• Archiv

Archiv

Archiv dokumentů

* archiv úřední desky

Opatření děkana č. 2/2007 - cena děkana

Opatření děkana č. 1/2007 - bezpečnost budovy

Opatření děkana č. 11/2006 o příspěvku na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění zaměstnanců

Řízení ke jmenování profesorem: Doc. ThDr. Jan Štefan

Habilitační řízení - ThDr. Pavel Keřkovský

Opatření děkana č. 10 / 2006 k dodatečnému zapsání předmětů nebo zrušení zapsaných předmětů v akad. roce 2006/2007

Veřejná habilitační přednáška: Jaroslav Vokoun Th.D.

Výsledek výběrového řízení na správu objektu

Termín otevírání obálek s nabídkami výběrového řízení

Veřejná obhajoba disertační práce: Ondřej Kolář

Veřejná obhajoba disertační práce: Andrea Korečková

Výběrové řízení na správu objektu - příloha rozsah požadovaných služeb

Veřejná obhajoba disertační práce: Filip Susa

Opatření děkana - postup do vyššího ročníku v oboru PSP

Udělení medailí J. A. Komenského

Habilitační přednáška Dalibora Antalíka, Th.D. 28. dubna 06

Opatření děkana - poplatky za studium

Vyhlášení dodatečného termínu pro podání přihlášek ke studiu

Veřejná obhajoba disertační práce: Jiří Lukeš

Habilitační řízení: Dalibor Antalík

Habilitační řízení: Pavel Hošek

Habilitační řízení: Kurt Johnson

Habilitační řízení: Jaroslav Vokoun

Opatření děkana k odměnám za posudky a účast v komisích

Opatření děkana k prospěchovým stipendiím

Ceny děkana za nejlepší diplomovou a disertační práci v r. 2005

Veřejná obhajoba disertační práce: Viktor Ber

Výše stipedií v AR 2005/06

Složení zkušebních komisí pro SZZ

Veřejná obhajoba disertační práce: David Biernot

Veřejná obhajoba disertační práce: Tabita Landová

Veřejná obhajoba disertační práce: Petr Gallus

Veřejná obhajoba disertační práce: Petr Pabián

Veřejná obhajoba disertační práce: Mikuláš Vymětal

Veřejná obhajoba disertační práce: Jiří Kouba

Výsledky výběrových řízení na katedrách Starého zákona, Nového zákona a religionistiky

Výroční zprávy ETF za rok 2004

Opatření děkana: poplatky spojené se studiem v AR 2005/06 7. 4. 2005

Opatření děkana: poplatky za některé služby 9. 5. 2005

Vyhlášení soutěže o cenu děkana 2005

Cena děkana za rok 2004 14. 2. 2005

Opatření děkana: Termíny hodnocení výuky studenty v akademickém roce 2004/2005

Opatření děkana: Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2003/2004

Řízení ke jmenování profesorem: doc. ThDr. Ivan O. Štampach

Složení komise SZZ oboru pastorační a sociální práce

Složení zkušební komize pro SZZ (10. 6. 2004)

Vyhláška děkana o poplatcích za studium v roce 2004/05 (6. 5. 2004)

Výroční zprávy ETF za rok 2003 (26. 4. 2004)

poplatky za účast na intenzivních kurzech na ETF

Výše stipendií v prezenčním postgraduálním doktorském studiu v AR 2003/2004

nový Výpůjční řád Knihovny ETF UK (17. 3. 2003)

Opatření děkana - poplatky za rigorozní řízení (11. 3. 2003)

Opatření děkana k podmínkám opakování ročníku v oboru Teologie křesťanských tradic (15. 1. 2003)

Opatření děkana k pravidlům rigorosního řízení (18. 12. 2002)

Opatření děkana k individuálnímu studijnímu režimu (11. 12. 2002)

Opatření děkana ke kreditovému systému (27. 6. 2002)

Vyhláška děkana o poplatcích za studium v roce 2002/03 (6. 5. 2002)

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky (9. 1. 2002)

Přepočet klasifikační stupnice (8. 11. 2001)

Formální náležitosti písemných prací (9. 11. 2001)

Pravidla pro postup při poskytování informací na UK-ETF (18. 10. 2001)

Termín pro podání žádosti o prominutí či snížení poplatku za studium (18. 9. 2001)

Podmínky pro možnost opakovat ročník v magisterském studiu kombinovaném (18. 9. 2001)

Podmínky pro možnost opakovat ročník v magisterském studiu (12. 6. 2000)Poslední změna: 22. únor 2017 11:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám