Archiv


Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodních projektů, s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.


Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 22. dubna 2021


Fakultní termín pro předložení finální verze projektu

(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 14. dubna 2021


Informace k výzvám grantových soutěží pro rok 2022 naleznete zdeVstup do aplikace pro podávání návrhů projektů ZDE


Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 18. kola soutěže (rok 2021)

Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 9. 11. 2020.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 20. 1. 2021.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 20/2020.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK www.is.cuni.cz/webapps.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2020.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 1. 4. 2021.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok 2021


Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a mezinárodních projektů v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021.


Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 4. května 2020


Fakultní termín pro předložení finální verze projektu

(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 27. dubna 2020
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů ZDE


Grantová agentura Univerzity Karlovy - vyhlášení 17. kola soutěže (rok 2020)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 11. 11. 2019.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 20. 1. 2020.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-9291.html.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 1. 4. 2020.


Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


Grantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu projektů standardních, juniorských, mezinárodních a projektů EXPRO v základním výzkumu

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020.


Konec lhůty pro podávání návrhů projektů na GAČR: 8. dubna 2019


Fakultní termín pro předložení finální verze projektu

(v aplikaci pro podávání návrhů projektů): 1. dubna 2019
Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů ZDEGrantová agentura UK - vyhlášení 16. kola soutěže (rok 2019)

Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-33.html.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 13. 11. 2018.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-33.html.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 17. 1. 2019.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2017.


Závěrečné zprávy

 • Závěrečné zprávy ukončených projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-33.html.

 • Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2018.

 • Fakultní lhůta pro podání závěrečných zpráv projektů je stanovena

  na 4. 4. 2019.Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.htmlGrantová agentura ČR - vyhlášení veřejné soutěže pro rok 2019

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.


Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018.


Návrhy projektů je možné podávat do 11. 4. 2018.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů zde


Grantová agentura ČR - výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.


Termín pro podání návrhů: do 16. března 2018


Více informací na www.gacr.cz


Grantová agentura UK - vyhlášení 15. kola soutěže (rok 2018)

Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-33.html.

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2017.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena

  na 13. 11. 2017.

 • Limity finančních prostředků a podmínky pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné na stránkách UK http://www.cuni.cz/UK-33.html.

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 9. 10. 2017.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena

  na 18. 1. 2018.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 41/2017.Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.html


GA ČR - veřejná soutěž pro rok 2018


Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže na podporu grantových projektů

s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.


Typy grantových projektů:


Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů: www.gris.cz


Uzivatelská příručka aplikace GRIS


Grantová agentura UK - vyhlášení 14. kola soutěže (rok 2017)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz,

  sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 13. 11. 2016.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz ,

  sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 15. 1. 2017.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č.18/2013, č. 22/2014 a č. 20/2016.


Závěrečné zprávy

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz ,

  sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. 10. 2016.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 31. 3. 2017.Informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách Grantové agentury Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-2446.htmlUkončení projektu Norských fondů a fondů EHP


Dne 30. září 2016 bylo na ETF ukončeno řešení projektu "The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other", v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP.


Více informací o projektu a jeho výsledcích - zdeGA ČR - veřejná soutěž pro rok 2017


Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.


Typy grantových projektů:

 • standardní

 • juniorské

 • mezinárodní


Soutěžní lhůta začíná 16.2.2016. Návrhy projektů je možné podávat do 30.3.2016.Zadávací dokumentace


standardní projekty

juniorské granty

mezinárodní projektyVstup do aplikace pro podávání návrhů projektů: www.gris.czZahájení projektu Norských fondů a fondů EHP


Dne 1. ledna 2016 byl na ETF zahájen projekt "The Churches´ Response of Welcome to the Migrant Other", v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP. Řešitelem projektu je Timothy Noble, Ph.D.


Více informací o projektuSVV - vyhlášení 7. kola soutěže (rok 2016)


Vyhlášení, podávání přihlášek


Nové kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2016 bylo vyhlášeno opatřením rektora č. 54/2015.


Na stránkách SVV http://www.cuni.cz/UK-3362.html jsou uvedeny termíny a formuláře návrhů.


Lhůta pro podání přihlášek projektů na fakultě je stanovena na 22. ledna 2016.Grantová agentura UK - vyhlášení 13. kola soutěže (rok 2016)


Přihlášky nových projektů

 • Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html) .

 • Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.

 • Fakultní lhůta pro podání přihlášek nových projektů je stanovena na 12. listopadu 2015.

 • Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a č. 22/2014.


Žádosti o pokračování projektů

 • Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 • Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2015.

 • Fakultní lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů je stanovena na 14. ledna 2016.

 • Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č.18/2013 a č. 22/2014.GA ČR – veřejná soutěž pro rok 2016

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.


Typy grantových projektů:

 • standardní

 • juniorské

 • mezinárodní


Soutěžní lhůta začíná 17.2.2015. Návrhy projektů je možné podávat do 31.3.2015.


Zadávací dokumentace


standardní projekty

juniorské projekty

mezinárodní projekty


Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů: www.gris.czUkončení činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR

Dne 20. ledna 2015 byla ukončena činnost Grantové agentury Akademie věd ČR

(GA AV).PRVOUK – badatelská konference

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dne 11. prosince 2014 badatelskou konferenci v rámci Programu rozvoje vědních oblastí UK (PRVOUK)

Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury (P01).


Program konferenceVyhodnocení vnitřní soutěže ETF UK v rámci institucionálního programu pro rok 2015

Z rozhodnutí hodnotící komise byly doporučeny k realizace tyto projekty:


1. Chronologická příručka ke studiu české reformace (řešitel O. Halama)

2. Inovace výuky předmětů Ekumenická eklesiologie a Ekumenika na UK ETF (řešitel M. Vaňáč)

3. Podpora přípravy kurzů v rámci nového studijního programu (řešitel L. Beneš)


Zápis o vyhodnocení soutěžeGrantová agentura Akademie věd končí svou činnost


V důsledku vládní Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací oznámila Grantová agentura akademie dne 13.3.2009 postupné ukončení své činnosti.


Pro žadatele a řešitele stávajících grantů z uvedeného vyplývá:

 • Uzávěrky na nové granty od r. 2010 nebudou vůbec vyhlašovány, a to s okamžitou platností.

 • Běžící granty budou pokračovat dále dle schváleného harmonogramu i finančního plánu, jakož i v dalších letech. Lze počítat se 100% financováním grantů tak, jak byly schváleny.


Poslední změna: 22. září 2021 12:44 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám