Studentský farář


Vítejte na stránkách studentského faráře!


Studentský farář všem přeje dobrý semestr.Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které probíhají každou středu akademického roku od 11:45. prof. ThDr. Jan ŠtefanPastorační hodiny:


Čt 13:00 - 14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)


Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.Ke stažení:


Pořad bohoslužeb:  Desatero kazatelů/kazatelek:  Koncepce práce studentského faráře:  Rozhovor se studentským farářem: 


Martin ve zdi

Večerní bohoslužby pro mládež, které se konají každou neděli od 19:30 a na kazatelně se střídají různí faráři a teologové z různých sborů ČCE, ale i jiných církví.


Jednou měsíčně vedou bohoslužby u Martina ve zdi učitelé nebo studenti z ETF.Jedenkrát v době adventní a jedenkrát v době postní se u Martina ve zdi konají večerní fakultní bohoslužby. Webové stránky


 Facebook Kázání Jana Štefana - 2. adventní neděle - 6. 12. 2015


 Postní kázání prof. Jana Štefana 2016


 Velkopáteční kázání Jana Štefana 2016Fakultní bohoslužby - Středa 11:45

Chcete-li se podílet na průběhu bohoslužeb, či někdy v kapli kázat, domluvte se se studentským farářem Janem Štefanem osobně či přes email.V kapli se Vám nabízí možnost poznat své učitele/učitelky v nejvlastnější theologické roli: jako kazatele/kazatelky.


Rozpis bohoslužeb LS 2016/2017DatumObdobíKazatel
15. 2.Jan Štefan
22. 2.
1. 3.Popeleční středaVečeře Páně8. 3.1. postní týdenVečeře Páně15. 3.2. postní týdenVečeře Páně22. 3.3. postní týdenVečeře Páně29. 3.4. postní týdenVečeře Páně5. 4.5. postní týdenVečeře Páně10.4-23.4.VELIKONOCEPRÁZDNINY
26. 4.2.Velikonoční týdenVečeře Páně3. 5.3.Velikonoční týdenVečeře Páně10. 5.4.Velikonoční týdenVečeře Páně17. 5.Rektorský denFAKULNÍ VÝLET?
24. 5.6.Velikonoční týdenVečeře Páně25. 5.Nanebevstoupení


PáněVečeře Páně31. 5.7.Velikonoční týdenVečeře PáněPoslední změna: 18. prosinec 2018 16:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám