Aktuálně řešené projekty UK ETF


Aktuálně řešené projekty UK ETF

EU Erasmus+ Key Action 2: Innovation and good practices

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

2016-1-CZ01-KA204-023975

Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12

B. Baštecká

2016 - 2018EU Horizon 2020 research and innovation programme

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

ITN-HHFDWC-676258

The History of Human Freedom and Dignity in Western Civilization

L. Karfíková

2016 - 2019GA ČR - Grantová agentura České republiky

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

17-00987S

Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii

Z. Širka

2017 - 2019

17-07880S

Atanáš Alexandrijský, Oratio III contra Arianos: kritická edice staroslověnského překladu

V. Lytvynenko

2017 - 2019

17-17435S

Metaforická konceptualizace pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo v poetických textech starozákonního biblického kánonu

I. Procházková

2017 - 2019

16-09001S

Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské

T. Landová

2016 - 2018

P401/12/G168

Historie a interpretace Bible

J. Dušek

2012 - 2018GA UK - Grantová agentura Univerzity Karlovy

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

1510317

Izrael podĺa Ezechiela: kultúrne-politický kontext záverečnej podoby knihy Ezechiel

S. Jezný

2017 - 2019

728516

Socialna realita Podobenstiev Henochových

D. Cielontko

2016 - 2018PROGRES

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Koordinátor

Doba řešení projektu

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti

M. Prudký

2017 - 2021SVV - Specifický vysokoškolský výzkum

Registrační

číslo projektu

Název projektu

Řešitel

Doba řešení projektu

260355

Mezi tradicí a inovací: Křesťanství jako faktor evropské identity

P. Sláma

2017 - 2019UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Registrační

číslo projektu


Název projektu

Spoluřešitel

Doba řešení projektu

204002

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

L. Karfíková

2012 - 2017Poslední změna: 8. srpen 2017 10:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám