7465-315-5
Williams, Monty SJ
Preniknúť do tajomstva : štyri prístupy k duchovnému životu / Monty Williams ; z anglického originálu Stepping into Mystery : A Guide to Discernment preložila Marcela Andoková ; autorka ilustrácií Katarína Regsaová. -- 321 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7412-330-6
ST - Systematická teologie 3
Newman, John Henry, 1801-1890
Ztráta a zisk : příběh konvertity / John Henry Newman ; z anglického originálu Loss and gain: the story of a convert přeložila Lucie Cekotová. -- První vydání. -- 375 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-906736-9-4
Štofaník, Štefan
Adventure of Weak Theology : reading the Work of John D. Caputo Through Biographies and Events / Štefan Štofaník ; afterword by John D. Caputo ; edited by Joeri Schrijvers. -- xx, 288 stran
ISBN 978-1-4384-7196-9
Učednice každodennosti : perspektivy katolické spirituality žen v současném světě / Vojtěch Mašek (ed.). -- 229 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-380-3
SZ - Starý zákon 1
Mackerle, Adam, 1977-
Etické aspekty u předexilních Malých proroků / Adam Mackerle. -- První vydání. -- 366 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7575-044-0
VO - Všeobecnosti 3
Freud, Sigmund, 1856-1939
Zur Psychopathologie des Alltagslebens : (über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum) / von Sigm. Freud. -- Vierte, vermehrte Auflage. -- 198 stran
Identitäre Versuchungen : Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft = Identitary Temptations : Identity Negotiations between Emancipatio and Hegemony / Christian Tauchner. -- 1. Auflage. -- 381 stran. -- (Concordia Monographie ; 73)
ISBN 978-3-95886-295-1
Kosatík, Pavel, 1962-
100 x Václav Havel / Pavel Kosatík. -- 206 stran : ilustrace
ISBN 978-80-7617-929-5
ZZ - Ostatní 19
Anselm z Canterbury, svatý, 1033-1109
De grammatico : úvod do dialektiky / Anselm z Canterbury ; přeložili Marek Otisk a Richard Psík ; úvodní studií a doprovodnými texty opatřil Marek Otisk. -- Vydání první. -- 270 stran ; 21 cm. -- (Interpretationes. Series A ; svazek 5)
ISBN 978-80-7599-120-1. -- ISBN 978-80-88013-90-7
Antike Interpretationen zur aristotelischen Lehre vom Geist : Texte von Theophrast, Alexander von Aphrodisias, Themistios , Johannes Philoponos, Priskian (bzw. ›Simplikios‹) und Stephanos (›Philoponos‹) : Griechisch/Lateinisch - Deutsch / Herausgegeben von Hubertus Busche und Matthias Perkams. -- 954 stran. -- (Philosophische Bibliothek ; Band 694)
ISBN 978-3-7873-2994-6. -- ISBN 978-3-7873-2995-3
Arendt, Hannah, 1906-1975
Eichmann v Jeruzalémě : zpráva o banalitě zla / Hannah Arendtová ; přeložil Martin Palouš. -- Vydání druhé, opravené, v nakladatelství OIKOYMENH první. -- 325 stran ; 20 cm. -- (Knihovna politického myšlení ; svazek 7)
ISBN 978-80-7298-367-4
Blažek, Ondřej, 1984-
Exil pod římským nebem : proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii mezi roky 1948-1989 / Ondřej Blažek. -- 1. vydání. -- 222 stran : ilustrace, portréty ; 22 cm. -- (Vigilie ; svazek č. 205) (Studium ; 205. svazek)
ISBN 978-80-86885-48-3
Bosse, A.
Die chronologischen Systeme im Alten Testament und bei Josephus / A. Bosse. -- Berlin : W. Peiser, 1908. -- 76 s.
Digenis Akritis : byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři / přeložili Ondřej Cikán, Markéta Kulhánková. -- 214 stran : 1 mapa, genealogické tabulky ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; svazek 44) (Byzantská knihovna ; svazek 5)
ISBN 978-80-7465-342-1
Eksteins, Modris, 1943-
Svěcení jara : velká válka a zrod moderní doby / Modris Eksteins ; přeložila Daniela Orlando. -- Vydání první. -- 386 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, 1 mapa ; 21 cm. -- (Historické myšlení ; svazek 79)
ISBN 978-80-257-2935-9
Figes, Orlando, 1959-
Revoluční Rusko 1891-1991 / Orlando Figes ; z anglického originálu Revolutionary Russia, 1891-1991 ... přeložili Milan Dvořák a Daria Dvořáková. -- Vydání první. -- 366 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7593-015-6. -- ISBN 978-80-7291-254-4
Gadamer, Hans-Georg, 1900-2002
Problém dějinného vědomí / H.-G. Gadamer ; z francouzského originálu Le problème de la conscience historique ... přeložili Jiří Němec a Jan Sokol. -- Druhé, opravené vydání. -- 99 stran ; 15 cm. -- (Oikúmené. Malá řada ; svazek 23)
ISBN 978-80-7298-359-9
Heidegger, Martin, 1889-1976
Hegelovo pojetí zkušenosti / Martin Heidegger ; přeložil Ivan Chvatík. -- První vydání. -- 83 stran ; 21 cm. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 101)
ISBN 978-80-7298-373-5
Hus, Jan, asi 1371-1415
Listy z Kostnice (1414-1415) : Listů Husových svazek třetí / podle pramenů české vydal a latinské přeložil V. Fajšhans. -- Praha : Jan Otto, 1915. -- 181 s. ; 14 cm. -- (Světová knihovna ; 1201-1203) (Listy / Jan Hus ; sv. 3)
Jandejsek, Petr, 1975-
Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino / Petr Jandejsek. -- První vydání. -- 228 stran ; 21 cm. -- (Teologie)
ISBN 978-80-246-4257-4
Jiří kníže z Lobkowicz a samospráva v království Českém / k slavnosti sedmdesátých narozenin svého dlouholetého předsedy vydal Zemský výbor království Českého. -- Praha : Zemský výbor království Českého, [1905]. -- 104 s., front.
Kuchařová, Věra, 1951-
Česká rodina na počátku 21. století : životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol., autorský tým: Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidoviċová. -- Vydání první. -- 300 stran : tabulky, grafická znázornění ; 23 cm. -- (Studie ; 134. svazek)
ISBN 978-80-7419-275-3. -- ISBN 978-80-7416-333-3
Lovčí, Radovan, 1977-
Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková : vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie / Radovan Lovčí. -- Vydání první (v podobě samostatné publikace). -- 72 stran : ilustrace, portréty, obrazové přílohy
ISBN 978-80-86105-79-6
Merr, Albert
Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte : Übersetzung der syrischen im Sinaikloster gefundenen Palimpsesthandschrift. 1. Theil, Übersetzung / Albert Merr. -- Berlin : Reimer, 1897. -- 258 s.
Pelikán, Jan, 1959-
Dějiny Srbska / Jan Pelikán, Lubomíra Havlíková, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, Miroslav Tejchman, Ondřej Vojtěchovský. -- Druhé vydání. -- 679 stran : ilustrace, mapy, tabulky. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-724-0
Sousedík, Stanislav, 1931-
Dějiny, dějepis a filosofie dějin / Stanislav Sousedík. -- Vydání první. -- 146 stran ; 21 cm. -- (Oikúmené ; svazek 201)
ISBN 978-80-7298-371-1
Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek / pracovní skupina pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci a spolupráce při MV ČR - GŘ HZS ČR. -- Vydání první. -- 63 stran
ISBN 978-80-86640-51-8

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1


Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult)

221 988 601 (vedoucí knihovny)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba

1. 7. – 11. 8. středa 13–18

12. 8. – 31. 8. zavřeno