• Kalendář

KalendářPozvánka na veřejnou habilitační přednášku


Mgr. Tabity LANDOVÉ, Ph.D.


konanou

v pátek dne 7. prosince 2018 od 9,30 hodin

(malá posluchárna ETF, 1. patro)na téma


„Liturgia semper reformanda. Teologické a antropologické výzvy pro evangelickou liturgiku“.


Začátek akce 7. prosince 2018
Konec akce 7. prosince 2018
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám