• Studentský farář

Studentský farář

Vítejte na stránkách studentského faráře!

Studentský farář všem přeje dobrý semestr.


Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které probíhají každou středu akademického roku od 11:45.


prof. ThDr. Jan Štefan


Pastorační hodiny:

Čt 13:00 - 14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)

Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.


Ke stažení:

Pořad bohoslužeb:


Desatero kazatelů/kazatelek:


Koncepce práce studentského faráře:


Rozhovor se studentským farářem:


Martin ve zdi

Večerní bohoslužby pro mládež, které se konají každou neděli od 19:30 a na kazatelně se střídají různí faráři a teologové z různých sborů ČCE, ale i jiných církví.

Jednou měsíčně vedou bohoslužby u Martina ve zdi učitelé nebo studenti z ETF.


Jedenkrát v době adventní a jedenkrát v době postní se u Martina ve zdi konají večerní fakultní bohoslužby.


Webové stránky

Facebook


Kázání Jana Štefana - 2. adventní neděle - 6. 12. 2015

Postní kázání prof. Jana Štefana 2016

Velkopáteční kázání Jana Štefana 2016Fakultní bohoslužby - Středa 11:45

Chcete-li se podílet na průběhu bohoslužeb, či někdy v kapli kázat, domluvte se se studentským farářem Janem Štefanem osobně či přes email.


V kapli se Vám nabízí možnost poznat své učitele/učitelky v nejvlastnější theologické roli: jako kazatele/kazatelky.


Rozpis bohoslužeb LS 2016/2017

Datum

Období

Kazatel

15. 2.

Jan Štefan

22. 2.

1. 3.

Popeleční středa

Večeře Páně

8. 3.

1. postní týden

Večeře Páně

15. 3.

2. postní týden

Večeře Páně

22. 3.

3. postní týden

Večeře Páně

29. 3.

4. postní týden

Večeře Páně

5. 4.

5. postní týden

Večeře Páně

10.4-23.4.

VELIKONOCE

PRÁZDNINY

26. 4.

2.Velikonoční týden

Večeře Páně

3. 5.

3.Velikonoční týden

Večeře Páně

10. 5.

4.Velikonoční týden

Večeře Páně

17. 5.

Rektorský den

FAKULNÍ VÝLET?

24. 5.

6.Velikonoční týden

Večeře Páně

25. 5.

Nanebevstoupení

Páně

Večeře Páně

31. 5.

7.Velikonoční týden

Večeře Páně
Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Datum

Období

Kazatel


5. 10.

Zahájení Akademického roku


Jan Štefan

Kázání


Večeře Páně

12. 10.

Jan Štefan

Kázání

19. 10.

Ladislav Beneš

26. 10.

Jan Štefan

2. 11.

Jan Štefan

Kázání

9. 11.

Jan Štefan

Kázání

16. 11.

Jan Štefan

23. 11.

Jan Štefan

30. 11.

ADVENT

Jan Štefan

Večeře Páně

7. 12.

ADVENT

Jan Štefan

Večeře Páně

14. 12

ADVENT

Ivana Noble

Večeře Páně

19. 12.

- 2. 1.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY


Rozpis bohoslužeb LS 2015/2016

Datum

Období

Kazatel

17. 2.

1. postní týden

Jan Štefan

kázání

Večeře Páně

24. 2.

2. postní

Petr Sláma

Večeře Páně

2. 3.

3. postní

Ivana Noble

Večeře Páně

9. 3.

4. postní

Petr Macek

Večeře Páně

16. 3.

5. postní

Pavel Hošek

Večeře Páně

21.-31.3.

Velikonoční prázdniny

6. 4.

2. Velikonoční týden

Ondřej Kolář

Večeře Páně

13. 4.

3. Velikonoční

Petr Sláma

Večeře Páně

20. 4.

4. Velikonoční

Petr Pokorný

Večeře Páně

27. 4.

5. Velikonoční

Tim Noble


Večeře Páně

5. 5.

Nanebe-

vstoupení Páně

Jan Štefan

Od 19:00

Aleš Rosický

Večeře Páně

11. 5.

7. Velikonoční

Jan Amos Dus

Večeře Páně

18. 5.

Svatodušní

Olga

Navrátilová

Večeře Páně

25. 5.

Trojiční

Ladislav Beneš

Večeře Páně

1. 6.

1. po Trojici +

Konec LS

Jan Štefan

kázání

Večeře Páně

Rozpis bohoslužeb ZS 2015/2016

Datum

Období

Kazatel

30. 9.

Zahájení AR


Jan Štefan

kázání

Večeře Páně

7. 10.

Jan Štefan

kázání

14. 10

Jan Štefan

kázání

21. 10

Jan Štefan

kázání

28. 10.

Státní svátek


4. 11.

Jan Štefan

kázání

11. 11.

Pavel Hošek

18. 11.

Pavel Keřkovský

25. 11.

Ladislav Beneš

2. 12.

1. adventní týden

Jan Štefan

kázání

Večeře Páně

9. 12.

2. adventní týden

Tabita Landová

Večeře Páně

16. 12.

3. adventní týden

Jan Roskovec

kázání

Večeře Páně

21. 12. - 3. 1.

PRÁZDNINY

6. 1.

Zjevení Páně

Jan Štefan

kázání

Večeře Páně

13. 1.

Konec ZS

Ivana Noble

Večeře Páně

Kázání Jana Štefana v Táboře 11.10. 2015


LS 2014/2015

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

Večeře Páně

18.2.

Popeleční středa


Ladislav Beneš

Mt 4,

1-11

Jób 1,

1-12

ano

25.2.

1. postní týden


Jan Štefan

Žalm 51

Lukáš 5,

27-32


ano

4.3.

2. postní týden


Jan Štefan

Lukáš 5,

33-39


ano

11.3.

3. postní týden


Jan Štefan


Lukáš 9,

18-22

ano

18.3.

4. postní týden


Jan Lavický

ano

15.4.

2. velikonoční týden


Jan Štefan

Jan 21,

1-14

ano

22.4.

3. velikonoční týden


Kamil Vystavěl

Lukáš 24,

36-49

ano

29.4.

4. velikonoční týden


Jiří Šamšula

2 Korintským 4,

6-15

Žalm 66,

1b-12

2 Korintským 4,

16-18

ano

6.5.

5. velikonoční týden


Samuel Jezný

ano

13.5.

rektorský den - bohoslužby se nekonají!

14.5.

Nanebevstupení Páně

(od 19.00)

Jan Štefan

Jan 21,

15-23

ano

20.5.

7. velikonoční týden


Jan Štefan

Ezechiel 37,

1-14

ano

27.5.

8. týden v mezidobí


Olga Navrátilová

Jan 3,

1-21

Římanům 8,

1-17

3.6.

1. týden po Trojici

9. týden v mezidobí

Petr MacekZS 2014/2015

Datum

Liturgická doba

Káže

Žalm

Základ kázání

Večeře Páně

1.10.

15. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

116

Ž 116,

2-3

ano

8.10.

16. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

Lk 4,

1-13

15.10.

17. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

Lk 4,

14-22

22.10.

18. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

Lk 4

22-30

29.10.

19. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

Lk 4,

31-44

5.11.

20. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

65

Lk 5,

1-11

ano

12.11.

21. týden po sv. Trojici

Jan Štefan

Lk 5,

17-26

19.11.

22. týden po sv. Trojici

Ivana Noble


ano

26.11.

23. týden po sv. Trojici

Pavel Keřkovský

3.12.

1. adventní týden

Jan Štefan


Lk 3,

7-14

ano

10.12.

2. adventní týden

Jan Roskovec


ano

17.12.

3. adventní týden

Tabita Landová

ano

7.1.

2. vánoční týden

Petr Pokorný


14.1.

1. týden po zjevení Páně

Petr Sláma

anoLS 2013/2014

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

Večeře Páně

19.2.


První týden po Devítníku

6. týden v mezidobíJindřich Halama

Jakub 1,

19-27


Žalm 15


Marek 8,

22-26


26.2.


Druhý týden po Devítníku


7. týden v mezidobí


Jakub Trojan

Jakub 4,

13-17


Žalm 49


Marek 9,

38-40


5.3


Popeleční středaJan Štefan

Joel 2,

12-18


Žalm 51,

3-4.5-6a.12-13.14.172 Korintským 5, 20-6,212.3.


1. postní týden


Tabita Landová


Jonáš 3,

1-10


Žalm 51


Lukáš 11,

29-32


ano

19.3.


2. postní týden


Tomáš Živný

2 Samuelova 7,

4-5a.12-14a.16


Žalm 89


Římanům 4,

13.16-18.22


Matouš 1,

16.18-21.24a


26.3.


3. postní týdenDeuteronomium 4,

1.5-9

Žalm 147


Matouš 5,

17-19

2.4.


4. postní týden


Pavel Roubík

Genesis 12,

1-4a


Žalm 145


Marek 12,

1-12


9.4.


5. postní týdenPetra Náhlovská


Daniel 3,

14-20.91-92.95


Daniel 3


Jan 13,

1-11


30.4.


2. velikonoční týden

Jan Štefan

Skutky 5,

17-26


Žalm 34


Lukáš 24,

13-27


7.5.


3. velikonoční

týden

Jan Štefan

Skutky 8,

1b-8

Žalm 66


Jan 6,

35-40

21.5.


5. velikonoční týden


Jiří Šamšula


Skutky 15,

1-6

Žalm 1


Jan 15,

1-8

28.5.


6. velikonoční týdenJan Štefan

Skutky 17,

15.22-18,1

Žalm 148


Skutky 1,

1-8
Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

Večeře Páně

2.10


18. týden

po sv. Trojici

26. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Exodus 23,

20-23a


Žalm 91


Matouš 18,

1-5.10


9.10.

19. týden

po sv. Trojici

27. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Lukáš 9,

51-56

Žalm 86


Jonáš 4,

1-11


16.10.


20. týden

po sv. Trojici

28. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Ezechiel 18,

21-23Žalm 62


Jonáš 1,

1-3


23.10.


21. týden

po sv. Trojici

29. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Žalm 139,

1-12  


Žalm 124


Jonáš 1,

4-16


30.10.


22. týden

po sv. Trojici

30. týden

v mezidobí

Jan ŠtefanJan 6,

35-40


Žalm 13


Jonáš 2,

2-11 6.11.


23. týden

po sv. Trojici

31. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Matouš 12,

38-41


Žalm 112


Jonáš 2,

1-2


13.11.


Třetí poslední týden církevního roku

32. týden

v mezidobí

Lukáš Vyoral

Koloským 3,

12-17


Žalm 103


Matouš 25,

31-46


20.11.


Předposlední týden církevního roku

33. týden

v mezidobí

Pavel Filipi

2. Makabejská7,

1.20-31


Žalm 17


Lukáš 19,

11-28


27.11.


Poslední týden církevního roku

34. týden

v mezidobí

Petr Sláma

Daniel 5,

1-6.13-14.16-17.23-28


Daniel 3


Lukáš 21,

12-19


4.12.


1. adventní týden

Jan Štefan

Izajáš 25,

6-10a

Žalm 23


Matouš 15,

29-37


ano

11.12.


2. adventní týden


Jan Hrudka

Izajáš 40,

25-31


Žalm 103


Matouš 11,

28-30


ano

18.12.


3. adventní týden

Jan Štefan

Ezechiel 3,

17-21


Žalm 72


Jonáš 3


ano

8.1.


2. vánoční týden

Jan Roskovec

1 Janova 4,

7-10


Žalm 72


Marek 6,

34-44


15.1.

1. týden po zjevení Páně

Ladislav Beneš

1. Samuelova 3,

1-10.19-20


Žalm 40


Marek 1,

29-39
LS 2012/2013

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

Večeře Páně

 20.2.


1. postní týdenJan Štefan


Deuteronomium

28,1-6.15-19


Žalm 51


Filipským 2,

12c-13


ano

27.2.


2. postní týdenPetr Macek

Jeremjáš 18,

18-20


Žalm 31


Matouš 20,

17-28


ano

6.3.


3. postní týdenTomáš Živný


Genesis 3,

14-19


Žalm 23


Marek 15,

34-39


ano

13.3.


4. postní týdenJan Dus

Izajáš 49,

8-15


Žalm 145


Jan 5,

17-30


ano

20.3.


5. postní týdenPetra Náhlovská

Daniel 3,

14-20.91-92.95


Daniel 3


Jan 8,

31-42


ano

 10.4.


2. velikonoční týdenJan Hrudka

Skutky 5,

17-26  


Žalm 34


Jan 3,

16-21


ano

17.4.


3. velikonoční týdenJiří Šamšula

Skutky 8,

1b-8


Žalm 66


Jan 6,

35-40


ano

24.4.


4. velikonoční týdenZora Nováková

Skutky 12,

24-13,5a


Žalm 67


Jan 12,

44-50


ano

15.5.


7. velikonoční týdenMadalena Šipková

Skutky 20,

28-38


Žalm 68


Jan 17,

11b-19


ano

22.5.


7. týden v mezidobí /

svatodušní týden


Pavel Roubík

Sírachovec 4,

12-22


Žalm 119


Marek 9,

38-40


ne

29.5.


8. týden v mezidobíKamil Vystavěl

Sírachovec 36,

1-2a.5-6.13-19


Žalm 79


Marek 10,

32-45


ne

5.6.


1. týden po sv. Trojici

9. týden v mezidobí


Ivo Mareš

Tóbijáš 3,

1-11a.16-17a


Žalm 25


Mk 12,

18-27anoZS 2012/2013

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

Večeře Páně

3.10.

18. týden

po sv. Trojici

26. týden

v mezidobí

Jan Štefan

Matouš 5,

1-12


Žalm 122

1 Korintským 2,

6-3,9

ano

10.10.

19. týden

po sv. Trojici

27. týden

v mezidobí


Ivo Mareš

Galatským 2,

1-2.7-14

Žalm 117

Lukáš 11,

1-4

17.10.

20. týden

po sv. Trojici

28. týden

v mezidobí


Daniel Knotek

Kazatel 7,

15-22

Žalm 22

Matouš 5,

10

24.10.

21. týden

po sv. Trojici

29. týden

v mezidobí


Jan Amos Dus

Efezským 3,

2-12

Iz 12

Lukáš 12,

39-48

31.10

22. týden

po sv. Trojici

30. týden

v mezidobí


Jan Štefan

Jeremjáš 6,

10-14

Žalm 130

Matouš 4,

17

Skutky 14,

21b-22

7.11.

23. týden

po sv. Trojici

31. týden

v mezidobí


Ivo Mareš

Filipským 2,

12-18

Žalm 27

Lukáš 14,

25-33

ano

14.11.

24. týden

po sv. Trojici

32. týden

v mezidobí


Jan Lavický

Titovi 3,

1-7

Žalm 23

Lukáš 17,

11-19

21.11.

25. týden

po sv. Trojici

33. týden

v mezidobí


Jakub Trojan

Lukáš 4,

3-4

Žalm 150

Lukáš 18,

35-43

28.11.

26. týden

po sv. Trojici

34. týden

v mezidobí


Petr Macek

Zjevení 15,

1-4

Žalm 98

Lukáš 21,

12-19

5.12.

1. adventní týdenEliška Havelková

Izajáš 25,

6-10a

Žalm 23

Matouš 15,

29-37

ano

12.12.

2. adventní týdenJan Štefan

Izajáš 40,

25- 31


Žalm 103

Matouš 11,

28-30

ano

19.12.

3. adventní týden

Mikuláš Vymětal

Soudců 13,

2-7.24-25a


Žalm 71

Lukáš 1,

5-25

ano

9.1.

1. týden

po Zjevení PáněJan Štefan

1 Janův 4,

11-18

Žalm 72

Marek 6,

45-52

16.1.

2. týden

po Zjevení PáněIvo Mareš

Židům 2,

14-18

Žalm 105

Marek 1,

29-39

ano


Harmonogram bohoslužeb pro ZS 2012/13 ke stažení zde:


LS 2011/2012

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

22.2

Popeleční středa

Jakub Malý

Joel 2,

12-18

2 Korintským 5,

20-6,2

Žalm 51,3-4.5-6a.12-13.14+17

Matouš 6,

1-6.16-18Večeře Páně

29.2.

1. postní týdenbohoslužba se nekoná kvůli rektorskému volnu

Jonáš 3,

1-10

Žalm 51

Lukáš 11,

29-32

Večeře Páně

7.3.

2. postní týden

Pavel Hošek

Jeremjáš 18,

18-20Žalm 31

Matouš 20,

17-28

Večeře Páně

14.3.

3. postní týden

Jan Štefan

Deuteronomium 4,

1.5-9


Žalm 147

Matouš 5,

17-19

Večeře Páně

21.3.

4. postní týden

Daniel Knotek

Izajáš 49,

8-15


Žalm 145

Jan 5,

17-30

Večeře Páně

28.3.

5. postní týden

Pavel Roubík

Daniel 3,

14-20.91-92.95


Daniel 3

Jan 8,

31-42

Večeře Páně

18.4.

2. velikonoční týdenJan Štefan

Skutky 5,

17-26

Žalm 34

Jan 3,

16-21

Večeře Páně

25.4.

3. velikonoční týdenRoman Mazur

1Petrova 5,

5b-14

Žalm 89

Jan 20,

19–23

Večeře Páně

2.5.

4. velikonoční týden

Jiří Šamšula

Skutky 12,

24-13,5

Žalm 67

Jan 12,

44-50


Večeře Páně

9.5.

5. velikonoční týdenPetr Pokorný

Skutky 15,

1-6

Žalm 122

Jan 15,

1-8

Večeře Páně

23.5.

7. velikonoční týden

Jan Hrudka

Skutky 20,

28-38


Žalm 68

Jan 17,

11b-19

Večeře Páně

30.5.

8. týden v mezidobíAlžběta Hanychová

1 Petrova 1,

18-25

Žalm 147

Marek 10,

32-45

Večeře Páně

6.6.

1. týden po sv. Trojici

9. týden v mezidobíJan Štefan

2 Timotheovi 1,

1-3.6-12

Žalm 123

Marek 12,

18-27ZS 2011/2012

Datum

Liturgická doba

Káže

1. čtení

Žalm

2. čtení

5.10.

15. týden po sv. Trojici  

27. týden v mezidobí   

 

Jan Štefan

Jonáš 4,1-11  

Žalm 86  

Lukáš 11,1-4  

12.10.

16. týden po sv. Trojici 

28. týden v mezidobíJan Štefan

Římanům  2,1-11    

Žalm 62

Lukáš 11,42-46

19.10.

17. týden po sv. Trojici  

29. týden v mezidobí 

    

Jindřich Halama

Římanům 6,12-18  

Žalm 124

Lukáš 12,39-48

26.10.

18. týden po sv. Trojici

 30. týden v mezidobí 

      

Ivo Mareš

Římanům 8,26-30    

Žalm 13

Lukáš 13,22-30

2.11.

19. týden po sv. Trojici 

31. týden v mezidobí 

  

Jan Štefan  

Kniha moudrosti 3,1-9 

Žalm 116

Matouš 25,31-46

Večeře Páně

9.11.

20. týden po sv. Trojici

32. týden v mezidobí 

   

Jan Roskovec

Ezechiel 47,1-2.8-9.12     

 Žalm 46

Jan 2,13-22

16.11

21. týden po sv. Trojici 

33. týden v mezidobí 


Tomáš Matouš Živný

2. Makabejská 7,1.20-31  

 Žalm 17

Lukáš 19,11-28

23.11.

22. týden po sv. Trojici 

34. týden v mezidobí

 

Jana Hofmanová

Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28 

Daniel 3

Lukáš 21,12-19

30.11.

1. adventní týdenJan Štefan 

Římanům 10,9-18  

Žalm 19

Matouš 4,18-22

Večeře Páně

7.12.

2. adventní týdenPavel Filipi

Izajáš 40,25-31

Žalm 103

Matouš 11,28-30

Večeře Páně

14.12.

3. adventní týdenJakub Ort

Izajáš 45,6b-8.18.21b-25

Žalm 85

Lukáš 7,19-23

Večeře Páně

4.1.

2. vánoční týden 

2. týden po Narození Páně    

Jan Štefan 

 

1. Janova 3,7-10 

Žalm 98

Jan 1,35-42

Večeře Páně

11.1.

1. týden po Zjevení Páně

1. týden v mezidobí    


Lukáš Vyoral

1. Samuelova 3,1-10.19-20   

Žalm 40

Matouš 1,29-39

18.1.

2. týden po Zjevení Páně 

2. týden v mezidobí


Ivo Mareš

1. Samuelova 17,32-33.37.40-51  

Žalm 144

Matouš 3,1-6


Další kázání ke staženíAdventní fakultní kázání Jana Štefana u sv. Michala 9.12. 2014:


Kázání Jana Štefana v kapli při svátku Nanebevstoupení Páně 29. 5. 2014:


Kázání Jana Štefana u Martina ve Zdi na Velký pátek 18. 4. 2014:


Kázání Jana Štefana při velikonočních fakultních bohoslužbách u sv. Michala 29. 4. 2014:


Kázání Pavla Filipiho v kapli při bohoslužbě na svátek Nanebevstoupení Páně 9.5. 2013:


Kázání Jana Štefana při velkopáteční bohoslužbě v kapli 29.3. 2013:


Kázání Jana Štefana při postních fakultních bohoslužbách 19.3. 2013 u sv. Michala:


Kázání Jana Štefana o svátku Zjevení Páně 6.1. 2013 u Martina ve zdi:


Kázání Jana Štefana o první neděli adventní 2.12. 2012 u Martina ve zdi:


Kázání Jana Štefana na výjezdním zasedání ETF UK o 2. neděli po sv. Trojici 17.6. 2012:


Kázání Jana Štefana při fakultních bohoslužbách konaných o svátku Nanebevsoupení Páně 17. května 2012:


Kázání Iva Mareše z fakultních velikonočních bohoslužeb u Martina ve Zdi 17.4. 2012:


Velikonoční kázání Jana Štefana na 2. neděli velikonoční v Betlémské kapli na Žižkově 15.4. 2012:


Velkopáteční kázání Jana Štefana u Martina ve zdi 6.4. 2012:


Adventní fakultní kázání Jana Štefana u sv. Michala 13.12. 2011:


Adventní kázání Jana Štefana u Martina ve zdi 11.12. 2011:


Promluva Jana Štefana při posledním rozloučení s Konstantinem O. Ostašovem:

Poslední změna: 22. únor 2017 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám